Lista čekanja: 22.08.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [18]
CMZ-49A-2-psihoterapija [26]
CMZ-49A-3-psihoterapija [24]
CMZ-49A-4-psihoterapija [89]
CMZ-49A-5-psihoterapija [65]
CMZ-49A-7-psihoterapija [94]
CMZ-49A-A- psihoterapija [710]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [37]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [37]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [56]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [20]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [16]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [39]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [3]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [20]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [93]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [55]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [4]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [29]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [659]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [365]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [27]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [153]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [14]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [319]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [487]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [30]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [74]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [251]
DKR-DBR-dnevna bolnica [6]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [26]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [30]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [67]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [58]