Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [228]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [202]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [559]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [98]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 3 [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [176]
INT-GEA-JKH-1 [75]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [211]
INT-GEO-LPE Anestezija [140]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [53]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [127]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [124]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [22]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [78]
INT-GEO-odjel [89]
INT-GEO-OGA-6-dnevna bolnica gastroenterologije [11]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [278]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [519]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [482]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [942]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [777]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [331]
INT-HEM Biopsija [21]
INT-HEM-CHM-Centar za hemofiliju RH [3]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [403]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [68]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [4]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3212]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2617]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [833]
INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [235]
INT-IMU-IZT-stacionar zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti [2]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [128]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [517]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [145]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [141]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [18]