Lista čekanja: 23.03.2018.

Ispis za kliniku: DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [578]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
SA5231142172800620062118030051920.02.2018.28.03.2018.
KE0881949007500620062118048998523.03.2018.28.03.2018.
ĆL0322311321800620062118044928316.03.2018.11.04.2018.
LP1142638512400620062118042304713.03.2018.18.04.2018.kontrola
1
Povratak