Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [30]
CMZ-49A-2-psihoterapija [22]
CMZ-49A-3-psihoterapija [147]
CMZ-49A-4-psihoterapija [68]
CMZ-49A-5-psihoterapija [116]
CMZ-49A-6-psihoterapija [172]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1063]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [90]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [32]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [71]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [8]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [67]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [15]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [25]
CMZ-49H4- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [7]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [27]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [114]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [153]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [180]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [14]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [12]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [25]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [636]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [360]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [42]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [457]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [44]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [252]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [454]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [58]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [74]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [227]
DKR-DBR-dnevna bolnica [2]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [24]