Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-PSBO - AMBULANTA ZA PRIROĐENE SRČANE BOLESTI ODRASLIH [77]
SKŽ-SK3-Zavod za ishemijsku bolest srca [103]
SKŽ-SK4-Zavod za bolesti krvnih žila [35]
SKŽ-SK7-Odjel za postintenzivno liječenje, zatajivanje srca i transplantaciju [225]
SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [57]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [2219]
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [912]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [607]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [160]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1806]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [3]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [128]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [116]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [126]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [651]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [306]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [286]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [280]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [264]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [194]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [25]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [227]
STO-OJK - OP Blok [3]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [530]
STO-PAR- vježbaona [603]
STO-PAR-SALA - operacija [104]
STO-PAR-Soba pročelnika [111]
STO-RTG 1 - rtg kabinet [122]
STO-RTG kabinet Rebro [12]
TOR-J32-D-dnevna bolnica torakalne kirurgije [2]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [125]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [7]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [5]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [52]
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1 [213]
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1 [2]
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1 [1195]
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike [1031]