Lista čekanja: 22.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [33]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [191]
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [114]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [153]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [227]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [543]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [43]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [13]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [63]
INT-GEA-JKH-1 [31]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [123]
INT-GEO-LPE Anestezija [90]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [25]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [80]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [101]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [19]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [92]
INT-GEO-odjel [62]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [279]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [537]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [424]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [791]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [815]
INT-HEM Biopsija [14]
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [4]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [317]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [71]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [62]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [5]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3375]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1846]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [653]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [232]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [149]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [90]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [180]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [3]