Lista čekanja: 16.01.2018.

Ispis za kliniku: INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [574]

IDBroj PotvrdeDatum upisaDatum PrijemaKontrola
EE0111871562900620062118002954908.01.2018.17.01.2018.kontrola
GV1140363102400620062118003705409.01.2018.17.01.2018.kontrola
BA1140018998900620062118004220609.01.2018.17.01.2018.
CA5202337921300620062118004263309.01.2018.17.01.2018.kontrola
ŽD5202382577700620062118004270109.01.2018.17.01.2018.kontrola
LS5272895855800620062118004295909.01.2018.17.01.2018.kontrola
BM5281345820300620062118004551910.01.2018.17.01.2018.kontrola
JG5201732851000620062117175723924.11.2017.07.02.2018.kontrola
BK1140082411900620062118007784516.01.2018.07.02.2018.kontrola
PN1152352708200620062118007284315.01.2018.14.02.2018.
KS5241113292600620062118007308615.01.2018.14.02.2018.
1
Povratak