Lista čekanja: 11.11.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [24]
CMZ-49A-2-psihoterapija [42]
CMZ-49A-3-psihoterapija [26]
CMZ-49A-4-psihoterapija [80]
CMZ-49A-5-psihoterapija [109]
CMZ-49A-7-psihoterapija [23]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1592]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [80]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [25]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [109]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [8]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [50]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [6]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [24]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [7]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [29]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [120]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [184]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [140]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [6]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [24]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [552]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [390]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [34]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [622]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [35]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [254]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [520]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [46]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [69]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [225]
DKR-DBR-dnevna bolnica [5]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [10]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [24]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [56]