Lista čekanja: 19.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [29]
CMZ-49A-2-psihoterapija [30]
CMZ-49A-3-psihoterapija [29]
CMZ-49A-4-psihoterapija [74]
CMZ-49A-5-psihoterapija [98]
CMZ-49A-6-psihoterapija [89]
CMZ-49A-7-psihoterapija [99]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1245]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [58]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [36]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [86]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [9]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [22]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [59]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [45]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [31]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [119]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [19]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [98]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [10]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [25]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [956]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [24]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [434]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [28]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [482]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [27]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [308]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [432]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [24]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [74]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [258]
DKR-DBR-dnevna bolnica [4]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]