Lista čekanja: 15.01.2018.

Ispis za kliniku: INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Škrlec/Bilić [573]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
ML5232818578400620062117142763429.09.2017.23.01.2018.
KR5231594575500620062117143318002.10.2017.23.01.2018.kontrola
RI0262274722300620062117144094703.10.2017.23.01.2018.kontrola
WK1140100436100620062117154750419.10.2017.20.02.2018.kontrola
FI1140031916400620062117187147414.12.2017.20.02.2018.kontrola
DV1140371692000620062117185110711.12.2017.20.02.2018.
PV1041777201000620062117164152707.11.2017.06.03.2018.kontrola
JR5201558565500620062117166367209.11.2017.06.03.2018.
BM5270759140600620062117174442023.11.2017.06.03.2018.kontrola
BN1140408752200620062117174521323.11.2017.20.03.2018.
ML0782034909300620062117175055823.11.2017.20.03.2018.kontrola
GS1031859529600620062117180418704.12.2017.20.03.2018.kontrola
BM0202502877500620062117181535705.12.2017.03.04.2018.kontrola
ST1142759125000620062118002060704.01.2018.03.04.2018.
MA1140556658300620062118004498310.01.2018.03.04.2018.kontrola
ĐA0780639118300620062117188446218.12.2017.17.04.2018.
TM5272768790500620062117190057920.12.2017.17.04.2018.kontrola
KA0202116624600620062118000548002.01.2018.17.04.2018.kontrola
1
Povratak