Lista čekanja: 19.10.2018.

Ispis za kliniku: DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [578]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
JK0992609655100620062118139965621.09.2018.31.10.2018.kontrola
KE0411473111200620062118101173828.06.2018.07.11.2018.kontrola
IA5232429878000620062118149227909.10.2018.07.11.2018.
1
Povratak