Lista čekanja: 22.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [17]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [93]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [91]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [22]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [258]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [134]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [12]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [49]
DKR-NEO-UZV mozga [31]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [276]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [5]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [66]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [29]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [106]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [7]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [33]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1133]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1177]
DKR-PEN-UZV [212]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [258]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [31]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [60]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [753]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [48]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [631]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno koštanih bolesti [510]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [1368]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [3009]
FMR-ROD- specijalistički zavod za reumatske bolesti i med. rehabilitaciju [4]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [158]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1617]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-DB Zavoda za humanu reprodukciju [2]
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [454]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [7]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [189]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [9]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [18]