Lista čekanja: 18.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta [199]
KPB-JA1-PP-opća pulmološka ambulanta [101]
KPB-JA2-amb. za intersticijske bolesti [275]
KPB-JA3-ambulanta za tumore pluća i sredoprsja [658]
KPB-JA4-ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu [269]
KPB-JA5-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [964]
KPB-JA6-ambulanta za respiracijske alergije [151]
KPB-JA7-ambulanta za bolesti plućne cirkulacije [285]
KPB-JA8-ambulanta za predtransplantacijsku obradu i praćenje transplantiranih [25]
KPB-JI2-Odjel postintenzivne skrbi [25]
KPB-JI3- ambulanta za polisomnografiju [167]
KPB-JI3-klinička jedinica za polisomnografiju [110]
KPB-JI4-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [16]
KPB-JIK- kardio-respiratorna dijagnostika [136]
KPB-JK3- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1460]
KPB-JK3- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1042]
KPB-JK3- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [664]
KPB-JO1 - Odjel za opstruktivne bolesti pluća [5]
KPB-JO2-Odjel za alergologiju [4]
KPB-JT1-Odjel za tumore pluća [39]
KPB-JT2- Odjel za rijetke tumore toraksa [12]
KPB-JT3- Odjel za tumore sredoprsja [5]
KPB-PIP - Zavod za intersticijske bolesti pluća [10]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [55]
KPB-PR1- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [7]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1873]
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [3]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [398]
MSK-SP8-ambulanta za sistematske preglede djelatnika KBC-a Zagreb [4]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [8]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [639]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [766]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [6]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [3]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [73]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1282]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [66]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [321]