Lista čekanja: 18.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [18]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [496]
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [231]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [150]
GIN-CKU-AZA-ambulanta za anesteziologiju [3]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [43]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [7]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [12]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [28]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [47]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [297]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [17]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [123]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [235]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [657]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [288]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [5]
GIN-GIK-ZZGO [58]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [42]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [2]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [133]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [404]
INT- DPD I AP1 [21]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [31]
INT-CKC-odjel [11]
INT-CKJ-odjel [3]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [89]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [97]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [100]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [89]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [149]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [111]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [136]
INT-GEA-12B-2 [30]
INT-GEA-12B-3 [373]
INT-GEA-12B-4 [85]
INT-GEA-12B-5 [486]