Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KIR-AB2-zavod za hepatobilijarnu kirurgiju [872]
KIR-AB3- zavod za gastrointestinalnu kirurgiju [152]
KIR-ADK-spec. ambulanta za dječju kirurgiju [461]
KIR-APK-spec.ambulanta za plastičnu kirurgiju [591]
KIR-ATK2 spec. ambulanta za traumatologiju [2]
KIR-ATK-spec. ambulanta za traumatologiju [570]
KIR-DK5-stacionar zavoda za dječju kirugiju [31]
KIR-OJA-ambulanta za jednodnevnu kirurgiju [26]
KIR-OJK - Ambulantna kirurgija [574]
KIR-OJK - Jednodnevna kirurgija [390]
KIR-OJK - Plastična kirurgija [307]
KIR-OJK-JS2 [20]
KIR-OJK-JS5 [3]
KIR-OKA-spec. ambulanta za opću kirurgiju [169]
KIR-OPK-stacionar zavoda za plastično rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke [45]
KIR-TR1-zavod za traumatologiju i koštano-zglobnu kirurgiju [11]
KIR-TV4-zavod za vaskularnu kirurgiju [5]
KKK-ambulante klinike za kardijalnu kirurgiju [90]
KKK-NPP [5]
KKK-odjeli klinike za kardijalnu kirurgiju [290]
KOŽ-AAK-2-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat. (soba 21) [336]
KOŽ-AAK-Ambulanta za alergologiju i klin. imunologiju u dermat.(soba 19) [733]
KOŽ-DE1-Ambulanta za pigmentne tumorske promjene kože (soba 5) [3365]
KOŽ-DE3-Ambulanta za dermoskopiju (soba 5) [902]
KOŽ-DE4-Ambulanta za autoimune kožne bolesti (II kat) [4]
KOŽ-DEK-Ambulanta za dermatokirurgiju (soba 6) [904]
KOŽ-DER-Ambulanta za dermatološku radioterapiju(soba 3) [923]
KOŽ-DJA- Ambulanta za pedijatrijsku dermatovenerologiju (soba 8) [512]
KOŽ-FLB-Flebološka ambulanta (soba 15) [154]
KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [849]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [59]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [30]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [804]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [34]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1533]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [510]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [225]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1051]
KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [349]