Lista čekanja: 19.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [36]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [17]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [225]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [140]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [19]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [25]
DKR-NEO-UZV mozga [17]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [287]
DKR-NSU-Ambulanta za pedijatrijsku dijalizu i transplantaciju bubrega [2]
DKR-NSU-cistoskopija-ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [2]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [7]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [53]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [24]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [106]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [19]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [28]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1111]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1228]
DKR-PEN-UZV [257]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [173]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [20]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [62]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [777]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [34]
DKR-RPA-odjel za pedijatrijsku i adoscelentnu reumatologiju [2]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [597]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštane boli [190]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [696]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [1649]
FMR-ROD- specijalistički zavod za reumatske bolesti i med. rehabilitaciju [5]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [172]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1574]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-DB Zavoda za humanu reprodukciju [2]
GIN-CEF-DB3-dnevna bolnica ginekologije [18]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [343]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [6]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [158]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [16]