Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

INT-ZBM-ABM- prof.dr.sc. Muačević-Katanec, dr Šućur - Ambulanta za dijabetes,lipide i metaboličke b [188]
INT-ZBM-APL- ambulanta za poremećaj lipida [151]
INT-ZZD-amb1 [829]
INT-ZZD-amb2 [215]
INT-ZZE - dr. Solak endokrinološka ambulanta [212]
INT-ZZE- dr.sc. Matovinović Osvatić endokrinološka ambulanta [621]
INT-ZZE- Ambulanta za uzv i punkciju štitnjače [319]
INT-ZZE- dr. Baretić endokrinološka ambulanta [368]
INT-ZZE- dr. Dušek endokrinološka ambulanta [162]
INT-ZZE- dr. Kraljević endokrinološka ambulanta [289]
INT-ZZE- dr. Škorić endokrinološka ambulanta [170]
INT-ZZE- dr.Balaško endokrinološka ambulanta [123]
INT-ZZE- Opća endokrinološka ambulanta [76]
INT-ZZE- prim.dr.sc. Jelčić endokrinološka ambulanta [2]
INT-ZZE- Prof. Giljević endokrinološka ambulanta [480]
INT-ZZE- prof.dr.sc. Kaštelan endokrinološka ambulanta [268]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti hipotalamusa i hipofize [13]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti nadbubrežne žlijezde [17]
INT-ZZE-Ambulanta za bolesti štitnjače [115]
INT-ZZE-Ambulanta za dijabetes [40]
INT-ZZE-Ambulanta za metaboličke bolesti kostiju [67]
INT-ZZE-COS-denzitometrija [353]
INT-ZZE-EDB-dnevna bolnica Zavoda za endokrinologiju (Zelena zgrada 1.kat soba 236) [167]
INT-ZZE-soba oe/ambulanta [8]
INT-ZZE-stacionar zavoda za endokrinologiju [6]
KAI-ADB-Ambulanta za bol - Dnevna bolnica [18]
KAI-ALB-Ambulanta za liječenje boli [791]
KAI-ANS-Anesteziološka ambulanta [276]
KAI-ANS-UROLOŠKA-anesteziološka ambulanta [54]
KIR- HITNA TRAUMA [2]
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [356]
KIR-21C-spec. ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [2]
KIR-21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [150]
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [649]
KIR-A24-spec. ambulanta za proktologiju [432]
KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [847]
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [137]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [418]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [556]