Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

CMZ-49A-1-psihoterapija [20]
CMZ-49A-2-psihoterapija [30]
CMZ-49A-3-psihoterapija [16]
CMZ-49A-4-psihoterapija [80]
CMZ-49A-5-psihoterapija [83]
CMZ-49A-6-psihoterapija [80]
CMZ-49A-7-psihoterapija [99]
CMZ-49A-A- psihoterapija [1247]
CMZ-49B1-psihoterapija djece i mladeži - Tripković [57]
CMZ-49B2-psihoterapija djece i mladeži [36]
CMZ-49B3- psihoterapija djece i mladeži [85]
CMZ-49B4- psihoterapija djece i mladeži [10]
CMZ-49B5- psihoterapija djece i mladeži [21]
CMZ-49B6- psihoterapija djece i mladeži [59]
CMZ-49B8- savjetovalište za teškoće učenja [41]
CMZ-49F-ambulanta za duševne pozljede i oporavak [9]
CMZ-49H6- savjetovalište za teškoće učenja [3]
CMZ-APB1- jedinica za psihosomatiku [41]
CMZ-APB3- jedinica za psihosomatiku [111]
CMZ-CDB1- dnevna bolnica [26]
CMZ-CDB2- dnevna bolnica [102]
CMZ-CDB3- dnevna bolnica [7]
CMZ-CDB5- dnevna bolnica [27]
CMZ-CDB6 - Dnevna bolnica CMZ [982]
CMZ-CDB7 - Dnevna bolnica [25]
CMZ-CKK-odjel za psihoterapiju djece i mladeži [2]
CMZ-COD-odjel za kliničku psihoterapiju [432]
CMZ-DBM2- dnevna bolnica za mladež [18]
CMZ-DBM5- dnevna bolnica za mladež [471]
CMZ-DBM6 - dnevna bolnica za mladež [28]
DKR- AMG-ambulanta za medicinsku genetiku [308]
DKR-A51 klinička jedinica za hitnu i konzilijarnu službu [2]
DKR-AAI-ambulanta za alergologiju, kliničku imunologiju [425]
DKR-AGN- ambulanta za gastroenterologiju i nutriciologiju [24]
DKR-AIB-ambulanta za imunološke bolesti [73]
DKR-APR-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu reumatologiju [250]
DKR-DBR-dnevna bolnica [4]
DKR-DKP-kabinet za kliničku psihologiju [14]