Lista čekanja: 14.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-JA3-ambulanta za tumore pluća i sredoprsja [607]
KPB-JA4-ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu [330]
KPB-JA5-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [988]
KPB-JA6-ambulanta za respiracijske alergije [192]
KPB-JA7-ambulanta za bolesti plućne cirkulacije [292]
KPB-JA8-ambulanta za predtransplantacijsku obradu i praćenje transplantiranih [6]
KPB-JI2-Odjel postintenzivne skrbi [20]
KPB-JI3- ambulanta za polisomnografiju [151]
KPB-JI3-klinička jedinica za polisomnografiju [141]
KPB-JI4-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [20]
KPB-JIK- kardio-respiratorna dijagnostika [45]
KPB-JK3- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1428]
KPB-JK3- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [955]
KPB-JK3- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [570]
KPB-JO1 - Odjel za opstruktivne bolesti pluća [5]
KPB-JO2-Odjel za alergologiju [5]
KPB-JT1-Odjel za tumore pluća [32]
KPB-JT2- Odjel za rijetke tumore toraksa [12]
KPB-JT3- Odjel za tumore sredoprsja [27]
KPB-PIP - Zavod za intersticijske bolesti pluća [8]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [45]
KPB-PR1- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [7]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1749]
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [3]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [370]
MSK-SP8-ambulanta za sistematske preglede djelatnika KBC-a Zagreb [4]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [36]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [567]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [621]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [53]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [4]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [77]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1206]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [53]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [90]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [3]
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3 [114]
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [17]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [35]