Lista čekanja: 19.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [127]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [186]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [187]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [580]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [83]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [64]
INT-GEA-JKH-1 [46]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [165]
INT-GEO-LPE Anestezija [108]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [33]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [85]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [105]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [22]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [42]
INT-GEO-odjel [72]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [254]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [460]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [464]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [672]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [787]
INT-HEM Biopsija [17]
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [3]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [298]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [28]
INT-IIS-A18 [4]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [53]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [4]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3204]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2102]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [371]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [184]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [113]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [59]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [80]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [74]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [84]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [10]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]