Lista čekanja: 23.06.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij - ZELENA ZGRADA, 4.KAT, SOBA 8 [59]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [139]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [3]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [558]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [7]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [407]
NRL-EMNG 1 laboratorij [212]
NRL-EMNG 2 laboratorij [145]
NRL-EMNG 2a laboratorij [162]
NRL-EMNG 3 laboratorij [27]
NRL-EMNG 4 laboratorij [144]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [37]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [373]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [6]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [412]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [432]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [178]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku GLAVNA ZGRADA, PRIZEMLJE LIJEVO [444]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [188]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [82]
NRL-NFL-EEG laboratorij [140]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [31]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [18]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [67]
NRL-NO1- I odjel NRL [2]
NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO4- IV odjel NRL [2]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [127]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [107]
NRL-SPV - ambulanta za poremećaje spavanja [59]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [13]
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže [195]
OČI-DOF - dnevna bolnica oftalmologije [11]
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [436]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [126]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [265]
OČI-JOB-1- 1. OČNI ODJEL [11]
OČI-JOB-2- 2. OČNI ODJEL [2]