Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRK - AON-1-Ambulanta za opću neurokirurgiju [844]
NRK - AON-2-Ambulanta za opću neurokirurgiju [802]
NRK - AON-3-Ambulanta za ekspertna mišljenja [2]
NRK - AON-4-Ambulanta za radiokirurgiju [2]
NRK - AON-5-Ambulanta za neurokirurgiju dječje dobi [59]
NRK-NRG-Specijalistički zavod za neurokirugiju dječje dobi [2]
NRK-odjel za neurokirurgiju odraslih [112]
NRL-A46-1-centar za epilepsiju i paroksizmalne [1398]
NRL-AKN1-opća neurološka ambulanta 1 [175]
NRL-AKN2-opća neurološka ambulanta 2 [424]
NRL-AKN2-PP-opća neurološka ambulanta 2- poslijepodnevni rad [2]
NRL-AKN3-opća neurološka ambulanta 3 [45]
NRL-AKN4-opća neurološka ambulanta 4 [16]
NRL-CVB2-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti - popodnevni rad [23]
NRL-CVB-ambulanta za cerebrovaskularne bolesti [536]
NRL-DB8-1- neurosonološki laboratorij - ZELENA ZGRADA, 4.KAT, SOBA 8 [83]
NRL-DB8-dnevna bolnica neurologije [170]
NRL-DMB2-ambulanta za demijelinizacijske bolesti - popodnevni rad [15]
NRL-DMB-ambulanta za demijelinizacijske bolesti [607]
NRL-EKS2-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti - popodnevni rad [16]
NRL-EKS-ambulanta za ekstrapiramidalne bolesti [478]
NRL-EMNG 1 laboratorij [210]
NRL-EMNG 2 laboratorij [172]
NRL-EMNG 2a laboratorij [215]
NRL-EMNG 3 laboratorij [12]
NRL-EMNG 4 laboratorij [189]
NRL-GNB2-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol - popodnevni rad [47]
NRL-GNB-ambulanta za glavobolje i neurogenu bol [416]
NRL-KGN2-ambulanta za kognitivnu neurologiju - popodnevni rad [14]
NRL-KGN-ambulanta za kognitivnu neurologiju [475]
NRL-LKF- laboratorij za ispitivanje kognitivnih funkcija [427]
NRL-LKN-laboratorij za kognitivnu neurologiju [147]
NRL-LUD-laboratorij za UZV dijagnostiku GLAVNA ZGRADA, PRIZEMLJE LIJEVO [308]
NRL-LVF- laboratorij za testiranje autonomnog živčanog sustava [200]
NRL-NBE- Ambulanta za neuromuskularne bolesti [99]
NRL-NFL-EEG laboratorij [82]
NRL-NFL-ODJELNI EEG laboratorij [6]
NRL-NFZ1-laboratorij za evocirane potencijale 1 [22]
NRL-NG4-E- Ambulanta za logopediju [34]