Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [17]
CMZ-49A-2-psihoterapija [41]
CMZ-49A-3-psihoterapija [31]
CMZ-49A-4-psihoterapija [71]
CMZ-49A-5-psihoterapija [128]
CMZ-49A-7-psihoterapija [30]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1685]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [74]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [28]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [56]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [23]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [4]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [65]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [10]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [12]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [4]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [6]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [36]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [129]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [165]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [193]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [2]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [4]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [34]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [787]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [390]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [31]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [643]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [31]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [258]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [573]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [44]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [63]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [217]
DKR-DBR-dnevna bolnica [67]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [14]