Lista čekanja: 08.12.2018.

Ispis za kliniku: DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [576]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
MD0341813673500620062118172279416.11.2018.18.12.2018.kontrola
ML5241352696900620062118172283616.11.2018.18.12.2018.kontrola
MJ0341907362200620062118172286116.11.2018.18.12.2018.kontrola
PT5232730474100620062118170808614.11.2018.08.01.2019.kontrola
MD0412526239900620062118178397227.11.2018.08.01.2019.kontrola
BP5202907223200620062118181159630.11.2018.08.01.2019.kontrola
KM5200983047400620062118182798904.12.2018.15.01.2019.
VE5232743575700620062118183223604.12.2018.15.01.2019.kontrola
PE5232832876100620062118086280129.05.2018.22.01.2019.kontrola
BL0372865074500620062118169704113.11.2018.05.03.2019.kontrola
ŠN0041269168700620062118178461127.11.2018.05.03.2019.kontrola
TT0621205143300620062118127125830.08.2018.19.03.2019.kontrola
MM0161092670700620062118097783519.06.2018.16.04.2019.kontrola
ŠH5202753167500620062118166426307.11.2018.07.05.2019.kontrola
1
Povratak