Lista čekanja: 17.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [6]
CMZ-49A-2-psihoterapija [40]
CMZ-49A-3-psihoterapija [47]
CMZ-49A-4-psihoterapija [69]
CMZ-49A-5-psihoterapija [36]
CMZ-49A-6-psihoterapija [71]
CMZ-49A-7-psihoterapija [25]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1391]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [68]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [24]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [21]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [10]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [18]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [15]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [12]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [16]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [7]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [83]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [4]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [17]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [32]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [466]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [6]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [367]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [34]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [206]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [24]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [256]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [492]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [50]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [81]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [220]
DKR-DBR-dnevna bolnica [8]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [14]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [18]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [63]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [75]