Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [181]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [160]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [62]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [3]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [14]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [14]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [53]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [199]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [19]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [139]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [217]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [542]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [337]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [33]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [8]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [116]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [370]
INT- DPD I AP1 [20]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [34]
INT-CKC-odjel [7]
INT-CKJ-odjel [3]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [74]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Škrlec/Bilić [13]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [130]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [87]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [119]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [150]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [108]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Kunović [115]
INT-GEA-12B-2 [27]
INT-GEA-12B-3 [397]
INT-GEA-12B-4 [101]
INT-GEA-12B-5 [545]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [11]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [51]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [75]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [47]