U Kliničkom bolničkom centaru Zagreb održavaju se brojni poslijediplomski tečajevi za stručno usavršavanje iz različitih područja medicine.

Poslijediplomski tečajevi trajnog usavršavanja
Individualna edukacija

Edukacija iz elektrencelografije i epileptologije

Edukacija iz elektroencefalografije i epileptologije održava se u Klinici za neurologiju Medicinskog fakulteta i KBC-a Zagreb te u Referentnom centru Ministarstva zdravstva RH za epilepsiju (u daljnjem tekstu Centra za epilepsiju) dulji niz godina u sklopu kontinuiranog poslijediplomskog tečaja trajne edukacije. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima i psihijatrima, a cilj je osposobiti ih za samostalan rad – očitavanje elektroencefalografskih nalaza i implementaciju istih u dijagnostici i liječenju bolesnika s epilepsijom. Osim liječnika iz Hrvatske, ovu edukaciju uspješno su prošli i neki liječnici iz Bosne i Hercegovine te Makedonije. Uz liječničku provodi se i edukacija za neurofiziološke tehničare.

Tijekom edukacije u trajanju od 30 radnih dana polaznicima se, u obliku predavanja i seminara, prezentiraju osnove o tehnici snimanja i načinu interpretacije EEG nalaza, video- EEG telemetriji, poligrafskim snimanjima, te semi-invazivnim i invazivnim EEG tehnikama u predoperativnoj dijagnostičkoj obradi bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, saznanja o neurobiologiji epilepsija, kliničkoj slici epilepsija i epileptičnih sindroma, neuroslikovnim metodama u dijagnostici epilepsija, algoritmima liječenja i specifičnostima liječenja epilepsija u žena, trudnica i osoba starije životne dobi. Polaznici se upoznaju i s neurokirurškim mogućnostima liječenja farmakorezistentnih epilepsija, i to minimalno-invazivnim neurokirurškim mogućnostima liječenja (implantacija stimulatora vagusnog živca) te klasičnim resektivnim neurokirurškim metodama liječenja.

Od početka edukacije polaznici prisustvuju radu liječnika neurologa-epileptologa u neurofiziološkom laboratoriju i ambulanti Centra za epilepsiju (u snimanju i interpretaciji EEG nalaza, kao i u obradi i liječenju bolesnika s epilepsijom). Posljednji tjedan edukacije predviđen je za samostalan rad, uz nadzor liječnika epileptologa, u ambulanti i na odjelu Centra za epilepsiju.
Na kraju edukacije polaznici polažu ispit, koji se sastoji od praktičnog dijela (očitavanje EEG nalaza, prikazi slučajeva) te teoretskog dijela. Nakon uspješno položenog ispita polaznici dobivaju potvrdu, odnosno licencu koja im omogućava samostalan rad u području elektroencefalografije i epileptologije.

Edukacija se organizira prema dogovoru s polaznicima, grupno i individualno.
Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika Hrvatske liječničke komore (HLK ) je svojom odlukom broj 145-78/16 od dana 02. veljače 2016. godine kategoriziralo tečaj s navedenom tematikom kao usko specifičnu izobrazbu I. stupnja te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 20 bodova, a pasivnim 25 bodova.

Informacije:
telefon: 01 2388 310
fax. 01 2376 021
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr

Edukacija iz kliničke elektromioneurografije (EMNG)

Edukacija iz kliničke elektromioneurografije održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta u Referentnom centru Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima i fizijatrima, a cilj je osposobiti ih za samostalan rad u elektromioneurografskom laboratoriju. Kroz edukaciju se stavlja naglasak i na edukaciju o dijagnostici i liječenju neuromuskularnih bolesti, specifičnosti pregleda neuromuskularnog bolesnika i na diferencijalnu dijagnozu bolesti perifernog živčanog sustava.

Edukacija traje tri mjeseca za specijaliste neurologe i četiri mjeseca za specijaliste fizijatre. Po završetku edukacije polaže se ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

Polisomnografija

Edukacija iz polisomnografije održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta. Namijenjena je liječnicima specijalistima neurolozima s ciljem da ih se osposobi za samostalan rad u polisomnografskom laboratoriju. Kroz edukaciju se stavlja naglasak i na edukaciju o dijagnostici i liječenju poremećaja spavanja u što su uključene dijagnostičke pretrage poput polisomnografije, prijenosne poligrafije, aktigrafije, testa multiple latence spavanja i titracije CPAP uređaja.

Edukacija traje mjeseca dana, a po zavšetku se polaže ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

 

Individualna edukacija iz neurosonologije

Individualna edukacija iz neurosonologije izvodi se u Klinici za neurologiju od 2008. g. Program edukacije usklađen je sa standardima ESNCH (European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics), a stručnjaci koji provode edukaciju educirani su u vrhunskim ustanovama širom svijeta. Naši laboratoriji opremljeni su najsuvremenijim dijagnostičkim sistemima, a raznovrsnost bolesnika koji su liječeni u našoj Klinici omogućava uvid u specifičnosti tehnika pregleda gotovo svih najvažnijih neurosonoloških protokola.

Neurološki ultrazvuk traži poznavanje neurovaskularne anatomije i fiziologije, osnove fizike i razumijevanje rada ultrazvučnih sistema, no iznad svega se radi o kombinaciji ukupnog neurovaskularnog znanja i vještine insonacije koja se usvaja ponavljanjem tehnika prvo uz nadzor, a potom u samostalnom radu. Trajanje programa je minimalno mjesec dana, a potom se prilagođava individualnim potrebama. Polaznici naše edukacije iz Hrvatske i susjednih zemalja postupno se uključuju u aktivnosti ESNCH i Zadarske škole neurosonologije i liječenja moždanog udara.

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2388 379

Edukacija iz evociranih potencijala

Edukacija iz evociranih potencijala održava se u Klinici za neurologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Namijenjena je liječnicima specijalistima raznih kliničkih grana medicine. Uz liječničku, provodi se i edukacija za neurofiziološke tehničare.

Edukacija uključuje poduku iz pripreme bolesnika, načina snimanja i interpretacije vidnih, slušnih i somatosenzornih evociranih potencijala. Edukacija traje četiri tjedna po svakom evociranom potencijalu, a uključen je teorijski dio te praktični dio pripreme bolesnika, snimanja i obrade podataka. Po uspješnom završetku teorijskog i praktičnog dijela prelazi se na interpretaciju snimaka s liječnikom edukatorom-neurologom. Cilj ove edukacije je osposobiti polaznika za samostalnu interpretaciju nalaza te tumačenje istih u sklopu kliničke slike bolesnika.

U  edukaciji sudjeluju neurofiziološki asistenti, inženjer elektrotehnike te liječnici specijalisti neurolozi. Po završetku se polaže ispit koji se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

Ovaj tečaj trajne edukacije boduje Hrvatska liječnička komore.

 

Informacije:
e-adresa: predstojnik.nrl@kbc-zagreb.hr
tel.: 01 2388 310
fax: 01 2376 021

Colloquia Pathophysiologica