Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR- PP 21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [34]
KIR- PP 21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [9]
KIR- PP A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [107]
KIR- PP A24-spec. ambulanta za proktologiju [43]
KIR- PP ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [44]
KIR- PP APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [68]
KIR-21B-spec. ambulanta za hepatobilijarnu kirurgiju [307]
KIR-21C-spec. ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [2]
KIR-21C-spec. onkološka ambulanta za gastrointestinalnu kirurgiju [101]
KIR-A23-spec. ambulanta za vaskularnu kirurgiju [675]
KIR-A24-spec. ambulanta za proktologiju [335]
KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [888]
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [134]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [383]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [478]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [532]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [24]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [46]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [590]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [422]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [328]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [125]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [35]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [14]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [5]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [99]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [306]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [314]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [669]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [3403]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [885]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [2]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [891]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [842]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [637]