Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [550]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [475]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [23]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [31]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [177]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [180]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [132]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [111]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [29]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [12]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [126]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [71]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [344]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [219]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [628]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [2136]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [647]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [3]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [760]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [585]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [602]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [202]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [654]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [56]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [35]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [520]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1265]
KOŽ-NKB-Ambulanta za nasljedne kožne bolesti [6]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [448]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [222]
KPB- JA6- 1 Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [125]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1161]
KPB-DJB-Dnevna bolnica - poliklinika [9]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta [135]