Lista čekanja: 18.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-KNA-kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku [841]
SKŽ-KS1-Zavod za opću kliničku kardiologiju [38]
SKŽ-KS2-Zavod za bolesti zalistaka i prirođene bolesti srca [74]
SKŽ-KSE-TILT-UP TEST-kabinet za ergometriju [39]
SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH [55]
SKŽ-SK3-Zavod za ishemijsku bolest srca [103]
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [44]
SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju [202]
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [53]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [2069]
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [939]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [571]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [149]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1647]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [2]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [130]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [76]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [114]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [624]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [302]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [309]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [312]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [299]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [313]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [17]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [229]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [288]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [543]
STO-PAR- vježbaona [605]
STO-PAR-SALA - operacija [117]
STO-PAR-Soba pročelnika [115]
STO-RTG 1 - rtg kabinet [126]
STO-RTG kabinet Rebro [12]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [108]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [12]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [9]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [83]
TOR-TK2-kirurški odjel [21]