Lista čekanja: 14.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [6]
CMZ-49A-2-psihoterapija [40]
CMZ-49A-3-psihoterapija [14]
CMZ-49A-4-psihoterapija [68]
CMZ-49A-5-psihoterapija [36]
CMZ-49A-6-psihoterapija [68]
CMZ-49A-7-psihoterapija [31]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1390]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [67]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [25]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [21]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [10]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [17]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [16]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [12]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [16]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [8]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [83]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [13]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [20]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [22]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [537]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [367]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [39]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [225]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [24]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [254]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [481]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [50]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [80]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [230]
DKR-DBR-dnevna bolnica [8]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [14]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [18]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [63]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [68]