Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [25]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [22]
DKR-NEO-UZV mozga [33]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [309]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [7]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [43]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [21]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [136]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [20]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [34]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1247]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1123]
DKR-PEN-UZV [240]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [305]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [31]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [36]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [835]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [22]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [587]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [898]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [75]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [2350]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [191]
FMR-SR1-1- dnevna bolnica [2]
FMR-SR1-EU-UZV DIJAGNOSTIKA EU [51]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1192]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [336]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [8]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [198]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [5]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [11]
GIN-CKU-AG61-amb I, II, III ginekološkog odjela [566]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [4]
GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [250]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [179]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [84]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [2]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [22]