Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KOŽ-FOT-1-Ambulanta za fotodermatologiju (soba 3) [862]
KOŽ-KZ2 - Klinička jedinica za primjenu lasera u korekt. dermatologiji [45]
KOŽ-KZ5-Kabinet za kliničku imunol., imunofl., i ser. dijag. bol. kože (III kat) [17]
KOŽ-KZ8-1-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [843]
KOŽ-KZ8-2-Ambulanta za opću dermatovenerologiju (soba 9) [33]
KOŽ-MEK-Ambulanta za medicinsku kozmetologiju i korekt. dermat. (soba 1) [1490]
KOŽ-STD-Ambulanta za spolno-prenosive infekc. i genit. dermatoz (soba 13) [497]
KOŽ-TRH-Ambulanta za trihologiju (I kat) [269]
KPB- FDS EU ultrazvuk srca [111]
KPB-ABP 1-ambulanta za opstruktivne bolesti pluća [1085]
KPB-ABP 2 - ambulanta za respiracijske alergije [333]
KPB-ABP 3 - Ambulanta za inhalaciono alergološko testiranje [239]
KPB-AOP - Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća [10]
KPB-BIU- Odjel za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju [2]
KPB-BPC-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [73]
KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [187]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1506]
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1484]
KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1085]
KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [658]
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [277]
KPB-IPS-Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi [9]
KPB-ITP - Odjel za intersticijske bolesti i transplantaciju pluća [9]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [838]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [47]
KPB-PUL-Ordinacija za opću pulmologiju (ambulantu) [176]
KPB-PUL-PP-opća pulmološka ambulanta [100]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [121]
KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [209]
KPB-RIF- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [7]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [347]
KPB-RTR - Odjel za rijetke tumore toraksa [15]
KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [30]
KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [4]
KPB-TUA- Odjel za tumore sredoprsja [15]
KPB-TUB-Odjel za tuberkulozu [9]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1718]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [346]