Lista čekanja: 18.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta [160]
KPB-JA1-PP-opća pulmološka ambulanta [124]
KPB-JA2-amb. za intersticijske bolesti [288]
KPB-JA3-ambulanta za tumore pluća i sredoprsja [672]
KPB-JA4-ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu [340]
KPB-JA5-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [985]
KPB-JA6-ambulanta za respiracijske alergije [293]
KPB-JA7-ambulanta za bolesti plućne cirkulacije [334]
KPB-JA8-ambulanta za predtransplantacijsku obradu i praćenje transplantiranih [17]
KPB-JI2-Odjel postintenzivne skrbi [22]
KPB-JI3- ambulanta za polisomnografiju [129]
KPB-JI3-klinička jedinica za polisomnografiju [141]
KPB-JI4-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [25]
KPB-JIK- kardio-respiratorna dijagnostika [23]
KPB-JK3- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1470]
KPB-JK3- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1048]
KPB-JK3- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [566]
KPB-JO1 - Odjel za opstruktivne bolesti pluća [7]
KPB-JO2-Odjel za alergologiju [8]
KPB-JT1-Odjel za tumore pluća [24]
KPB-JT2- Odjel za rijetke tumore toraksa [16]
KPB-JT3- Odjel za tumore sredoprsja [17]
KPB-PIP - Zavod za intersticijske bolesti pluća [14]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [51]
KPB-PR1- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [10]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [2067]
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [24]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [450]
MSK-SP8-ambulanta za sistematske preglede djelatnika KBC-a Zagreb [4]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [54]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [556]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [450]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [14]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [4]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [89]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1087]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [14]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [207]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [12]