Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-OZF-AFT-ambulanta za farmakoterapiju i nespecificirane bolesti pluća [48]
INT-OZF-FDB-dnevna bolnica kliničkog zavoda za farmakologiju [6]
INT-OZF-OKF-stacionar zavoda za kliničku farmakologiju [13]
INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [145]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [114]
INT-ZZD-amb1 [804]
INT-ZZD-amb2 [262]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [116]
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta [651]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače [226]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta [235]
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [138]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [314]
INT-ZZE- dr. sc. Zibar Tomšić endokrinološka ambulanta [91]
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [158]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [145]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [42]
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE- Prof. Giljević endokrinološka ambulanta [501]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [254]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [7]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [11]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [93]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [13]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [66]
INT-ZZE-COS-denzitometrija [326]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [150]
INT-ZZE-soba oe/ambulanta [8]
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [8]
KAI-ADB-Ambulanta za bol - Dnevna bolnica [22]
KAI-ALB-Ambulanta za liječenje boli [999]
KAI-ANS-1-Ambulanta za perioperativnu pripremu bolesnika [2]
KAI-ANS-Anesteziološka ambulanta [323]
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta [47]
KIR- HITNA TRAUMA [2]
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [415]
KIR-21C-spec. ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [2]
KIR-21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [115]
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [753]