SREDIŠNJA NACIONALNA BOLNICA

Status Središnje nacionalne bolnice koji je Kliničkom bolničkom centru Zagreb dodijelilo Ministarstvo zdravstva veliko je priznanje ali i smjernica za buduće djelovanje s ciljem održavanja i unaprjeđenja kvalitete naših usluga.

COVID 19

Dana 13. ožujka donesena je odluka o proglašenju epidemije bolesti na području Republike Hrvatske. Temeljem preporuke kriznog stožera Ministarstva zdravstva i potrebe dodatne zaštite naših pacijenata, KBC Zagreb uveo je sljedeće mjere.

INTERDISCIPLINARNI I INDIVIDUALNI PRISTUP

Osiguravamo temeljnu skrb i visoko sofisticirane medicinske postupke korisnicima zdravstvenih usluga iz čitave Hrvatske i inozemstva. Pratimo i implementiramo nove metode i tehnička dostignuća u redovan rad te uvijek naglasak stavljamo na interdisciplinarni i individualni pristup svakom bolesniku jer to donosi najbolje rezultate liječenja.

NAJVEĆA BAZA KLINIČKE NASTAVE

Osnovni cilj humane medicine je liječenje i rehabilitacija bolesnih ljudi te čuvanje zdravlja i prevencija bolesti kod zdravih ljudi, a znanost i edukacijski procesi budućih i sadašnjih zdravstvenih djelatnika nezaobilazan su put do ostvarenja ovog cilja.

KBC Zagreb

KBC Zagreb je jedina bolnička ustanova u zemlji sa statusom Nacionalne bolnice. Pružamo najveći broj usluga iz svih područja medicine i dostupni smo za liječenje svim građanima Republike Hrvatske.

Važno

Naručivanje

Naručiti se može isključivo online, osobno ili telefaksom.
Telefonom se mogu dobiti informacije o naručivanju.
Naruči se

Otkazivanje pregleda/pretrage

Otkazivanje u KBC-u ili u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO)
Molimo bolesnike da nam otkazivanje pregleda/pretraga u Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju najave najmanje tri dana prije predviđenog termina za koji su naručeni na tel. broj 01 2388 455.

Zadnje vijesti

Druga obljetnica Banke humanog mlijeka

Druga obljetnica Banke humanog mlijeka

Povodom Svjetskog dana radne terapije u Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu na Rebru otvoren novi senzorički poligon

Povodom Svjetskog dana radne terapije u Klinici za psihijatriju i psihološku medicinu na Rebru otvoren novi senzorički poligon

Izdvajamo

vrh stranice