Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [7]
CMZ-49A-2-psihoterapija [49]
CMZ-49A-3-psihoterapija [16]
CMZ-49A-4-psihoterapija [93]
CMZ-49A-5-psihoterapija [115]
CMZ-49A-7-psihoterapija [95]
CMZ-49A-A- psihoterapija [929]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [90]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [36]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [46]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [13]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [24]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [34]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [28]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [22]
CMZ-49H5- savjetovalište za teškoće učenja [5]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [77]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [120]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [19]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [31]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [12]
CMZ-CDB4- dnevna bolnica [4]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [29]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [893]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [351]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [29]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [554]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [37]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [288]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [418]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [47]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [69]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [254]
DKR-DBR-dnevna bolnica [4]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [22]