Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

ONK-KPT-KOBALT- kabinet za planiranje telekobaltne radioterapije [2]
ONK-KT1-PETROVA- kabinet za planiranje tele-radioterapije -1 [5]
ONK-ON4-ambulanta za radioterapiju prsnog koša i dojke [48]
ONK-ON5-CT JORDANOVAC-SIM- kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [27]
ONK-ON5-CT-SIM-kabinet za simulaciju i planiranje teleradioterapije [151]
ONK-ON9-dnevna bolnica onkologija [587]
ONK-ONC1-kabinet za kemoterapiju [866]
ONK-ONC2-kabinete za kemoterapiju [347]
ONK-ONZ -Ordinacija za nasljedne zloćudne bolesti [9]
ONK-PHM 2-Ambulanta za radioterapiju hematoloških i mezenhimalnih tumora [7]
ONK-UZ1-kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku bolesti dojke [595]
ORL - ADG1- Audiološka ordinacija 1 [70]
ORL - ADG2 - Audiološka ordinacija 2 [34]
ORL - ADG6 - Otološka ordinacija [254]
ORL - DOL - Odjel za dječju orl [47]
ORL - KGV - Odjel za kirurgiju glave i vrata [193]
ORL - MFK - Odjel za maksilofacijalnu kirurgiju [14]
ORL - OTL - Odjel za otologiju [104]
ORL - RNL - Odjel za rinosinusologiju [228]
ORL -ADG4-Vestibulološka ambulanta [99]
ORL -ADG5 -Evocirani potencijali [53]
ORL -ADG7 -Kohlearni implanti [5]
ORL -ADG8 - Logopedska ordinacija [53]
ORL -ADG9 - Logopedska ordinacija [15]
ORL -FNJ1- Fonijatrijska ordinacija 1 [126]
ORL -FNJ2- Fonijatrijska ordinacija 2 [144]
ORL -FNJ4- Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [2]
ORL -FNJ5- Logopedska ordinacija -Ambulanta za poremećaje govora i glasa u dječjoj dobi [386]
ORL -FNJ6 -Logopedska ordinacija- Ambulanta za glasovnu terapiju odraslih osoba [22]
ORL -FNJ7 - Logopedska ordinacija [11]
ORL -NG2- Klinička jedinica za lasersku i end. kir. glave i vrata [68]
ORL -NG6-1- ORL AMB 16 [166]
ORL -NG6-2- ORL AMB 17 [85]
ORL -NG6-3 - ORL Amb 19 [267]
ORL -NG6-4- ORL AMB 21 [417]
ORL -OOV-onkološka ambulanta [10]
ORL -Stacionari klinike za bolesti uha, nosa, grla i kirugiju glave i vrata [160]
ORL-OJK [165]
ORT - Amb. 1 [401]