Lista čekanja: 23.03.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

KPB-DJB-Dnevna bolnica - poliklinika [7]
KPB-FDS- Ordinacija odjela za funkcijsku dijagnostiku pluća i srca [65]
KPB-FDS1- 1 radilište za difuziju i spirometriju [1515]
KPB-FDS1- 2 radilište za spirometriju, pletizmografiju i bronhoprovokaciju [1108]
KPB-FDS1- 3 radilište za feno i 6minutni test hoda [718]
KPB-IBP-Ordinacija za intersticijske bolesti pluća (ambulanta) [294]
KPB-ITP - Odjel za intersticijske bolesti i transplantaciju pluća [16]
KPB-J37-1-odjelna alergološko imunološka ambulanta [2]
KPB-MOR-ORDINACIJA ZA TUMORE PLUĆA I SREDOPSRSJA (AMBULANTA) [729]
KPB-PJK-JK2-kabinet za rehabilitaciju [54]
KPB-PUL-Ordinacija za opću pulmologiju (ambulantu) [174]
KPB-PUL-PP-opća pulmološka ambulanta [114]
KPB-REM 2 -klinička jedinica za polisomnografiju [99]
KPB-REM-Ordinacija za poremećaje u disanju i spavanju [175]
KPB-RIF- Odjel za liječenje respiracijskih infekcija [13]
KPB-RIT-Ordinacija za respiracijske infekcije i tuberkulozu (ambulanta) [348]
KPB-RTR - Odjel za rijetke tumore toraksa [11]
KPB-TPA-Odjel za tumore pluća [43]
KPB-TRP-Ordinacija za transplantaciju pluća (ambulanta) [17]
KPB-TUA- Odjel za tumore sredoprsja [15]
LAB-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [1639]
LAB-PETROVA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [2]
LAB-POŠTA-kl. zavod za laboratorijsku dijagnostiku [417]
NRK-ANP/ambulanta za neuropsihologiju [48]
NRK-AON 1/neurokirurška ambulanta 1 [735]
NRK-AON 2/neurokirurška ambulanta 2 [764]
NRK-AON 3/neurokirurška ambulanta 3 [2]
NRK-AON 4/gamma knife ambulanta [2]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [126]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1316]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [134]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [176]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [8]
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3 [247]
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [21]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [15]
NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [412]
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij - ZELENA ZGRADA, 4.KAT, SOBA 8 [125]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [125]