Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [28]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [239]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [2]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [100]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [254]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [675]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [152]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [165]
GIN-GIK-ZZGO [65]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [30]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [3]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [168]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [344]
INT- DPD I AP1 [27]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [9]
INT-CKC-odjel [18]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [116]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [149]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [5]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [118]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [203]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [158]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [116]
INT-GEA-12B-2 [12]
INT-GEA-12B-3 [324]
INT-GEA-12B-4 [49]
INT-GEA-12B-5 [498]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [85]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [112]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [43]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [188]
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [162]
INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [175]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [158]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [587]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [59]