Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

SKŽ-SK8-Odjel za aritmije [63]
SKŽ-SZ5-EKG holter-kabinet za ergometriju [2235]
SKŽ-SZ5-ERGOMETRIJA-kabinet za ergometriju [994]
SKŽ-SZ5-RR holter-kabinet za ergometriju [673]
SKŽ-SZ7-AMBULANTA ZA BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA [167]
SKŽ-SZ8-ambulanta za kontrolu elektrostimulatora srca [1709]
STO-A43-ORD-ambulanta za oralnu kirurgiju [2]
STO-A43-SALA-operacijska dvorana za oralnu kirurgiju [156]
STO-ABU-MALA 1-ambulanta za bolesti usta [2]
STO-ABU-ORD - ambulanta za bolesti usta [80]
STO-ASR- stomatološka ambulanta Rebro [149]
STO-AZO-SOR1-Ortodoncija [639]
STO-AZO-SOR2-Ortodoncija [297]
STO-AZO-SOR3-Ortodoncija [273]
STO-AZO-SOR4-Ortodoncija [286]
STO-AZO-SOR5-Ortodoncija [273]
STO-AZO-SOR6-Ortodoncija [271]
STO-KAR - Ambulanta za oralnu kirurgiju Rebro [33]
STO-KND-DESNA - ambulanta za dječju stomatologiju I [296]
STO-KND-LIJEVA - ambulanta za dječju stomatologiju II [250]
STO-PAR - Ambulanta za parodontologiju [619]
STO-PAR- vježbaona [824]
STO-PAR-SALA - operacija [132]
STO-PAR-Soba pročelnika [179]
STO-RTG 1 - rtg kabinet [173]
STO-RTG kabinet Rebro [16]
TOR-J32-Torakokirurška ambulanta [106]
TOR-J33-anesteziološka ambulanta [8]
TOR-PJ7-ambulanta za bolesti jednjaka [7]
TOR-PJ9-ambulanta za bol [87]
URO-A29/1a-spec. ambulanta urološke klinike 1 [277]
URO-A29/1b-spec. ambulanta urološke klinike 1 [2]
URO-A29/1-spec. ambulanta urološke klinike 1 [1231]
URO-A29/2 spec. ambulanta urološke klinike [1121]
URO-A29/2b-spec. ambulanta urološke klinike 2 [2]
URO-A29/3-spec. ambulanta urološke klinike 3 [219]
URO-A29/4 SPECIJALISTIČKA UROLOŠKA AMBULANTA [25]
URO-A29-AND-spec. ambulanta urološke klinike 2 [424]
URO-A29-ONK-spec. ambulanta urološke klinike 2 [162]