Lista čekanja: 17.11.2019.

Odaberite kliniku iz liste. Šifru klinike možete naći na potvrdi o narudžbi pacijenta, u rubrici datuma narudžbe.
Primjer: INT-GEA-12B-3
Radi bržeg pretraživanja, koristite tražilicu.

NRL-NO2- II odjel NRL [2]
NRL-NO4- IV odjel NRL [3]
NRL-NO6- VI odjel NRL [19]
NRL-NRD-laboratorij za ispitivanje cerebralne cirkulacije [7]
NRL-SPB2-ambulanta za spinalne bolesti - popodnevni rad [6]
NRL-SPB-ambulanta za spinalne bolesti [81]
NRL-SPV - ambulanta za poremećaje spavanja [81]
NRL-VPR2-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže - popodnevni rad [16]
NRL-VPR-ambulanta za vrtoglavice i poremećaje ravnoteže [186]
OČI-DOF - dnevna bolnica oftalmologije [21]
OČI-ELDG-OI2-kabinet za funkc. ispitivanja,elektrodijagnostiku i UZV [489]
OČI-FAG-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc.angiografiju [169]
OČI-Goldmann-OC8,OCG-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [272]
OČI-KBM-OI7- Kabinet za bolesti mrežnice [2129]
OČI-LASER-OI1-Kabinet za lasersku koagulaciju [1515]
OČI-NOA-OC9-kabinet za neurooftalmologiju [881]
OČI-OC3,OČG,OČN-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA BOLESTI ORBITE I ADNEKSA OKA,GLAUKOM, NEUROOFTALMOLOGIJU [1274]
OČI-OC4-SPECIJALISTIČKI ZAVOD ZA DJEČJU OFTALMOLOGIJU [1026]
OČI-OC7-kabinet za glaukom [2153]
OČI-OCT-OI1,KBM,OI7-kabinet za lasersku koagulaciju, bol. mrežnice i fluoresc. angiografiju [2352]
OČI-Octopus 900- A -OC8,OC9-kabinet za perimetriju, tomografiju i neurooftalmologiju [887]
OČI-Octopus 900- B -OC8,OC9-kabinet za perimetriju i tomografiju, neurooftalmologiju [885]
OČI-OČM,OČŽ-ODJEL ZA KIRURGIJU STRAŽNJEG SEGMENTA OKA, BOLESTI MREŽNICE I ŽILNICE [1372]
OČI-OČR-ODJEL ZA BOLESTI I KIRURGIJU ROŽNICE [3397]
OČI-OI3-2 ORDINACIJA ZA STRAB. S. PERIĆ [933]
OČI-OI3-3 ORDINACIJA ZA STRAB. M. BARIŠIĆ KUTIJA [1601]
OČI-OI3-4 ORDINACIJA ZA STRAB. Z. JURATOVAC [1054]
OČI-OI3-ORDINACIJA ZA STRABIZAM [2]
OČI-OI4-kabinet za kontaktne leće [394]
OČI-OI5-1-opća ambulanta hitna stanja [107]
OČI-OI5-3-opća oftalmološka ambulanta 3 [24]
OČI-OI5-5-kabinet za optometriju [3827]
OČI-OI6-1-dječja oftalmološka ambulanta - dr. Barišić Kutija [830]
OČI-OI6-dječja oftalmološka ambulanta [2424]
OČI-OI8-Ambulanta za prednji segment oka [1075]
OČI-OI9- Ambulanta za plastiku i orbitu [674]
OČI-OJK [147]
OČI-Opća oftalmološka ambulanta 4 [308]
ONK-APO-1 Amb. za psih. podršku oboljelima od raka i čl. obitelji [38]