Lista čekanja: 21.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [661]
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [186]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [347]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [559]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [570]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [29]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [21]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [160]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [192]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [169]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [144]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [31]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [23]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [141]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [131]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [337]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [219]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [580]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [2061]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [648]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [2]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [773]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [622]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [548]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [144]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [605]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [36]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [36]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [486]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1229]
KOŽ-NKB-Ambulanta za nasljedne kožne bolesti [5]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [425]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [228]
KPB- JA6- 1 Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [162]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1306]