Lista čekanja: 14.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [785]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [228]
ONK-PHM 1-ambulanta za radioterapiju pedijatrijskih tumora [2]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [13]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [499]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [25]
ORL -NG3-1- Logopedska amb.1-Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -NG3-2- Logopedska amb.2-Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [8]
ORL -NG3-6- Fonijatrijska amb. 6 [88]
ORL -NG3-7- Fonijatrijska amb. 7 [103]
ORL -NG3-8 - Logopedska amb. 4 [15]
ORL -NG4-1-Audiološka ambulanta 1 [37]
ORL -NG4-2-Audiološka ambulanta 2 [26]
ORL -NG4-3-LOG 1- logopedska ambulanta 1 [36]
ORL -NG4-4-LOG 2- logopedska ambulanta 2 [8]
ORL -NG4-6-Vestibulološka ambulanta [62]
ORL -NG4-7-Evocirani potencijali 1 [20]
ORL -NG4-8-Otološka audiologija [160]
ORL -NG4-9-Kohlearni implanti [3]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [208]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [126]
ORL -NG6-3 - ORL Amb 19 [169]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [274]
ORL -NS7- citološka ambulanta [31]
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati [26]
ORL -NS9- 1 jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata [10]
ORL -NS9- jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata [4]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [6]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [666]
ORL-OJK [20]
ORT - Amb. 1 [158]
ORT- Amb. 2 [762]
ORT- Amb. 3 [318]
ORT- Amb. 4 [690]
ORT- Amb. 5 [721]
ORT- Amb. 6 [596]
ORT- Odjel I, II i III klinike za ortopediju [3113]
ORT-110 ORT Dječja amb. [576]
ORT-110 ORT-Amb. za koštane displazije [2]