Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [199]
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [119]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [156]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [208]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [571]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [50]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [8]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [39]
INT-GEA-JKH-1 [57]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [211]
INT-GEO-LPE Anestezija [137]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [43]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [85]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [139]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [17]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [103]
INT-GEO-odjel [79]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [304]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [602]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [427]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [739]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [852]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [115]
INT-HEM Biopsija [17]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [321]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [37]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [86]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [2]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3493]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1953]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [829]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [224]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [134]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [53]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [203]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [3]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [89]