Lista čekanja: 16.07.2018.

Ispis za kliniku: DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [562]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
KE0411473111200620062118101173828.06.2018.29.08.2018.kontrola
ŠE5271560644200620062118107097610.07.2018.29.08.2018.kontrola
ME5232092018500620062118093696712.06.2018.05.09.2018.kontrola
1
Povratak