Lista čekanja: 17.10.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [30]
CMZ-49A-2-psihoterapija [26]
CMZ-49A-3-psihoterapija [96]
CMZ-49A-4-psihoterapija [67]
CMZ-49A-5-psihoterapija [158]
CMZ-49A-6-psihoterapija [94]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1597]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [67]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [25]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [71]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [14]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [54]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [14]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [33]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [33]
CMZ-49K1-savjetovalište za nezaposlene [50]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [15]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [53]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [89]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [146]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [273]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [10]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [26]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [550]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [305]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [31]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [524]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [14]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [3]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [498]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [56]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [73]
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku [70]
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku [124]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [221]
DKR-DBR-dnevna bolnica [38]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]