Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [428]
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [193]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [168]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [74]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [3]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [12]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [30]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [54]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [277]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [6]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [110]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [227]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [636]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [145]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [317]
GIN-GIK-ZZGO [21]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [21]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [7]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [3]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [111]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [351]
INT- DPD I AP1 [24]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [4]
INT-CKC-odjel [17]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [70]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [157]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [89]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [66]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [164]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [141]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [126]
INT-GEA-12B-2 [69]
INT-GEA-12B-3 [419]
INT-GEA-12B-4 [82]
INT-GEA-12B-5 [516]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [6]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [51]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [88]