Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [24]
CMZ-49A-2-psihoterapija [17]
CMZ-49A-3-psihoterapija [14]
CMZ-49A-4-psihoterapija [56]
CMZ-49A-5-psihoterapija [31]
CMZ-49A-7-psihoterapija [84]
CMZ-49A-A- psihoterapija [390]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [97]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [66]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [52]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [38]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [35]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [106]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [220]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [3]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [21]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [389]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [4]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [347]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [35]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [377]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [10]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [277]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [417]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [42]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [80]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [256]
DKR-DBR-dnevna bolnica [4]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [26]
DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [30]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [103]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [122]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [20]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [435]