Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-AUC6-Ambulanta za upalne bolesti crijeva Dr. M. Brinar [227]
INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [232]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [627]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [89]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [92]
INT-GEA-JKH-1 [46]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [162]
INT-GEO-LPE Anestezija [95]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [31]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [94]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [106]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [12]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [84]
INT-GEO-odjel [49]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [193]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [481]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [450]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [889]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [977]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [245]
INT-HEM Biopsija [19]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [326]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [9]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [66]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [4]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3549]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2022]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [803]
INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [12]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [229]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [219]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [83]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [146]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [13]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [104]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [63]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [7]