Lista čekanja: 22.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [20]
CMZ-49A-2-psihoterapija [65]
CMZ-49A-3-psihoterapija [119]
CMZ-49A-4-psihoterapija [75]
CMZ-49A-5-psihoterapija [96]
CMZ-49A-6-psihoterapija [137]
CMZ-49A-7-psihoterapija [33]
CMZ-49A-A- psihoterapija [654]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [103]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [40]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [50]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [20]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [63]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [13]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [25]
CMZ-49H4- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [19]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [2]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [2]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [13]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [116]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [220]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [250]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [9]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [21]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [577]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [352]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [61]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [569]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [39]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [252]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [423]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [36]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [77]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [228]
DKR-DBR-dnevna bolnica [6]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]