Lista čekanja: 17.12.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [468]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [99]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [237]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [1916]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1319]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [883]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [1231]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [792]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [1876]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [2054]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [1000]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [914]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [1102]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [2903]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [701]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [1106]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [855]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [9]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [378]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [95]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [543]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [3296]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [785]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2328]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [1112]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [681]
OČI-OJK [132]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [459]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [34]
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS [27]
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [34]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [70]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [730]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [18]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [199]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa [545]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [38]
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [797]
ONK-CRI-odjel za tumore želuca i crijeva [25]