Lista čekanja: 17.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [281]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [156]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [13]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [24]
DKR-NEO-UZV mozga [34]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [247]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [56]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [19]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [100]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [18]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [28]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1054]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1247]
DKR-PEN-UZV [242]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [234]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [22]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [54]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [702]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [23]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [525]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [539]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [193]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [2774]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [192]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1672]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-DB Zavoda za humanu reprodukciju [3]
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [426]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [6]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [197]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [10]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [5]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [497]
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [206]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [151]
GIN-CKU-AZA-ambulanta za anesteziologiju [3]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [50]