Lista čekanja: 17.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [223]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [610]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [54]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [67]
INT-GEA-JKH-1 [42]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [180]
INT-GEO-LPE Anestezija [108]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [36]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [91]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [113]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [16]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [111]
INT-GEO-odjel [76]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [252]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [560]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [434]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [713]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [896]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [185]
INT-HEM Biopsija [10]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [336]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [27]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [72]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [6]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3515]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1966]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [828]
INT-IMU-IZT-stacionar zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti [2]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [178]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [171]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [55]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [175]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [12]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [96]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [59]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [8]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]