Lista čekanja: 23.03.2018.

Ispis za kliniku: DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [578]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
TM5202817855900620062118029297019.02.2018.28.03.2018.
ZM5202606007400620062118028647719.02.2018.28.03.2018.
RI5202838100200620062118037954006.03.2018.28.03.2018.kontrola
VM5230824792200620062118024857412.02.2018.04.04.2018.kontrola
BJ1142789015600620062118035389801.03.2018.04.04.2018.
TS5202847760100620062118031671922.02.2018.11.04.2018.kontrola
KL5241759273400620062118038774507.03.2018.11.04.2018.
KI0018046427100620062118046427120.03.2018.18.04.2018.
CT0682660962400620062118048751223.03.2018.18.04.2018.
TD1001291592800620062118003294708.01.2018.05.09.2018.
SE0441701815000620062117190697820.12.2017.19.09.2018.
1
Povratak