Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija [443]
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [698]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [183]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [10]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [472]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [42]
ORL -NG3-1- Logopedska amb.1-Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [3]
ORL -NG3-2- Logopedska amb.2-Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [464]
ORL -NG3-4- Fonijatrijska amb. 4 [48]
ORL -NG3-6- Fonijatrijska amb. 6 [90]
ORL -NG3-7- Fonijatrijska amb. 7 [105]
ORL -NG4-1-Audiološka ambulanta 1 [117]
ORL -NG4-2-Audiološka ambulanta 2 [53]
ORL -NG4-3-LOG 1- logopedska ambulanta 1 [65]
ORL -NG4-4-LOG 2- logopedska ambulanta 2 [40]
ORL -NG4-6-Vestibulološka ambulanta [79]
ORL -NG4-7-Evocirani potencijali 1 [25]
ORL -NG4-8-Otološka audiologija [190]
ORL -NG4-9-Kohlearni implanti [6]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [169]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [243]
ORL -NG6-3 - ORL AMB 19 [8]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [483]
ORL -NS7- citološka ambulanta [19]
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati [26]
ORL -NS9- 1 jednodnevna kirurgija klinike za bol. uha, nosa, grla i kir. glave i vrata [2]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [6]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [637]
ORL-OJK [14]
ORT- Amb. 2 [497]
ORT- Amb. 3 [163]
ORT- Amb. 4 [733]
ORT- Amb. 5 [795]
ORT- Amb. 6 [412]
ORT- Odjel I, II i III klinike za ortopediju [2600]
ORT-110 ORT Dječja amb. [666]
ORT-110 ORT-Amb. za koštane displazije [2]
ORT-111-fizijatrijska ambulanta [233]
ORT-111-fizikalna terapija [1921]