Lista čekanja: 20.10.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [25]
CMZ-49A-2-psihoterapija [34]
CMZ-49A-3-psihoterapija [20]
CMZ-49A-4-psihoterapija [103]
CMZ-49A-5-psihoterapija [59]
CMZ-49A-6-psihoterapija [81]
CMZ-49A-7-psihoterapija [94]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1319]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [9]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [33]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [87]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [11]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [19]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [48]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [22]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [7]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [26]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [116]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [5]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [164]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [7]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [27]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [800]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [21]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [410]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [29]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [465]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [4]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [300]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [464]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [19]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [73]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [235]
DKR-DBR-dnevna bolnica [6]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [31]