Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [128]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [397]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [521]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [406]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [30]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [16]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [597]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [343]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [192]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [136]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [30]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [9]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [5]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [99]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [306]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [372]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [798]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [3128]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [862]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [2]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [800]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [907]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [651]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [182]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [831]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [57]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [39]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [797]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [21]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1561]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [499]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [194]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1101]
KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [259]
KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [195]