Lista čekanja: 16.01.2018.

Ispis za kliniku: GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [574]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
PI1142836821400620062118007499815.01.2018.22.01.2018.
SA5202870705300620062118007577915.01.2018.29.01.2018.
ML0881530467600620062117140040626.09.2017.27.03.2018.kontrola
1
Povratak