Lista čekanja: 17.08.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij [185]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [26]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [26]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [454]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [19]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [343]
NRL-EMNG 1 laboratorij [208]
NRL-EMNG 2 laboratorij [147]
NRL-EMNG 2a laboratorij [292]
NRL-EMNG 3 laboratorij [42]
NRL-EMNG 4 laboratorij [211]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [48]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [292]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [97]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [343]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [375]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [60]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku [530]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [62]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [113]
NRL-NEL- laboratorij za neuropsihologiju [19]
NRL-NFL-EEG laboratorij [108]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [4]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [21]
NRL-NFZ2-laboratorij za evocirane potencijale 2 [6]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [30]
NRL-NO1- I odjel NRL [2]
NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [46]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [33]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [13]
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže [102]
OČI-DOF - dnevna bolnica oftalmologije [15]
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [440]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [119]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [295]
OČI-JOB-4- DJEČJI OČNI ODJEL [2]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [1647]