Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [218]
GIN-CKU-AZA-ambulanta za anesteziologiju [2]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [97]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [23]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [29]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [61]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [217]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [3]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [134]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [150]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [709]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [130]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [317]
GIN-GIK-ZZGO [60]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [28]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [3]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [91]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [337]
INT- DPD I AP1 [31]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [19]
INT-CKC-odjel [7]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [115]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [282]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [5]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [151]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [205]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [98]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [7]
INT-GEA-12B-2 [28]
INT-GEA-12B-3 [367]
INT-GEA-12B-4 [85]
INT-GEA-12B-5 [646]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [101]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [126]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [12]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [180]
INT-GEA-AUC5-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. N. Turk [174]