Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

DKR-EEL1- Elektroencefalografski laboratorij [28]
DKR-EN4-zavod za endokrinologiju i dijabetes [46]
DKR-FET-ambulanta za fetalnu kardiologiju [72]
DKR-FPP- ambulanta za funkcijske poremećaje probavnog sustava [21]
DKR-JUV-ambulanta i savjetovalište za dijabetes [461]
DKR-MET-ambulanta za bolesti metabolizma [216]
DKR-NBE-ambulanta za neuromuskularne bolesti s EMG laboratorijem [20]
DKR-NEO-ambulanta za neonatologiju i ultrazvuk mozga [33]
DKR-NEO-UZV mozga [20]
DKR-NSU 1-ambulanta za nefrologiju [348]
DKR-NSU-urodinamika- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [4]
DKR-NSU-UZV- ambulanta za nefrologiju s ultrazvukom [55]
DKR-PAH-1-ambulanta za poremećaje hemostaze [19]
DKR-PAH-ambulanta za pedijatrijsku i adolescentnu hematologiju [106]
DKR-PEK 1-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [18]
DKR-PEK 2-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UVZ-om [36]
DKR-PEK-ambulanta za kardiologiju s EKG-om i UZV-om [1401]
DKR-PEN - ambulanta za pedijatrijsku endokrinologiju [1314]
DKR-PEN-UZV [201]
DKR-PGA 1-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [302]
DKR-PGA-UZV-ambulanta za pedijatrijsku gastroenterologiju s ultrazvukom [38]
DKR-PHU- ambulanta za pedijatrijsku hepatologiju [48]
DKR-PNR-Ambulanta za pedijatrijsku neurologiju s EEG laboratorijem [951]
DKR-RCF-ambulanta za respiracijske bolesti i cističnu fibrozu [34]
FMR-FM1-fizijatrijska ambulanta [624]
FMR-FM2-ambulanta za liječenje mišićno-koštanih bolesti [956]
FMR-FTH-fizikalna terapija popodne [736]
FMR-FTH-fizikalna terapija ujutro [1754]
FMR-RUD- ambulanta za UZV dijagnostiku [256]
FMR-SR1-EU-UZV DIJAGNOSTIKA EU [20]
FMR-SR1-reumatološka ambulanta II [1227]
GIN-BA1-odjel babinjača [2]
GIN-CEF-G12-ambulanta za endokrinologiju i bračnu neplodnost [335]
GIN-CEF-G13-Ambulanta za dječju i adolescentnu ginekologiju [6]
GIN-CEF-G16-ambulanta za asistiranu reprodukciju [221]
GIN-CEF-OBN-odjel za bračnu neplodnost [8]
GIN-CEF-OGE-odjel za ginekološku endokrinologiju [6]
GIN-CKU-AG61-amb I, II, III ginekološkog odjela [484]
GIN-CKU-AG61-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [4]