Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [532]
ORL - ADG1- Audiološka ordinacija 1 [57]
ORL - ADG2 - Audiološka ordinacija 2 [39]
ORL - ADG6 - Otološka ordinacija [287]
ORL - DOL - Odjel za dječju orl [4]
ORL - KGV - Odjel za kirurgiju glave i vrata [183]
ORL - MFK - Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju [18]
ORL - OTL - Odjel za otologiju [17]
ORL - RNL - Odjel za rinosinusologiju [3]
ORL -ADG4-Vestibulološka ambulanta [114]
ORL -ADG5 -Evocirani potencijali [73]
ORL -ADG7 -Kohlearni implanti [3]
ORL -ADG8 - Logopedska ordinacija [48]
ORL -ADG9 - Logopedska ordinacija [20]
ORL -FNJ1- Fonijatrijska ordinacija 1 [101]
ORL -FNJ2- Fonijatrijska ordinacija 2 [102]
ORL -FNJ4- Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -FNJ5- Logopedska ordinacija -Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [386]
ORL -FNJ6 -Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -FNJ7 - Logopedska ordinacija [4]
ORL -FNJ9- Psihologijska ordinacija [24]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [94]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [150]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [100]
ORL -NG6-3 - ORL Amb 19 [176]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [445]
ORL -NS8 - Mali kirurški zahvati [3]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [19]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [392]
ORL-OJK [140]
ORT - Amb. 1 [150]
ORT- Amb. 2 [584]
ORT- Amb. 3 [292]
ORT- Amb. 4 [842]
ORT- Amb. 5 [609]
ORT- Amb. 6 [437]
ORT- Odjel I, II i III klinike za ortopediju [3110]
ORT- ORT Dječja amb. [690]
ORT-110 ORT-Amb. za koštane displazije [2]