Lista čekanja: 19.10.2018.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

OČI-DOF - dnevna bolnica oftalmologije [18]
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [482]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [122]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [277]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [1803]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1321]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [902]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [1052]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [694]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [1949]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [1995]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [933]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [938]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [1055]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [2838]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [685]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [84]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [790]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [1067]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [479]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [93]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [1294]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [3106]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [726]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2255]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [893]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [479]
OČI-OJK [140]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [730]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [33]
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS [30]
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [37]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [103]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [2]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke NOVA [869]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [36]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [256]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa NOVA [684]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [58]