Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [147]
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [605]
KIR-A24-spec. ambulanta za proktologiju [442]
KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [809]
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [143]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [397]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [558]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [558]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [34]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [43]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [269]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [281]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [148]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [127]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [31]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [15]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [91]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [72]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [336]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [323]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [558]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [3045]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [758]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [2]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [908]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [753]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [494]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [216]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [749]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [55]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [16]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [637]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1306]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [438]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [255]