Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-JKH-1 [35]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [144]
INT-GEO-LPE Anestezija [104]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [34]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [94]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [103]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [21]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [63]
INT-GEO-odjel [61]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [269]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [417]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [434]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [862]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [858]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [275]
INT-HEM Biopsija [14]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [320]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [14]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [49]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [5]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3319]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2017]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [785]
INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [137]
INT-IMU-IZT-stacionar zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti [2]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [91]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [421]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [137]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [161]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [9]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [117]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [104]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [9]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [161]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [124]
INT-ZZD-amb1 [805]
INT-ZZD-amb2 [227]