Lista čekanja: 17.09.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [282]
OČI-JOB-1- 1. OČNI ODJEL [11]
OČI-JOB-2- 2. OČNI ODJEL [2]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [2163]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1625]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [880]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [1260]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [991]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [2310]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [2325]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [894]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [878]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [1357]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [3343]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [895]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [1565]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [1099]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [2]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [377]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [111]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [27]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [3746]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [832]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2462]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [1057]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [706]
OČI-OJK [175]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [281]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [40]
ONK-ARG-ambulanta za radioterapiju tumora glave i vrata, SŽS [72]
ONK-ARP-ambulanta za radioterapiju tumora probavnog sustava [28]
ONK-ARU-ambulanta za radioterapiju urogenitalnih tumora [58]
ONK-ATD-ambulanta za tumore dojke [911]
ONK-ATG-ambulanta za tumore glave i vrata [35]
ONK-ATM- ambulanta za mezenhimalne tumore [269]
ONK-ATP-ambulanta za tumore probavnih organa [660]
ONK-ATS-ambulanta za tumore središnjeg živčanog sustava [73]
ONK-ATU- NOVA ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [860]
ONK-ATU-ambulanta za tumore urogenitalnog sustava [2]