Lista čekanja: 26.05.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [17]
CMZ-49A-2-psihoterapija [46]
CMZ-49A-3-psihoterapija [18]
CMZ-49A-4-psihoterapija [44]
CMZ-49A-5-psihoterapija [97]
CMZ-49A-7-psihoterapija [87]
CMZ-49A-A- psihoterapija [428]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [88]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [33]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [66]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [16]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [80]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [52]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [39]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [23]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [23]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [114]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [6]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [305]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [3]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [17]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [244]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [3]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [347]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [26]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [526]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [14]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [288]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [423]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [47]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [70]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [275]
DKR-DBR-dnevna bolnica [3]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [23]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [31]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [87]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [118]