Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [88]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [119]
INT-ZZD-amb1 [849]
INT-ZZD-amb2 [198]
INT-ZZE - dr Popovac endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [138]
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta [658]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače [206]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta [165]
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [122]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [199]
INT-ZZE- dr. sc. Zibar Tomšić endokrinološka ambulanta [75]
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [147]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [96]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [23]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta (2) [5]
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE- Prof. Giljević endokrinološka ambulanta [478]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [204]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [2]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize (2) [3]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [7]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [43]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače (2) [13]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [11]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes (2) [3]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [45]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju (2) [15]
INT-ZZE-COS-denzitometrija [301]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [163]
INT-ZZE-soba oe/ambulanta [8]
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [5]
KAI-ADB-Ambulanta za bol - Dnevna bolnica [29]
KAI-ALB1-Ambulanta za liječenje boli 1 [2]
KAI-ALB-Ambulanta za liječenje boli [920]
KAI-ANS-1-Ambulanta za perioperativnu pripremu bolesnika [2]
KAI-ANS-Anesteziološka ambulanta [293]
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta [42]
KBP - Ambulanta za konzultacije bez pacijenta [3]