Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-BPC-Odjel za bolesti plućne cirkulacije [50]
KPB-CIR-ORDINACIJA ZA BOLESTI PLUĆNE CIRKULACIJE (AMBULANTA) [268]
KPB-DJB-dnevna bolnica [1497]
KPB-FDS- Ordinacija odjela za funkcijsku dijagnostiku pluća i srca [11]
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1573]
KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1072]
KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [751]
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [313]
KPB-IPS-Odjel intenzivne i postintenzivne skrbi [13]
KPB-ITP - Odjel za intersticijske bolesti i transplantaciju pluća [12]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [757]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [56]
KPB-PUL-Ordinacija za opću pulmologiju (ambulantu) [191]
KPB-PUL-PP-opća pulmološka ambulanta [108]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [108]
KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [189]
KPB-RIF- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [10]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [382]
KPB-RTR - Odjel za rijetke tumore toraksa [10]
KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [37]
KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [7]
KPB-TUA- Odjel za tumore sredoprsja [14]
KPB-TUB-Odjel za tuberkulozu [4]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1743]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [372]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [62]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [707]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [768]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [2]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [2]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [52]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1221]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [135]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [245]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [8]
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3 [243]
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [8]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [8]