Lista čekanja: 21.11.2017.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-JA1- opća pulmološka ambulanta [145]
KPB-JA1-PP-opća pulmološka ambulanta [67]
KPB-JA2-amb. za intersticijske bolesti [208]
KPB-JA3-ambulanta za tumore pluća i sredoprsja [570]
KPB-JA4-ambulanta za respiracijske infekcije i tuberkulozu [232]
KPB-JA5-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [768]
KPB-JA6-ambulanta za respiracijske alergije [253]
KPB-JA7-ambulanta za bolesti plućne cirkulacije [273]
KPB-JA8-ambulanta za predtransplantacijsku obradu i praćenje transplantiranih [16]
KPB-JI2-Odjel postintenzivne skrbi [20]
KPB-JI3- ambulanta za polisomnografiju [138]
KPB-JI3-klinička jedinica za polisomnografiju [120]
KPB-JI4-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [16]
KPB-JIK- kardio-respiratorna dijagnostika [68]
KPB-JK3- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1116]
KPB-JK3- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [930]
KPB-JK3- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [555]
KPB-JO1 - Odjel za opstruktivne bolesti pluća [8]
KPB-JO2-Odjel za alergologiju [10]
KPB-JT1-Odjel za tumore pluća [21]
KPB-JT2- Odjel za rijetke tumore toraksa [14]
KPB-JT3- Odjel za tumore sredoprsja [28]
KPB-PIP - Zavod za intersticijske bolesti pluća [17]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [29]
KPB-PR1- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [11]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1684]
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [37]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [317]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [49]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [603]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [433]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [136]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [12]
NRK-NRG-Specijalistički zavod za neurokirugiju dječje dobi [2]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [193]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1240]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [57]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [282]