Lista čekanja: 23.08.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [29]
CMZ-49A-2-psihoterapija [54]
CMZ-49A-3-psihoterapija [29]
CMZ-49A-4-psihoterapija [39]
CMZ-49A-5-psihoterapija [40]
CMZ-49A-6-psihoterapija [84]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1262]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [47]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [29]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [10]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [6]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [7]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [9]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [8]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [14]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [2]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [8]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [63]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [420]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [11]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [6]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [555]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [6]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [336]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [29]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [358]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [17]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [5]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [411]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [61]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [70]
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku [53]
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku [149]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [218]
DKR-DBR-dnevna bolnica [21]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [16]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [14]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [7]