PROJEKT „UREĐENJE I OPREMANJE DNEVNIH BOLNICA I JEDNODNEVNIH KIRURGIJA U KBC-u ZAGREB“ – KK.08.1.2.03.0012

Klinički bolnički centar Zagreb jedna je od 12 hrvatskih bolnica kojima su kroz projekt „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama u okviru Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014-2020“, a koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dodijeljena nepovratna financijska sredstva za unapređenje rada dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija koje su se do sada pokazale kao odlično rješenje zbrinjavanja pacijenata kojima nije nužno liječenje na akutnim bolničkim odjelima. Osim izrazito visoke kvalitete zdravstvene usluge za pacijente, ovaj način liječenja donosi i povećanje održivosti poslovanja hrvatskih bolnica.

Ukupna vrijednost projekta „Uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija u KBC-u Zagreb“ je 51.669.025,00 kuna od čega je 49.974.650,00 kn iznos prihvatljivih troškova koje će u 100% iznosu financirati, Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (85% od navedenog iznosa) i Vlada RH kroz državni proračun (15% od navedenog iznosa), dok će ostatak financirati KBC Zagreb iz vlastitih sredstava.

Iznos od 5.466.000,00 kuna bit će uložen u građevinske radove prilagodbe i uređenja potrebnih prostora za nove radne jedinice na tri lokacije KBC-a Zagreb. Radi se o uređenju prostora UZV centra s dnevnom bolnicom Klinike za bolesti srca i krvnih žila na Rebru, adaptaciji prostora dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije Zavoda za ginekološku onkologiju Klinike za ženske bolesti i porode u Petrovoj te uređenju dnevne bolnice za funkcionalnu obradu kardiorespiratornog sustava i dnevne bolnice za bronhoskopiju u Klinici za plućne bolesti na Jordanovcu.

Projektna sredstva u iznosu od 43.642.400,00 kuna bit će iskorištena za kupnju medicinske opreme za 17 klinika/zavoda KBC-a Zagreb, dok je ostatak novca u iznosu od 866.250,00 kuna predviđen za nabavku komunikacijskih pultnih uređaja namijenjenih invalidnim osobama, stolica za prijevoz pacijenata od garaže Zagreb parkinga do bolničkih dnevnih bolnica, za promidžbu i vidljivost te upravljanje.

Krajnji rok za provedbu ovog projekta je svibanj 2018. godine. Prof. dr. sc. Ante Ćorušić, ravnatelj KBC-a Zagreb, vjeruje da će se rokovi ispoštovati, a otvaranje novih dnevnih bolnica s jednodnevnom kirurgijom i opremanje medicinskom opremom postojećih radnih jedinica osigurat će veći kapacitet i poboljšanje kvalitete usluga te uvođenje niza novih dijagnostičkih i/ili terapijskih medicinskih postupaka u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama (koji su se dosada obavljali u akutnim odjelima). Također će se povećati isplativosti i održivosti poslovanja KBC-a Zagreb, smanjiti prijem na akutne bolničke odjele te povećati broj slučajeva u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt zaključen je 8. veljače 2017. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (upravljačko tijelo), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (posredničko tijelo) i Kliničkog bolničkog centra Zagreb kao korisnika sredstava.

Projektni tim za provedbu projekta KBC-a Zagreb
Voditelj – prim. dr. Milivoj Novak, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite i nadzor i članovi Boris Harcet, dipl. oec., Branka Šerbo Perica, dipl. oec., Mato Primorac, dipl. oec., Dušanka Malić, dipl. inž. građevinarstva, Mirela Crnčić, dipl. oec., Josip Jerleković, dipl. oec. i mr. sc Marija Tufekčić – tvrtka Plavi partner (vanjski član)

Nekoliko dana nakon potpisivanja ugovora, točnije 15. veljače 2017., u Edukacijskom centru na Rebru svečano je objavljeno potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i početak realizacije Projekta za uređenje i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC-a Zagreb. Tom događanju uz domaćine, prof. dr. sc. Antu Ćorušića, ravnatelja KBC-a Zagreb i njegovog pomoćnika za kvalitetu zdravstvene zaštite i voditelja provedbenog tima Projekta, prim. dr. Milivoja Novaka, prisustvovali su: Nikolina Klaić, državna tajnica; Dragan Jelić, pomoćnik ministrice u ime Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU; dr. sc. Ružica Palić-Kramarić, pomoćnica ministra zdravstva i izaslanica Ministarstva zdravstva; prof. dr. sc. Marijan Klarica, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Zagreb; Josipa Herceg Zeba, zamjenica ravnatelja Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU i drugi.

www.strukturnifondovi.hr


 

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Kliničkog bolničkog centra Zagreb.