Sukladno članku 80. stavak 2 točka 1 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.