Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ - UZV CENTAR [8]
SKŽ- 1 UZV SRCA [1079]
SKŽ- 2 Kompleksna ehokardiografija [757]
SKŽ- 3 Kompleksna ehokardiografija [246]
SKŽ-AMB 1-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1332]
SKŽ-AMB 2-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1069]
SKŽ-AMB 3-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [1055]
SKŽ-AMB 4-SZ7-ambulanta za opću kliničku kardiologiju [958]
SKŽ-AR1- ambulanta za aritmije [562]
SKŽ-AZS- Ambulanta za zatajivanje srca i transpl. kardiologiju [531]
SKŽ-KNA-kabinet za neinvazivnu kardiološku dijagnostiku [853]
SKŽ-KS1-Zavod za opću kliničku kardiologiju [43]
SKŽ-KS2-Zavod za bolesti zalistaka i prirođene bolesti srca [105]
SKŽ-KSE-TILT-UP TEST-kabinet za ergometriju [14]
SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH [74]
SKŽ-SK3-Zavod za ishemijsku bolest srca [80]
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [26]
SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju [228]
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [32]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [1826]
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [784]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [578]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [185]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1939]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [3]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [153]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [105]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [157]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [735]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [384]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [386]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [306]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [282]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [266]
STO-JKS-Operacijska sala Rebro [4]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [36]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [265]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [263]