Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [53]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [91]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [14]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [392]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [148]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [14]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [37]
DKR-NEO-UZV mozga [39]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [300]
DKR-NSU-cistoskopija-ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [2]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [85]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [15]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [115]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [19]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [28]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1229]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1219]
DKR-PEN-UZV [262]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [251]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [28]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [62]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [781]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [34]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [551]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [533]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [952]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [2599]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [186]
FMR-SR1-1- dnevna bolnica [5]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1487]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF 1 - JEDNODNEVNA KIRURGIJA ZAVODA ZA HUMANU REPRODUKCIJU [2]
GIN-CEF-DB Zavoda za humanu reprodukciju [2]
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [420]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [8]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [169]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [8]