Lista čekanja: 22.01.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [9]
CMZ-49A-2-psihoterapija [59]
CMZ-49A-3-psihoterapija [37]
CMZ-49A-4-psihoterapija [83]
CMZ-49A-5-psihoterapija [193]
CMZ-49A-7-psihoterapija [87]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1317]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [85]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [30]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [68]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [7]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [25]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [14]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [16]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [22]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [4]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [199]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [103]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [33]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [216]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [25]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [2]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [28]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [622]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [5]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [373]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [23]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [664]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [36]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [261]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [378]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [48]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [70]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [235]
DKR-DBR-dnevna bolnica [2]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [19]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [20]