Lista čekanja: 15.01.2018.

Ispis za kliniku: DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [573]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
PŠ0802588192400620062117164388607.11.2017.16.01.2018.kontrola
HE5242243470300620062117174305222.11.2017.16.01.2018.kontrola
PP0802808581000620062117164383907.11.2017.16.01.2018.kontrola
MM0782506915100620062117181910405.12.2017.23.01.2018.kontrola
MN5202632276500620062117184533411.12.2017.23.01.2018.kontrola
SM0512271518900620062118006266912.01.2018.23.01.2018.kontrola
KL1002779856600620062117187818915.12.2017.30.01.2018.
BM0200947018600620062118001046103.01.2018.30.01.2018.kontrola
KA5232889435200620062117192819627.12.2017.30.01.2018.kontrola
MM5232751254800620062117165036108.11.2017.06.02.2018.kontrola
KF0802222042000620062117191580322.12.2017.06.02.2018.kontrola
HA0142614998200620062118002073204.01.2018.06.02.2018.kontrola
ĐL5242824711000620062118002625005.01.2018.13.02.2018.kontrola
SB5252653259000620062118005387811.01.2018.13.02.2018.kontrola
KH5242683804000620062117190798720.12.2017.20.02.2018.kontrola
FT5231476246200620062118005873711.01.2018.06.03.2018.kontrola
SN5201874455500620062118007632215.01.2018.20.03.2018.kontrola
RE0702337127200620062117187289814.12.2017.17.04.2018.kontrola
TE5232428712800620062117156709224.10.2017.22.05.2018.kontrola
MM0882755744300620062117173283121.11.2017.22.05.2018.kontrola
RM5202672820900620062118000489702.01.2018.29.05.2018.kontrola
ML0791012214900620062117154775219.10.2017.26.06.2018.kontrola
PD5202556307400620062118006127112.01.2018.03.07.2018.kontrola
MA0342178413300620062117188654318.12.2017.13.11.2018.kontrola
MN0341951481100620062117188660218.12.2017.13.11.2018.kontrola
1
Povratak