Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [453]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [19]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [26]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [527]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [321]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [245]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [111]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [40]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [7]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [36]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [81]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [291]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [420]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [753]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [3064]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [831]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [2]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [786]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [949]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [626]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [116]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [802]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [27]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [31]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [765]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [5]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1421]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [480]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [199]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1091]
KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [159]
KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [120]
KPB-AOP - Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća [13]
KPB-BPC-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [27]
KPB-BPS-Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi [30]
KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [305]