Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [225]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [36]
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3 [129]
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [31]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [18]
NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [436]
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij [57]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [62]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [4]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [540]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [8]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [362]
NRL-EMNG 1 laboratorij [126]
NRL-EMNG 2 laboratorij [146]
NRL-EMNG 2a laboratorij [253]
NRL-EMNG 3 laboratorij [40]
NRL-EMNG 4 laboratorij [215]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [53]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [348]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [78]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [393]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [376]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [68]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku [647]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [70]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [92]
NRL-NEL- laboratorij za neuropsihologiju [7]
NRL-NFL-EEG laboratorij [104]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [4]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [13]
NRL-NFZ2-laboratorij za evocirane potencijale 2 [7]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [51]
NRL-NO1- I odjel NRL [2]
NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO4- IV odjel NRL [2]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [41]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [57]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [13]