Za sve bolesnike KBC-a Zagreb kojima je za uspješniji oporavak prema procjeni njihovih liječnika potreban poseban režim prehrane, na raspolaganju je bolničko Dijetetičko savjetovalište. Nutricionisti/dijetetičari rade s bolesnicima za vrijeme boravka u bolnici, ali i nakon njihovog odlaska iz bolnice. Najveća potreba za uključivanje dijetetičara u proces liječenja je prisutna u Klinici za pedijatriju, Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za kirurgiju, Klinici za psihijatriju i Klinici za psihološku medicinu.

Savjetovalište:

Voditeljica: Eva Pavić, univ. spec. dipl. ing.
Valentina Uroić, mag. nutricionizma
Sandra Crnko, mag. nutricionizma
Nikola Mesarić, mag. nutricionizma
Anka Jurković, dipl. ing. preh. tehnologije

Kada i kako se naručiti na savjetovanje?

  • Nakon postavljene dijagnoze od strane liječnika specijalista s KBC-a Zagreb koja zahtjeva dijetetičko savjetovanje
  • Za ambulantne bolesnike potrebna je uputnica liječnika opće prakse i narudžba termina na jedan od navedenih telefonskih brojeva

Informacije:

Dijetetičko savjetovalište, KBC Zagreb
Kišpatićeva 12 (Vila, prizemlje)
Telefon: 01/2388 008 (Eva Pavić)
01/2388 012 (Valentina Uroić)
01/2388 080 (Sandra Crnko)
01/2388 080 (Nikola Mesarić)
01/2388 180 (Anka Jurković)
E-adresa: dijetoterapija@kbc-zagreb.hr

Najčešće dijagnoze i stanja kod kojih je nužna dijetoterapija:

  • Šećerna bolest tip 1 i tip 2, gestacijska šećerna bolest
  • Prekomjerna tjelesna masa, pretilost
  • Pothranjenost
  • Dislipidemija
  • Bolesti metabolizma
  • Kronične bubrežne bolesti, dijaliza
  • Maligne bolesti