Lista čekanja: 17.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [65]
INT-GEA-JKH-1 [70]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [110]
INT-GEO-LPE Anestezija [122]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [36]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [89]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [132]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [24]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [109]
INT-GEO-odjel [96]
INT-GEO-OGA-6-dnevna bolnica gastroenterologije [2]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [356]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [544]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [391]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [729]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [836]
INT-HEM Biopsija [11]
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [5]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [290]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [75]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [56]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [2]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3502]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1956]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [746]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [182]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [155]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [89]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [181]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [2]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [69]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [71]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [10]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [165]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [157]
INT-ZZD-amb1 [776]