OBAVIJEST

Dana 2. studenoga 2017. godine oko 16.00 sati na Oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb biti će izvješeni rezultati prvog kruga izbora liječnika za specijalizacije po natječaju od 04. listopada 2017. godine.

Zapisnik 1 koji sadržava redoslijed pristupnika nakon bodovanja pristigle dokumentacije.

Svi pristupnici koji su zadovolji uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor .

 

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Zagreb,Kišpatićeva 12
Ravnatelj: Prof.dr.sc. Ante Ćorušić
Tel: +385 1 2368-729, Fax: +385 1 2379-922
e-adresa: ravnatelj@kbc-zagreb.hr