Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-GEA-DBB- dnevna bolnica za biološku terapiju [212]
INT-GEA-HEA-Ambulanta za transplantaciju jetre [2]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 1 [532]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta 2 [43]
INT-GEA-Hepatološka ambulanta M. Majerović [183]
INT-GEA-JKH-1 [21]
INT-GEO-1- dnevna bolnica interventne gastroenterologije [249]
INT-GEO-LPE Anestezija [124]
INT-GEO-LPE EUZ Sala 3 [34]
INT-GEO-LPE Intervencijska gastro sala 1 [113]
INT-GEO-LPE Intervencijska kolono sala 2 [116]
INT-GEO-LPE RTG sala 4 [19]
INT-GEO-LPE UZV Sala 5 [75]
INT-GEO-odjel [77]
INT-HEM 1 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [232]
INT-HEM 2 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [518]
INT-HEM 3 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [472]
INT-HEM 4 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [933]
INT-HEM 5 - A13 - Ambulanta za hematološke i koagulacijske bolesti [768]
INT-HEM 6-TKS-ambulanta za imunokompromitirane [318]
INT-HEM Biopsija [21]
INT-HEM-IDB-dnevna bolnica zavoda za hematologiju [425]
INT-HEM-TKS-imunokompromitirani [2]
INT-IIS-AIM-konzilijarna internistička ambulanta [64]
INT-IIS-JHI-1- dnevna bolnica zavoda za intenzivnu medicinu [3]
INT-IMU-AO6-1-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [2058]
INT-IMU-AO6-2-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [3050]
INT-IMU-AO6-3-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [1488]
INT-IMU-AO6-artritis-specijalističko konzilijarna ambulanta za kliničku imunologiju i reumatologiju [224]
INT-IMU-IZT-stacionar zavoda za kliničku imunologiju i upalne reumatske bolesti [2]
INT-KZH-ZZH-stacionar zavoda za hematologiju [8]
INT-NEF-AO9-AMB 1 [111]
INT-NEF-AO9-AMB 2 [452]
INT-NEF-DOA-dnevna bolnica odjela za arterijsku hipertenziju [122]
INT-NEF-DON-dnevna bolnica nefrologije [165]
INT-NEF-NDG1-ambulanta za ultrazvuk [15]
INT-NEF-NDG2-ambulanta za holter tlaka [105]
INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [103]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [9]