Lista čekanja: 21.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [7]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [492]
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [127]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [166]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [68]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [3]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [21]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [11]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [67]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [127]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [7]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [102]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [126]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [625]
GIN-GIK-G11-1-UZV ambulanta za bolesti dojke [401]
GIN-GIK-ZZGO [84]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [31]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [7]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [5]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [121]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [333]
INT- DPD I AP1 [23]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [47]
INT-CKC-odjel [17]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [91]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Škrlec/Bilić [34]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [98]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [73]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [76]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [137]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [121]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Kunović [93]
INT-GEA-12B-3 [405]
INT-GEA-12B-4 [111]
INT-GEA-12B-5 [578]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [14]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [101]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [88]