Lista čekanja: 21.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke [56]
ONK-ON5-CT-SIM-kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [161]
ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija [595]
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [720]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [169]
ONK-PHM 1-ambulanta za radioterapiju pedijatrijskih tumora [2]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [22]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [557]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [28]
ORL -NG3-1- Logopedska amb.1-Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [29]
ORL -NG3-2- Logopedska amb.2-Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [740]
ORL -NG3-3- Fonijatrijska amb.3 Fonetska dijagnostika i rehabilitacija uz pomoć aparata [4]
ORL -NG3-4- Fonijatrijska amb. 4 [38]
ORL -NG3-6- Fonijatrijska amb. 6 [78]
ORL -NG3-7- Fonijatrijska amb. 7 [151]
ORL -NG4-1-Audiološka ambulanta 1 [86]
ORL -NG4-2-Audiološka ambulanta 2 [44]
ORL -NG4-3-LOG 1- logopedska ambulanta 1 [74]
ORL -NG4-4-LOG 2- logopedska ambulanta 2 [41]
ORL -NG4-6-Vestibulološka ambulanta [75]
ORL -NG4-7-Evocirani potencijali 1 [13]
ORL -NG4-8-Otološka audiologija [175]
ORL -NG4-9-Kohlearni implanti [4]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [190]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [240]
ORL -NG6-3 - ORL AMB 19 [7]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [436]
ORL -NS7- citološka ambulanta [19]
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati [16]
ORL -NS9- 1 jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata [19]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [11]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [681]
ORL-OJK [4]
ORT- Amb. 2 [625]
ORT- Amb. 3 [121]
ORT- Amb. 4 [652]
ORT- Amb. 5 [654]
ORT- Amb. 6 [388]
ORT- Odjel I, II i III klinike za ortopediju [2420]