Lista čekanja: 14.12.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [32]
CMZ-49A-2-psihoterapija [17]
CMZ-49A-3-psihoterapija [136]
CMZ-49A-4-psihoterapija [78]
CMZ-49A-5-psihoterapija [45]
CMZ-49A-6-psihoterapija [103]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1396]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [84]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [27]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [61]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [22]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [51]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [20]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [17]
CMZ-49H4- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [47]
CMZ-49K1-savjetovalište za nezaposlene [14]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [15]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [131]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [118]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [116]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [69]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [13]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [5]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [35]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [937]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [344]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [39]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [385]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [4]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [3]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [443]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [45]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [59]
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku [121]
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku [60]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [234]