Lista čekanja: 18.05.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [81]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [294]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [1574]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1112]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [783]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [1019]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [656]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [1973]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [1733]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [763]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [1038]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [970]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [2875]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [663]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [2]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [707]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [963]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [456]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [162]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [1190]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [2817]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [646]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2214]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [919]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [498]
OČI-OJK [217]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [716]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [17]
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS [33]
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [41]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [105]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [854]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [35]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [206]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa [699]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [43]
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [797]
ONK-DOJ-odjel za tumore dojke [2]
ONK-GIV-odjel za tumore glave i vrata [4]