Lista čekanja: 18.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-KT1-PETROVA- kabinet za planiranje tele-radioterapije -1 [5]
ONK-OIO-odjel za internističku onkologiju [5]
ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke [41]
ONK-ON5-CT-SIM-kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [170]
ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija [515]
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [738]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [205]
ONK-OUT-odjel za urogenitalne tumore [3]
ONK-PHM 1-ambulanta za radioterapiju pedijatrijskih tumora [2]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [17]
ONK-SŽŠ-odjel za tumore središnjeg živčanog sustava [9]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [474]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [26]
ORL -NG3-1- Logopedska amb.1-Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -NG3-2- Logopedska amb.2-Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [186]
ORL -NG3-4- Fonijatrijska amb. 4 [54]
ORL -NG3-6- Fonijatrijska amb. 6 [72]
ORL -NG3-7- Fonijatrijska amb. 7 [157]
ORL -NG4-1-Audiološka ambulanta 1 [65]
ORL -NG4-2-Audiološka ambulanta 2 [27]
ORL -NG4-3-LOG 1- logopedska ambulanta 1 [60]
ORL -NG4-4-LOG 2- logopedska ambulanta 2 [27]
ORL -NG4-6-Vestibulološka ambulanta [91]
ORL -NG4-7-Evocirani potencijali 1 [19]
ORL -NG4-8-Otološka audiologija [195]
ORL -NG4-9-Kohlearni implanti [2]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [160]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [275]
ORL -NG6-3 - ORL Amb 19 [59]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [483]
ORL -NS7- citološka ambulanta [29]
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati [32]
ORL -NS9- jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata [2]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [8]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [519]
ORL-OJK [11]
ORT - Amb. 1 [20]
ORT- Amb. 2 [548]
ORT- Amb. 3 [256]