Lista čekanja: 25.04.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [13]
CMZ-49A-2-psihoterapija [49]
CMZ-49A-3-psihoterapija [94]
CMZ-49A-4-psihoterapija [77]
CMZ-49A-5-psihoterapija [141]
CMZ-49A-6-psihoterapija [206]
CMZ-49A-7-psihoterapija [24]
CMZ-49A-A- psihoterapija [522]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [101]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [35]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [49]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [18]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [83]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [18]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [11]
CMZ-49H4- savjetovalište za teškoće učenja [7]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [31]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [16]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [46]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [124]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [193]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [185]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [7]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [5]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [7]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [672]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [358]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [42]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [480]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [40]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [225]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [439]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [44]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [77]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [206]
DKR-DBR-dnevna bolnica [4]