Lista čekanja: 21.01.2020.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [17]
CMZ-49A-2-psihoterapija [55]
CMZ-49A-3-psihoterapija [58]
CMZ-49A-4-psihoterapija [54]
CMZ-49A-5-psihoterapija [117]
CMZ-49A-6-psihoterapija [119]
CMZ-49A-7-psihoterapija [101]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1172]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [79]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [31]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [100]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [11]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [22]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [31]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [64]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [176]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [123]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [16]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [24]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [6]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [2]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [24]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [575]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [22]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [447]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [31]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [467]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [35]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [295]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [401]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [24]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [79]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [253]
DKR-DBR-dnevna bolnica [44]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]