Lista čekanja: 26.06.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [32]
CMZ-49A-2-psihoterapija [39]
CMZ-49A-3-psihoterapija [31]
CMZ-49A-4-psihoterapija [54]
CMZ-49A-5-psihoterapija [62]
CMZ-49A-6-psihoterapija [76]
CMZ-49A-A- psihoterapija [317]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [57]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [32]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [35]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [13]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [42]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [15]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [18]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [32]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [2]
CMZ-49K1-savjetovalište za nezaposlene [22]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [15]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [66]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [21]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [128]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [13]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [24]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [210]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [5]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [337]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [35]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [366]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [24]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [5]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [446]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [55]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [73]
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku [61]
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku [124]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [218]
DKR-DBR-dnevna bolnica [14]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]