Lista čekanja: 19.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [25]
CMZ-49A-2-psihoterapija [37]
CMZ-49A-3-psihoterapija [181]
CMZ-49A-4-psihoterapija [73]
CMZ-49A-5-psihoterapija [106]
CMZ-49A-6-psihoterapija [88]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1513]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [70]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [19]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [63]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [13]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [30]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [13]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [17]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-49K1-savjetovalište za nezaposlene [16]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [17]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [115]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [169]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [162]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [6]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [17]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [1108]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [5]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [318]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [19]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [503]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [3]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [478]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [51]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [66]
DKR-AMG 1-ambulanta za medicinsku genetiku [93]
DKR-AMG 2- ambulanta za medicinsku genetiku [95]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [221]
DKR-DBR-dnevna bolnica [33]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [16]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [17]