Kapacitet bolnice
Broj klinika 29
Broj postelja 1799
Zaposlenici 
Ukupno 5463
Liječnici 1137
Medicinske sestre 2376
Ostali medicinski djelatnici 818
Zdravstveni suradnici 91
Djelatnici za tehničku potporu 663
Administrativni djelatnici 378
Učinak (2017.)
Broj pacijenata na godišnjoj razini 1.490.746
Broj hospitaliziranih pacijenata 73.312
Broj pacijenta u dnevnim bolnicama 97.040
Broj polikliničkih pacijenata 1.320.394
Ukupan broj usluga 3.734.371
Ukupan broj operativnih zahvata 35.996