U skladu sa svojim potrebama Klinički bolnički centar Zagreb svake godine donosi Plan specijalizacija i užih specijalizacija te od Ministarstva zdravlja traži odobrenje za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije, diplomiranih inženjera medicinske biokemije i uže specijalizacije za svoje specijaliste.

Ovlaštenja Kliničkom bolničkom centru Zagreb za provođenje specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz područja