Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [22]
CMZ-49A-2-psihoterapija [44]
CMZ-49A-3-psihoterapija [20]
CMZ-49A-4-psihoterapija [81]
CMZ-49A-5-psihoterapija [53]
CMZ-49A-6-psihoterapija [27]
CMZ-49A-7-psihoterapija [98]
CMZ-49A-A- psihoterapija [707]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [20]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [53]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [87]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [12]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [41]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [50]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [36]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-49K3-savjetovalište za nezaposlene [20]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [10]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [115]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [8]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [246]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [8]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [34]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [495]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [10]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [374]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [27]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [154]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [9]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [316]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [485]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [42]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [76]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [256]
DKR-DBR-dnevna bolnica [7]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [15]
DKR-EEL- Elektroencefalografski laboratorij [29]