Lista čekanja: 18.02.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [1462]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1163]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [759]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [992]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [709]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [1862]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [1613]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [747]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [891]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [785]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [2816]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [647]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [2]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [731]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [996]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [445]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [98]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [1076]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [2301]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [581]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2088]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [907]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [464]
OČI-OJK [259]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [730]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [15]
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS [23]
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [32]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [101]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [731]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [34]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [182]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa [650]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [49]
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [846]
ONK-CRI-odjel za tumore želuca i crijeva [28]
ONK-KPT-KOBALT- kabinet za planiranje telekobaltne radioterapije [2]
ONK-KT1-PETROVA- kabinet za planiranje tele-radioterapije -1 [5]
ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke [49]