Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [10]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [216]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [182]
INT-ZZD-amb1 [909]
INT-ZZD-amb2 [199]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [181]
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta [662]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače [397]
INT-ZZE- doc. Giljević endokrinološka ambulanta [379]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta [286]
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [192]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [283]
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [99]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [104]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [59]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta (2) [24]
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [204]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [4]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize (2) [2]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [5]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde (2) [6]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [83]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače (2) [33]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [11]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes (2) [8]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [38]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju (2) [20]
INT-ZZE-COS-denzitometrija [303]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [117]
INT-ZZE-soba oe/ambulanta [8]
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [8]
KAI-ALB1-Ambulanta za liječenje boli 1 [9]
KAI-ALB-ambulanta za liječenje boli [855]
KAI-ANS-anesteziološka ambulanta [316]
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta [43]
KIR- HITNA TRAUMA [2]
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [367]