Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od pet radnih dana od dana objave, Klinički bolnički centar Zagreb, za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama:

  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora

Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo na sljedeću adresu elektroničke pošte prethodno.savjetovanje@kbc-zagreb.hr.

Prilikom dostave primjedbi i prijedloga obavezno je pod rubriku „Predmet“ („Subject“) programa za elektroničku poštu navesti točan naziv predmeta nabave.

Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama KBC-a Zagreb.

 

PREDMETI: 

1.1.2.A.135 - Jednogodišnja nabava medicinskog potrošnog materijala za uporabu u anesteziji i intenzivnoj medicini (8.11.2017.)

Dokumentacija o nabavi u postupku javne nabave -medicinski potrošni materijal za anesteziju i intenzivnu medicinu

 

Primjedbe i prijedlozi: prethodno.savjetovanje@kbc-zagreb.hr