Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [114]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [176]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [215]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [581]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [76]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [36]
INT-GEA-JKH-1 [39]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [168]
INT-GEO-LPE Anestezija [112]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [34]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [91]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [117]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [15]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [85]
INT-GEO-odjel [73]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [233]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [506]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [388]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [721]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [822]
INT-HEM Biopsija [20]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [323]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [42]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [38]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [7]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3291]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1926]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [538]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [170]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [92]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [61]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [179]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [62]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [59]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [8]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [142]