Lista čekanja: 18.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [171]
INT-ZZD-amb1 [823]
INT-ZZD-amb2 [236]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [133]
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta [582]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače [385]
INT-ZZE- doc. Giljević endokrinološka ambulanta [456]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta [297]
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [193]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [282]
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [181]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [104]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [32]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta (2) [12]
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [234]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [2]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize (2) [3]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [7]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde (2) [3]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [26]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače (2) [13]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [19]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes (2) [3]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [9]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju (2) [3]
INT-ZZE-COS-denzitometrija [352]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [178]
INT-ZZE-soba oe/ambulanta [8]
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [10]
KAI-ALB1-Ambulanta za liječenje boli 1 [3]
KAI-ALB-Ambulanta za liječenje boli [719]
KAI-ANS-Anesteziološka ambulanta [271]
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta [45]
KIR- HITNA TRAUMA [2]
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [337]
KIR-21C-spec. ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [2]
KIR-21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [126]
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [578]