Osnovni cilj humane medicine je liječenje i rehabilitacija bolesnih ljudi te čuvanje zdravlja i prevencija bolesti kod zdravih ljudi, a znanost i edukacijski procesi budućih i sadašnjih zdravstvenih djelatnika nezaobilazan su put do ostvarenja ovog cilja.

Spoj znanosti i medicine u našoj bolnici očituje se kroz:
• koncept translacijskih i kliničkih istraživanja
• praćenje i implementiranje novih tehničkih dostignuća u redovan rad s pacijentima
• stručno usavršavanje budućih zdravstvenih djelatnika svih profila, kao i cjeloživotna edukacija onih koji su već u zdravstvenom sustavu