Lista čekanja: 18.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [551]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [132]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1736]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [2]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [215]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [102]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [71]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [453]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [154]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [106]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [119]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [102]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [114]
STO-JKS-Operacijska sala Rebro [5]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [28]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [198]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [237]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [389]
STO-PAR- vježbaona [497]
STO-PAR-SALA - operacija [75]
STO-PAR-Soba pročelnika [77]
STO-RTG 1 - rtg kabinet [164]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [95]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [7]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [7]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [57]
TOR-TK2-kirurški odjel [15]
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1 [189]
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1 [2]
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1 [816]
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike [1189]
URO-A29/2b-spec. ambulanta urološke klinike 2 [2]
URO-A29/3-spec. ambulanta urološke klinike 3 [202]
URO-A29-AND-spec. ambulanta urološke klinike 2 [449]
URO-A29-ONK-spec. ambulanta urološke klinike 2 [204]
URO-AND-androloška ambulanta [39]
URO-CUK-elektrostimulacija-centar za urodinamiku i kontinentnost [59]
URO-CUK-urodinamika-centar za urodinamiku i kontinentnost [26]