Lista čekanja: 21.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [796]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [493]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [85]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1621]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [2]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [212]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [3]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [63]
STO-ABZ-VELIKA - velika ambulanta za bolesti zubi [7]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [562]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [345]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [345]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [356]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [316]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [366]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [169]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [262]
STO-KPA Ambulanta konzilijarnih posjeta [44]
STO-OJK - Stomatologija [4]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [397]
STO-PAR- vježbaona [678]
STO-PAR-SALA - operacija [67]
STO-PAR-Soba pročelnika [112]
STO-POD-AMB - ambulanta zaopću stomatologiju [24]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [109]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [3]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [10]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [148]
TOR-TK2-kirurški odjel [7]
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1 [174]
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1 [2]
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1 [711]
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike [1091]
URO-A29/2b-spec. ambulanta urološke klinike 2 [2]
URO-A29/3-spec. ambulanta urološke klinike 3 [206]
URO-A29-AND-spec. ambulanta urološke klinike 2 [402]
URO-A29-ONK-spec. ambulanta urološke klinike 2 [165]
URO-AND-androloška ambulanta [48]
URO-CUK-elektrostimulacija-centar za urodinamiku i kontinentnost [38]