Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-AG62-ambulanta I,II,III ginekološkog odjela [264]
GIN-CKU-AG8-ambulanta za urodinamiku i endoskopsku obradu [305]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [90]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [21]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [24]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [58]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [224]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [3]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [160]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [186]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [727]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [168]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [262]
GIN-GIK-ZZGO [38]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [32]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [2]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [98]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [403]
INT- DPD I AP1 [28]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [4]
INT-CKC-odjel [7]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [105]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [228]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [3]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [128]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [197]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [204]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [5]
INT-GEA-12B-2 [22]
INT-GEA-12B-3 [395]
INT-GEA-12B-4 [76]
INT-GEA-12B-5 [641]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [3]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [123]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [128]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [14]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [199]