Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

V.d. predstojnika: prof. dr. sc. Ivica Sjekavica, dr. med., specijalist radiolog
Glavni inženjer: Josip Lučić, inženjer medicinske radiologije

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.zzr@kbc-zagreb.hr
tajnistvo.zzr@kbc-zagreb.hr

Kroz Zavod za dijagnostičku i intervencijsku dijagnostiku godišnje prođe 150 000 pacijenata (djece i odraslih) te se napravi oko 300 000 radioloških pregleda i 400 endovaskularnih intervencijskih zahvata.

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu najveća je radiološka ustanova u Republici Hrvatskoj. Ovdje se provodi nastava iz radiologije za 60% studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, praktična nastava za studente Zdravstvenog veleučilišta iz radiološke tehnologije te edukacija liječnika specijalizanata radiologije i liječnika radiologa na subspecijalizaciji. Također se provodi edukacija liječnika na specijalizaciji i subspecijalizaciji drugih medicinskih grana.

Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku dijagnostiku čine:

 • Odjel za lokomotorni sustav
 • Odjel za torakalnu radiologiju
 • Odjel za probavni sustav
 • Odjel za urogenitalni sustav
 • Odjel za neuroradiologiju i vaskularni sustav
 • Odjel za dijagnostiku bolesti dojke
 • Odjel za hitnu radiologiju

 

Liječnici specijalisti (prema području djelatnosti)

 

Neuroradiologija

prof. dr. sc. Marko Radoš, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. David Ozretić, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Goran Pavliša, dr. med., specijalist radiologije
Tibor Körmendy, dr. med., specijalist radiologije
Aleksandra Roglić, dr. med., specijalist radiologije
Marina Šeronja Kuhar, dr. med., specijalist radiologije
Danilo Gardijan, dr. med., specijalist radiologije
Ivan Jovanović, dr. med., specijalist radiologije

 

Kardiotorakalna radiologija

prof. dr. sc. Ivica Mažuranić, dr. med., specijalist radiologije
dr. s. Ante Marušić, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Maja Hrabak Paar, dr. med., specijalist radiologije
prim. dr. sc. Biserka Dobec Meić, dr. med., specijalist radiologije
Božidar Oberman, dr. med., specijalist radiologije
Irena Radumilo Klarić, dr. med., specijalist radiologije
Neva Coce, dr. med., specijalist radiologije

 

Abdominalna/urogenitalna radiologija

prof. dr . sc. Ivica Sjekavica, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Marko Kralik, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med., specijalist radiologije
Vinka Barbarić Babić, dr. med., specijalist radiologije
Melita Rupčić, dr. med., specijalist radiologije
prim. Mario Lušić, dr. med., specijalist radiologije
Martina Zidanić, dr. med., specijalist radiologije

 

Muskuloskeletna radiologija

prof. dr. sc. Kristina Potočki, dr. med., specijalist radiologije
doc. dr. sc. Mislav Čavka, dr. med., specijalist radiologije
Dubravko Bajramović, dr. med., specijalist radiologije

 

Pedijatrijska radiologija

prof. dr. sc. Kristina Potočki, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Maja Hrabak Paar, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Goran Pavliša, dr. med., specijalist radiologije
Martina Zidanić, dr. med., specijalist radiologije

 

Radiologija bolesti dojke

doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med., specijalist radiologije
Vlatko Duspara, dr. med., specijalist radiologije
Marko Petrovečki, dr. med., specijalist radiologije
Sanja Baršić Ostojić, dr. med., specijalist radiologije

 

Vaskularna i intervencijska radiologija

doc. dr. sc. Maja Prutki, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Dražen Perkov, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med., specijalist radiologije
dr. sc. Maja Hrabak Paar, dr. med., specijalist radiologije
Savko Dobrota, dr. med., specijalist radiologije

 

Hitna radiologija

dr. sc. Marijana Pervan, dr. med., specijalist radiologije

Polikliničke ambulante:

 • Ambulanta za lokomotorni sustav
 • Ambulanta za torakalnu radiologiju
 • Ambulanta za probavni sustav
 • Ambulanta za urogenitalni sustav
 • Ambulanta za neuroradiologiju
 • Ambulanta za vaskularni sustav
 • Ambulanta za dijagnostiku bolesti dojke

U ambulantama rade radiolozi specijalizirani za različita područja radiologije.
Radno vrijeme je od 7.30 do 15.30 sati svakim radnim danom.

Izdavanje radioloških nalaza

 • Svi ambulantni radiološki nalazi podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru za izdavanje nalaza u radiološkoj poliklinici – bijela zgrada, podrum
 • Nalazi za radiološke pretrage učinjene na lokaciji Jordanovac podižu se radnim danom od 8 do 15 sati na šalteru Kliničke jedinice za torakalnu radiologiju – Jordanovac 104, 1. kat
 • Nalazi se pacijentu mogu poslati i poštom, u dogovor sa osobljem.

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”.

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacije:

 • Radiološka poliklinika Rebro – bijela zgrada, podrum
  Pretrage: UZ Dopler, Denzitometrija, Mamografija i UZ dojki, CT (osim CT toraksa), RTG i MR
  Osobno naručivanje
  – svakim radnim danom od 7,30 do 15 sati na šalteru Radiološke poliklinike (glavni hodnik)
  – svakim radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (Odjel centralnog naručivanja – glavna zgrada, prizemlje)
 • Klinička jedinica za torakalnu radiologiju – Jordanovac 104 – Radiologija (1. kat)
  Pretrage: RTG srca i pluća, CT toraksa
  Osobno naručivanje
  • svakim radnim danom od 11 do 13 sati u Kliničkoj jedinici za torakalnu radiologijue

E-adresa:

bojcen@kbc-zagreb.hr
Radiološka poliklinika – Rebro

bojcen@kbc-zagreb.hr
Klinička jedinica za torakalnu radiologiju – Jordanovac

Fax:

01 4920 216
Radiološka poliklinika – Rebro

01 2301 413
Klinička jedinica za torakalnu radiologiju – Jordanovac

Informacije na telefon:

01 2388 455 (radnim danom od 8 do 15,30 sati)

Molimo pacijente da nam u slučaju otkazivanja zakazanog pregleda to jave najkasnije tri dana prije predviđenog termina kako bismo ga ponudili nekom drugom pacijentu.
Telefon: 01 2388 455
Zahvaljujemo!

UZV dijagnostika

• ultrazvučni pregled dojke s punkcijom i/ili biopsijom
• doppler krvnih žila organa
• doppler pregledi perifernih krvnih žila
• transrektalni pregled prostate
• pregled testisa i skrotuma

CT dijagnostika

U CT dijagnostikama obavljaju se pregledi kompjutoriziranom tomografijom na MSCT uređajima. MSCT-om se obavljaju pregledi svih organa – područja mozga, glave, sinusa, piramida, toraksa, pluća i medijastinuma, koštanog tkiva, trbušnih organa, prostora retroperitoneuma i zdjelice, MSCT angiografija te perfuzije organa i CT denzitometrije. MSCT uređaj omogućuje snimanje ciljanog volumena tijela u vrlo kratkom vremenu te su moguće 2D i 3D rekonstrukcije skeniranog područja što povećava preciznost dijagnostike.

MR dijagnostika

Pregledi MR uređajem jačine polja 1,5 T s odgovarajućom programskom opremom i zavojnicama obuhvaćaju preglede područja mozga, glave i vrata, tijela, osteoartikularnog sustava te krvnih žila (MR-angiografija). Jedan MR uređaj nalazi se u organizacijskoj jedinici centralne radiologije (glavna zgrada, 1. kat), a drugi je smješten u radiološkoj poliklinici (bijela zgrada, podrum).

Digitalna suptrakcijska angiografija (DSA)

Kod nas se izvode svi dijagnostički i intervencijski postupci opće angioradiologije i neuro-Bi plane DSA dijagnostički i intervencijski postupci krvnih žila glave i vrata.
Timove u angiološkoj dijagnostici čine specijalisti radiolozi, medicinske sestre instrumentarke, inženjeri medicinske radiologije, te anesteziolog i anesteziološki tehničar.

RTG dijagnostika

Konvencionalni radiološki uređaji primjenjuju se kod snimanja i dijaskopije pluća, pregleda kostiju, urogenitalnog sustava, bilijarnog (žučnog) sustava (ERCP + intervencijski postupci), te probavnog sustava. Uređaji koriste digitalne protokole obrade slike što pridonosi kvalitetnijoj dijagnostičkoj interpretaciji.

Denzitometrija

Denzitometrijski uređaj koristi se za procjenu mineralne gustoće kosti. Dobivene vrijednosti uspoređuju se s referentnim vrijednostima populacije i ključan su pokazatelj u postavljanju dijagnoze osteoporoze. Digitalni denzitometrijski uređaj u Zavodu za radiologiju može se koristiti i za procjenu udjela masnog tkiva u tijelu.

Mamografija

Mamografija ili RTG snimanje dojke obavlja se posebnim radiografskim uređajem čije su karakteristike prilagođene tkivu dojke – mamografom. Noviji uređaji koriste digitalnu tehnologiju za pohranu snimke.

Mamografski pregled je komplementaran ultrazvučnom pregledu dojke, a u pojedinim se slučajevima upotpunjuje (proširuje) magnetskom rezonancijom dojke, te biopsijom dojke s uzimanjem uzorka tkiva za patohistološku analizu. Također se prema potrebi izvode stereotaksije (rendgenska tehnika za točnu lokalizaciju nepipljive tvorbe u dojci) koje omogućuju preciznu biopsiju iglom ili precizno kirurško uklanjanje tvorbe otkrivene mamografijom.

Pregledi se obavljaju na četiri lokacije u bolničkom kompleksu Rebro/Jordanovac:
Centralna radiologija – glavna zgrada, 1. kat (pregledi bolesnika hospitaliziranih u klinikama/zavodima KBC-a te manjeg dijela ambulantnih bolesnika)
Hitna radiologija – istočni češalj, hitni prijem (pregledi bolesnika iz Objedinjenog hitnog bolničkog prijama KBC-a, 24 sata dnevno)
Radiološka poliklinika – bijela zgrada, podrum (pregledi većeg dijela polikliničkih/ambulantnih bolesnika)
Torakalna radiologija – Jordanovac-radiografski i dijaskopski pregledi za hospitalizirane pacijente klinika na lokaciji Jordanovac

Priprema pacijenata za radiološke pretrage

Pregled jednjaka, želuca i pasaža tankog crijeva

Ne jesti i ne piti na dan pretrage.

Irigografija (pregled debelog crijeva)

Nepotpuno očišćeno debelo crijevo stvara velike dijagnostičke teškoće i predstavlja opasnost da se bolest previdi, stoga je potrebno:

 • Dva dana prije dogovorene pretrage jesti dijetalnu hranu (tjestenina, riža, palenta, kuhano bezmasno meso).
 • Jedan dan prije pretrage uzimati samo tekuću hranu (juha bez tjestenine, čaj, voćni sok, kompot bez dijelova voća, manja količina mlijeka) i piti tekućinu (3 do 4 litre) tijekom cijelog dana.
 • Ujutro, dan prije pretrage popiti 4 vrećice granula sene, komorača, kima i metvice (Purisan granule) rastopljenih u 4 dl vode te još 4 vrećice popodne.
 • Na dan pretrage, u 6 sati ujutro u debelo crijevo treba staviti čepić za čišćenje crijeva (Dulcolax supozitorij). Nakon toga slobodno popiti šalicu crne kave ili čaja, te propisanu terapiju.

Ultrazvuk trbušnih organa

Dan prije pretrage jesti hranu bez ostataka i ne piti gazirana pića.
Na dan pretrage, 6 do 7 sati prije pretrage ne jesti i ne piti.

Ultrazvuk mokraćnog mjehura

Nekoliko sati prije pretrage ne mokriti jer je za obavljanje pregleda potreban pun mokraćni mjehur.

Transrektalni ultrazvuk prostate

Dan prije pretrage uzimati samo tekuću hranu uz sredstvo za čišćenje – 2,5 dl laktuloze ili 4 vrećice granula sene, komorača, kima i metvice rastopljenih u 4 dl vode (Purisan) jer se pregled odvija kroz završni dio debelog crijeva.

Ultrazvuk arterija i vena (doppler)

 • Ako se pregledavaju krvne žile bubrega ili jetre, priprema je ista kao i za ultrazvučni pregled trbušnih organa.
 • Ako se pregledavaju krvne žile nogu ili vrata, nema posebne pripreme.

Angiografija

 • Pacijent mora biti hospitaliziran zbog mirovanja i nadzora 12 do 24 sata nakon punkcije krvne žile.
 • Pacijenti ne smiju jesti niti piti 6 sati prije pregleda.
 • Kod angiografije jodno kontrastno sredstvo se kroz kateter uštrcava izravno u krvnu žilu, a za je potrebno obrijati preponsko područje.
 • Intervencijski zahvati na krvnim žilama zahtijevaju dogovor s ordinariusom ovisno o predviđenom postupku.

Snimanje magnetnom rezonancijom

 • U magnetno polje ne smije ući osoba s ugrađenim magnetnim metalima u tijelu (metalne proteze i zglobovi, stentovi, metalne kopče i slično) i stranim metalnim tijelima kao što su metak ili krhotine.
 • Bez štetnih posljedica mogu se pregledati samo oni koji imaju pismenu potvrdu o nemagnetnoj vrsti implantiranog metala (npr. titan).
 • U magnetno polje ne smiju ući osobe s ugrađenim elektrostimulatorima srca, slušnim implantatima, neurostimulatorima i ostalim elektrostimulatorima.
 • Trajni zubni implantati su dopušteni.
 • Ponekad je kod pregleda potrebno intravenski primjeniti kontrastna sredstva.
 • Pregled traje oko 1 sat.

Snimanje kompjutoriziranom tomografijom

 • CT s primjenom kontrastnog sredstva i CT angiografija zahtijevaju intravensku primjenu jodnoga kontrastnoga sredstva pa je nužno prilikom naručivanja i dolaska na pregled upozoriti liječnika radiologa na alergije, bubrežne bolesti i oštećenja bubrega, a na dan pregleda donijeti laboratorijski nalaz serumskog kreatinina.
 • Priprema pacijenta ovisi o snimanom dijelu tijela i uputnoj dijagnozi, npr.
  • za pregled glave, vrata, prsnog koša i okrajina nema posebne pripreme
  • za pregled želuca i organa u gornjem dijelu trbuha prije pregleda treba popiti 400 do 500 mL vode ili razrijeđenoga kontrastnog sredstva
  • za prikaz tankog i debelog crijeva te njihovih odnosa s okolnim tvorbama potrebno je popiti 1-1,5 L razrijeđenog kontrasta postupno tijekom 2 sata
  • za pregled mokraćnog mjehura ne smije se mokriti nekoliko sati prije snimanja