Lista čekanja: 21.09.2018.

Ispis za kliniku: DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [578]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
KI5202497212300620062118046427120.03.2018.03.10.2018.
ID0422370067100620062118137319818.09.2018.03.10.2018.
PI0062377763500620062118054983704.04.2018.10.10.2018.kontrola
PD0062377770600620062118054984704.04.2018.10.10.2018.kontrola
JM5232655364400620062118059969212.04.2018.17.10.2018.kontrola
FF0941150532100620062118060905013.04.2018.24.10.2018.kontrola
LP5202088718900620062118134714713.09.2018.31.10.2018.
RL0691242294700620062118075996410.05.2018.07.11.2018.
MN1142979276500620062118082512922.05.2018.14.11.2018.
DM5201191943100620062118093133411.06.2018.05.12.2018.
1
Povratak