Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [14]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [41]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [885]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [25]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [249]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa [553]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [62]
ONK-ATU- NOVA ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [750]
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [2]
ONK-CRI-odjel za tumore želuca i crijeva [10]
ONK-KPT-KOBALT- kabinet za planiranje telekobaltne radioterapije [2]
ONK-KT1-PETROVA- kabinet za planiranje tele-radioterapije -1 [5]
ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke [50]
ONK-ON5-CT JORDANOVAC-SIM- kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [29]
ONK-ON5-CT-SIM-kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [123]
ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija [567]
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [856]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [361]
ONK-ONZ -Ordinacija za nasljedne zloćudne bolesti [28]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [7]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [581]
ORL - ADG1- Audiološka ordinacija 1 [89]
ORL - ADG2 - Audiološka ordinacija 2 [33]
ORL - ADG6 - Otološka ordinacija [167]
ORL - DOL - Odjel za dječju orl [31]
ORL - KGV - Odjel za kirurgiju glave i vrata [163]
ORL - MFK - Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju [17]
ORL - OTL - Odjel za otologiju [141]
ORL - RNL - Odjel za rinosinusologiju [226]
ORL -ADG4-Vestibulološka ambulanta [106]
ORL -ADG5 -Evocirani potencijali [39]
ORL -ADG7 -Kohlearni implanti [3]
ORL -ADG8 - Logopedska ordinacija [43]
ORL -ADG9 - Logopedska ordinacija [17]
ORL -FNJ1- Fonijatrijska ordinacija 1 [3]
ORL -FNJ1-Fonijatrijska ordinacija1 [156]
ORL -FNJ2- Fonijatrijska ordinacija 2 [92]
ORL -FNJ4- Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -FNJ5- Logopedska ordinacija -Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [775]