Lista čekanja: 17.06.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [30]
CMZ-49A-2-psihoterapija [37]
CMZ-49A-3-psihoterapija [54]
CMZ-49A-4-psihoterapija [71]
CMZ-49A-5-psihoterapija [73]
CMZ-49A-6-psihoterapija [90]
CMZ-49A-7-psihoterapija [15]
CMZ-49A-A- psihoterapija [840]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [79]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [37]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [45]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [11]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [22]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [11]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [24]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [2]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [3]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [5]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [124]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [90]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [152]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [14]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [5]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [26]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [661]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [355]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [34]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [436]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [31]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [232]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [446]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [46]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [73]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [212]
DKR-DBR-dnevna bolnica [13]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [18]