Lista čekanja: 14.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [483]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [510]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [27]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [22]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [182]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [232]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [142]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [115]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [32]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [4]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [113]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [65]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [339]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [242]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [508]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [2737]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [715]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [3]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [845]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [675]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [441]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [179]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [717]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [71]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [13]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [609]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1178]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [420]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [204]
KPB- JA6- 1 Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [178]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1455]
KPB-DJB-Dnevna bolnica - poliklinika [2]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta [166]
KPB-JA1-PP-opća pulmološka ambulanta [105]