Lista čekanja: 14.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [29]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [32]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [201]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [2]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [123]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [181]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [600]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [351]
GIN-GIK-ZZGO [72]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [15]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [4]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [94]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [471]
INT- DPD I AP1 [22]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [3]
INT-CKC-odjel [15]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [52]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [122]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [86]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [97]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [162]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [102]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [122]
INT-GEA-12B-2 [80]
INT-GEA-12B-3 [369]
INT-GEA-12B-4 [75]
INT-GEA-12B-5 [505]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [4]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [42]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [97]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [15]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [183]
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [109]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [162]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [231]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [541]