Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-SK3-Zavod za ishemijsku bolest srca [79]
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [38]
SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju [215]
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [61]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [1931]
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [938]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [510]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [140]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1675]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [164]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [109]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [108]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [585]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [317]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [341]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [341]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [326]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [283]
STO-JKS-Operacijska sala Rebro [7]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [18]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [214]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [305]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [429]
STO-PAR- vježbaona [741]
STO-PAR-SALA - operacija [93]
STO-PAR-Soba pročelnika [101]
STO-RTG 1 - rtg kabinet [133]
STO-RTG kabinet Rebro [13]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [113]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [9]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [4]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [115]
TOR-TK2-kirurški odjel [13]
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1 [306]
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1 [2]
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1 [964]
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike [1355]
URO-A29/2b-spec. ambulanta urološke klinike 2 [2]