Majčino mlijeko ključno je za preživljavanje i zdravlje novorođenčeta jer ima jedinstvena imunosna i nutritivna svojstva. U slučajevima u kojima nije dostupno mlijeko djetetove majke za ugroženu novorođenčad treba osigurati mlijeko druge žene. Svaka država koja ima kvalitetan zdravstveni sustav trebala bi omogućiti prehranu novorođenčadi humanim mlijekom kada za to postoji medicinska indikacija.

Još 1980. godine Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Fond Ujedinjenih naroda za djecu (UNICEF) preporučili su da u okolnostima u kojima biološka majka ne može dojiti prvi sljedeći izbor prehrane novorođenčeta bude primjena humanog mlijeka iz drugih izvora. Raspoloživost mlijeka za ovu djecu izravno ovisi o postojanju i aktivnostima banaka humanog mlijeka.

Banka humanog mlijeka promiče dojenje i darivanje mlijeka te osigurava sigurnost i kvalitetu darovanog mlijeka. Njezin djelokrug rada obuhvaća prikupljanje, medicinski probir i testiranje darivateljica te preradu, provjeru kvalitete, čuvanje i raspodjelu darovanog mlijeka. Sigurnost i kvalitetu mlijeka osigurava se nadzorom cijelog lanca od darivateljice do novorođenčeta.

Poznato je da prehrana mlijekom iz banke humanog mlijeka utječe na bolje preživljavanje te vrstu i težinu komplikacija kod prijevremeno rođene djece i novorođenčadi koja iz medicinskih ili drugih razloga nisu imala mogućnost biti hranjena majčinim mlijekom. Ministarstvo zdravstva pokrenulo je projekt osnivanja banke humanog mlijeka na inicijativu UNICEF-a i Hrvatske udruge grupa za potporu dojenju (HUGPD). Osnivanje banke humanog mlijeka prepoznato je kao jedno od ključnih ulaganja u dobrobit najmlađe djece i dio je Strateškog plana Ministarstva zdravstva 2018. – 2020. godine. Banka humanog mlijeka bit će dio Hrvatske banke tkiva i stanica koja djeluje unutar Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb (KBC Zagreb).

Zaštita, promicanje i potpora dojenja je javno-zdravstveni prioritet Republike Hrvatske te je niz strateških dokumenata usmjeren na promicanje dojenja, čije su dobrobiti višestruke.

Gdje i kada će se otvoriti prva banka humanog mlijeka?

.

 • Banka humanog mlijeka (BHM) bit će organizacijska jedinica Hrvatske banke tkiva i stanica KBC-a Zagreb.
 • U sklopu Banke djelovat će Centar za podršku dojenju.
 • Prostor za BHM osiguran je u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb na lokaciji Petrova 13.
 • Za adaptaciju prostora osigurana su sredstva u Državnom proračunu za 2018. Troškovi adaptacije procjenjuju se na oko 3 milijuna kuna. Idejno rješenje prostora i troškovnik su u izradi.
 • Troškove opremanja BHM preuzeo je UNICEF.
 • Očekuje se da će adaptacija i opremanje BHM biti završeno do kraja 2018.
Ciljevi i misija djelovanja banke humanog mlijeka

.

 • Pružiti potporu dojenju i sustavno djelovati na ostvarivanju cilja produženja isključivog i ukupnog trajanja dojenja u Hrvatskoj.
 • Osigurati dovoljnu količinu darovanog humanog mlijeka za prijevremeno rođenu djecu i ugroženu novorođenčad koja nemaju pristup mlijeku vlastite majke.
 • Osigurati sigurnost i kvalitetu darovanog mlijeka.
 • Osigurati samoodrživost sustava pohranjivanja darovanog mlijeka.
 • Promicati primjenu darovanog humanog mlijeka na znanstveno utemeljenim dokazima.
 • Sudjelovati u znanstvenim istraživanjima.
 • Surađivati s udrugama civilnog društva koje u zajednici rade na podizanju svijesti o važnosti dojenja.
Kako banka humanog mlijeka osigurava podršku dojenju

.

 • Banka humanog mlijeka nije samo mjesto na koje majke dolaze radi darivanja viška svojeg mlijeka nego i mjesto na kojemu mogu dobiti pomoć i potporu u dojenju.
 • Banka bi trebala biti mjesto za savjetovanje majki o ostvarivanju uspješne laktacije i za dobivanje informacija o darivanju mlijeka.
 • Centar za podršku dojenju trebale bi posjetiti sve majke koje napuštaju rodilište, a posebno one koje su rodile prijevremeno rođenu djecu.
 • Količina darovanog mlijeka izravno ovisi o promicanju dojenja u zajednici.
Postupak pohrane humanog mlijeka

.

 

 • Mlijeko je izlučevina mliječnih žlijezdi trudne žene i žene nakon poroda pod utjecajem hormona.
 • Procese rada u banci humanog mlijeka potrebno je uskladiti s najboljom praksom u skrbi za novorođenčad, a rad temeljiti na preporukama analize kritičnih kontrolnih točaka HACCP i kontrole svakog koraka u procesu obrade mlijeka od njegova zaprimanja do izdavanja iz banke.
 • Banke humanog mlijeka omogućavaju majkama koje raspolažu s većim količinama mlijeka da ga daruju u banku gdje će ga se na siguran način testirati, obraditi i dostaviti ugroženoj novorođenčadi i prijevremeno rođenoj djeci koja nemaju mogućnost primiti mlijeko svoje biološke majke.
 • Svaka majka koja doji teoretski može biti darivateljica nakon obveznog testiranja i pregleda koji su potrebni radi sigurnosti samog mlijeka.
 • Banke humanog mlijeka rade prema istim standardima kao i banke tkiva i stanica kako bi se osigurali svi potrebni sigurnosni standardi.