Lista čekanja: 18.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [29]
CMZ-49A-2-psihoterapija [33]
CMZ-49A-3-psihoterapija [39]
CMZ-49A-4-psihoterapija [69]
CMZ-49A-5-psihoterapija [57]
CMZ-49A-7-psihoterapija [44]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1475]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [79]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [37]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [49]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [10]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [24]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [33]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [22]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [22]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [22]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [147]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [113]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [26]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [291]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [12]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [34]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [663]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [388]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [33]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [394]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [38]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [244]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [418]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [46]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [74]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [223]
DKR-DBR-dnevna bolnica [2]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [8]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [24]