Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [326]
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij [198]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [47]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [22]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [450]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [26]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [290]
NRL-EMNG 1 laboratorij [272]
NRL-EMNG 2 laboratorij [145]
NRL-EMNG 2a laboratorij [173]
NRL-EMNG 3 laboratorij [17]
NRL-EMNG 4 laboratorij [228]
NRL-EMNG popodnevni laboratorij [9]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [57]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [318]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [87]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [331]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [338]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [69]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku [385]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [104]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [139]
NRL-NBE- popodnevna ambulanta za neuromuskularne bolesti [2]
NRL-NEL- laboratorij za neuropsihologiju [9]
NRL-NFL-EEG laboratorij [90]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [6]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [19]
NRL-NFZ2-laboratorij za evocirane potencijale 2 [6]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [58]
NRL-NO1- I odjel NRL [2]
NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO4- IV odjel NRL [13]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [51]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [28]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [16]
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže [104]
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [392]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [93]