Lista čekanja: 22.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [25]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [40]
NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [376]
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij [68]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [52]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [22]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [439]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [29]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [339]
NRL-EMNG 1 laboratorij [213]
NRL-EMNG 2 laboratorij [145]
NRL-EMNG 2a laboratorij [123]
NRL-EMNG 3 laboratorij [17]
NRL-EMNG 4 laboratorij [228]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [45]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [302]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [81]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [328]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [378]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [67]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku [573]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [66]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [88]
NRL-NEL- laboratorij za neuropsihologiju [8]
NRL-NFL-EEG laboratorij [108]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [4]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [22]
NRL-NFZ2-laboratorij za evocirane potencijale 2 [3]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [29]
NRL-NO1- I odjel NRL [2]
NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO4- IV odjel NRL [9]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [32]
NRL-SPB2-ambulanta za spinalne bolesti - popodnevni rad [8]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [45]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [8]
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže [99]
OČI-DOF - dnevna bolnica oftalmologije [13]