Lista čekanja: 18.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [74]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [12]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [455]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [142]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [15]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [87]
DKR-NEO-UZV mozga [35]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [305]
DKR-NSU-cistoskopija-ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [3]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [45]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [20]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [85]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [18]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [26]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1215]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1164]
DKR-PEN-UZV [255]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [272]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [44]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [47]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [772]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [33]
DKR-ZNF-zavod za nefrologiju [2]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [602]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [522]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [1191]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [2911]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [186]
FMR-SR1-1- dnevna bolnica [5]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1375]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [331]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [6]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [194]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [8]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [4]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [404]