Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-AOP - Zavod za alergijske i opstruktivne bolesti pluća [15]
KPB-BIU- Odjel za bronhoskopiju i interventnu pulmologiju [4]
KPB-BPC-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [76]
KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [198]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1677]
KPB-DJB-Dnevna bolnica - poliklinika [3]
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1509]
KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1041]
KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [634]
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [284]
KPB-IPS-Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi [7]
KPB-ITP - Odjel za intersticijske bolesti i transplantaciju pluća [10]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [878]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [38]
KPB-PUL-Ordinacija za opću pulmologiju (ambulantu) [187]
KPB-PUL-PP-opća pulmološka ambulanta [128]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [126]
KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [214]
KPB-RIF- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [8]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [357]
KPB-RTR - Odjel za rijetke tumore toraksa [16]
KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [38]
KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [21]
KPB-TUA- Odjel za tumore sredoprsja [11]
KPB-TUB-Odjel za tuberkulozu [7]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1564]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [314]
NRK - ANP-Ambulanta za neuropsihologiju [104]
NRK - AON-1-Ambulanta za opću neurokirurgiju [892]
NRK - AON-2-Ambulanta za opću neurokirurgiju [845]
NRK - AON-3-Ambulanta za ekspertna mišljenja [2]
NRK - AON-4-Ambulanta za radiokirurgiju [2]
NRK - AON-5-Ambulanta za neurokirurgiju dječje dobi [71]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [98]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1411]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [164]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [344]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [8]