Pripoćenje za javnost – Gradski ured za mjesnu samoupravu

  Gradski ured za mjesnu samoupravu, na temelju članka 60. i članka 109. stavka 2. Zakona o cestama (..Narodne novine”, broj 84/11, 22/13. 64/13. 148/13 i 92/14). članka 9. Pravilnika o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javne ceste (“Narode novine”, broj 119/07) i Zaključka o upravljanju županijskim i lokalnim cestama na području Grada Zagreba (Službeni…