Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

GIN-CKU-AZA-ambulanta za anesteziologiju [2]
GIN-CKU-EG3-III ginekološki odjel [107]
GIN-CKU-JKG-1-dnevna bolnica ginekološke kirurgije i urologije [5]
GIN-CKU-OG1-I ginekološki odjel [24]
GIN-CKU-OG2-II ginekološki odjel [46]
GIN-CKU-OG4-IV odjel za ginekološku kirurgiju i urologiju [63]
GIN-CUD1-UZV dijagnostika 1 [265]
GIN-CUD2-UZV dijagnostika 2 [2]
GIN-CUD3-UZV dijagnostika 3 [107]
GIN-CUD4- CD UZV dijagnostika 4 [226]
GIN-GIK-G10-ambulanta za kontrolu bolesnika liječenih od raka [644]
GIN-GIK-G11-1-Onkološka ambulanta [130]
GIN-GIK-G11-Amb. za bolesti dojke i UZV [214]
GIN-GIK-ZZGO [80]
GIN-ZPM-G27- dnevna bolnica za dijabetes u trudnoći [25]
GIN-ZPM-G27-1-dnevna bolnica PT2 odjela [6]
GIN-ZPM-PTT2-odjel za perinatalnu dijagnostiku i terapiju [3]
GIN-ZPM-PTT-odjel za dijabetes i fetalni rast [96]
GIN-ZPM-TAM1-trudnička ambulanta [350]
INT- DPD I AP1 [14]
INT-12B-Nacionalni preventivni program - kolonoskopija [8]
INT-CKC-odjel [15]
INT-GEA OGA 1-Opća gastroenterološka ambulanta dr. I. Škrlec [96]
INT-GEA OGA 2-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. B. Korać [2]
INT-GEA OGA 3-Opća gastroenterološka ambulanta Dr. D. Grgić [195]
INT-GEA OGA 4-Opća gastroenterološka ambulanta dr. Ladić [27]
INT-GEA OGA 5 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. B.Bilić [124]
INT-GEA OGA 6 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. R. Prijić [208]
INT-GEA OGA 7 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. M. Sremac [148]
INT-GEA OGA 8 -Opća gastroenterološka ambulanta dr. A. Barišić [187]
INT-GEA-12B-2 [60]
INT-GEA-12B-3 [466]
INT-GEA-12B-4 [77]
INT-GEA-12B-5 [538]
INT-GEA-ABI1-Ambulanta za biliopankreatične bolesti Prof. N. Rustemović [11]
INT-GEA-AFB1-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. H. Iveković [90]
INT-GEA-AFB2-Ambulanta za bolesti jednjaka i funkcijske bolesti Dr. P. Markoš [119]
INT-GEA-AUC2-Ambulanta za kliničku prehranu i upalne bolesti crijeva Prof. Ž. Krznarić [61]
INT-GEA-AUC3-Ambulanta za celijakiju i upalne bolesti crijeva Dr. S. Čuković-Čavka [205]