Adresa

Kišpatićeva ulica 12
10000 Zagreb
Croatia

Telefon

+385 1 2388 888 (Rebro)

+385 1 2388 888 (Šalata/ortopedija)

+385 1 2368 915 (Šalata/dermatovenerologija)

+385 1 2385 100 (Jordanovac)

+385 1 4604 646 (Petrova)

+385 1 2367 900 (Božidarevićeva)

Osoba za komunikacije, medije i odnose s javnošću

Ana Kruhak, prof.
mediji@kbc-zagreb.hr

Radno vrijeme

Klinike i klinički zavodi
8 – 16 sati
Hitna služba
0 – 24 sata

U slučaju bilo kakvih pitanja ili potrebe za dodatnim informacijama kontaktirajte nas putem obrasca u nastavku.

Primjedbe na sadržaj stranice možete uputiti na e-adresu webadmin@kbc-zagreb.hr