Lista čekanja: 19.09.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [18]
CMZ-49A-2-psihoterapija [54]
CMZ-49A-3-psihoterapija [105]
CMZ-49A-4-psihoterapija [65]
CMZ-49A-5-psihoterapija [223]
CMZ-49A-6-psihoterapija [52]
CMZ-49A-7-psihoterapija [19]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1664]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [72]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [28]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [43]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [8]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [21]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [9]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [12]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [9]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [53]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [113]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [144]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [286]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [14]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [2]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [25]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [896]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [383]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [33]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [405]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [23]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [249]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [581]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [54]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [78]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [235]
DKR-DBR-dnevna bolnica [7]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [13]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [15]