KBC Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnica: prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Glavna inženjerka: Marica Slivar-Renić, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ured predstojnice
E-adresa: predstojnik.kmm@kbc-zagreb.hr

 

Europska konfederacija za medicinsku mikologiju (European Confederation of Medical Mycology – ECMM) dodijelila je 24. travnja 2018. godine Kliničkom zavodu za kliničku i molekularnu mikrobiologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb naslov Centra izvrsnosti (Excellence Center Silver Status – Excellence in laboratory mycology).

Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju je središnja ustanova koja provodi najširi spektar mikrobiološke dijagnostike u Republici Hrvatskoj te godišnje izvodi više od 200 000 mikrobioloških pretraga. Temeljni ciljevi Kliničkog zavoda su uvođenje i primjena najsuvremenijih mikrobioloških metoda prema trenutno važećim standardima mikrobiološke struke u svrhu što uspješnije dijagnostike i liječenja bolesnika te konzultantske usluge čiji je cilj pomoći kliničarima pri odabiru odgovarajućih mikrobioloških pretraga kao i pri donošenju odluke o uvođenju, promjeni ili ukidanju antimikrobnog liječenja. U okviru toga važno je sustavno praćenje rezistencije bakterijskih uzročnika na antimikrobne lijekove koje se u Kliničkom zavodu također sustavno provodi te u novije vrijeme nastojanja da se u pogledu mikrobiološke dijagnostike adekvatno odgovori na trend rastuće učestalosti invazivnih gljivičnih bolesti.

Jedan od najznačajnijih ciljeva Kliničkog zavoda jest suzbijanje i prevencija infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi sa širokim spektrom aktivnosti u kojima svojim doprinosom sudjeluju svi djelatnici Kliničkog zavoda. U Kliničkom zavodu od 1998. godine djeluje Referentni centar za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske čije aktivnosti obuhvaćaju dijagnostiku uzročnika bolničkih infekcija te njihovu genotipizaciju, utvrđivanje genetskih mehanizama rezistencije bakterija na antimikrobne lijekove, provođenje edukacije zdravstvenih djelatnika, sudjelovanje u europskim projektima praćenja bolničkih infekcija i kampanji higijene ruku Svjetske zdravstvene organizacije. Od 2006. godine Referentni centar u suradnji s Povjerenstvom za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Ministarstva obrađuje godišnja izvješća bolničkih ustanova, te priprema i distribuira godišnja izvješća o bolničkim infekcijama u Republici Hrvatskoj.

Klinički zavod za kliničku i molekularnu mikrobiologiju je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te su djelatnici Kliničkog zavoda uključeni u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu. Klinički zavod provodi i specijalističko usavršavanje doktora medicine za područje kliničke mikrobiologije.
Znanstveno-istraživački rad prioritet je Kliničkog zavoda čiji je cilj primijeniti znanje i suvremenu tehnologiju u svrhu dobivanja temeljnih spoznaja s konačnim ciljem njihove praktične primjene u mikrobiološkoj dijagnostici.

Odjel za bakteriologiju i parazitologiju

Voditelj: prim. dr. sc. Vesna Tripković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za mikologiju

Voditelj: prim. dr. sc. Marija Jandrlić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za serologiju

Voditelj: doc. dr. sc. Nataša Beader, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za tipizaciju i praćenje uzročnika bolničkih infekcija

Voditelj: prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za molekularnu mikrobiologiju

Voditelj: doc. dr. sc Zrinka Bošnjak, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Odjel za mikobakteriologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Branka Bedenić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prof. dr. sc. Ana Budimir, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
doc. dr. sc. Ivana Mareković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
doc. dr. sc. Zrinka Bošnjak, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
doc. dr. sc. Nataša Beader , dr. med., specijalist iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prim. dr. sc. Lidija Žele-Starčević, dr. med., specijalist iz medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prim. dr. sc. Vesna Tripković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prim. dr. sc. Marija Jandrlić, specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prim. dr. Sonja Marinković, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
dr. sc. Sanja Pleško, specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
prim. dr. sc. Dijana Varda – Brkić, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
dr. sc. Aleksandra Presečki Stanko, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Zoran Herljević, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Nataša Firis dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom
Violeta Rezo Vranješ, dr. med., specijalist medicinske mikrobiologije s parazitologijom

Bakteriološke pretrage primarno sterilnih uzoraka

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga krvi (hemokultura) kultura, mikroskopski preparat, identifikacija i
ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga intravaskularnih katetera (ispirak, vrh) kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga cerebrospinalnog likvora mikroskopski preparat, kultura, identifikacija i
ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga ostalih primarno sterilnih uzoraka – ascites, pleuralni punktat, perikardijalni punktat, CAPD, zglobna tekućina, očna vodica, majčino mlijeko i po potrebi ostali uzorci mikroskopski preparat, kultura, identifikacija i
ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka provjera sterilnosti transfuzijskih pripravaka, uzoraka za koštanu, očnu, kardiovaskularnu i banku krvotvornih matičnih stanica kultura, mikroskopski preparat,  identifikacija i
ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove

Bakteriološke pretrage uzoraka iz dišnog sustava te oka i uha

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga brisa ždrijela,brisa nosa, brisa nazofarinksa, brisa usne šupljine, brisa spojnice oka, brisa vanjskog zvukovoda kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga iskašljaja, aspirata traheje, kateter aspirata (KAS), bronhoalveolarnog lavata (BAL), mini BAL-a, uzoraka dobivenih četkicom, brisa kanile aspirata sinusa, sadržaja srednjeg uha uzetog timpanocentezom mikroskopski preparat, kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove

Bakteriološke pretrage uzoraka iz probavnog sustava

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga stolice kultura, identifikacija i  ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove (po potrebi)
pretraga stolice na Clostridium difficilletoksin A i B  ELFA
bakteriološka pretraga bioptata želuca na Helicobacter pylori  kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga želučanog soka i žuči kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove

Parazitološke pretrage uzoraka iz probavnog sustava

 PRETRAGE  METODE
parazitološka pretraga stolice •makroskopski pregled
•nativni mikroskopski preparat
•metoda koncentracije dijagnostičkih stadija parazita (MIFC)
parazitološka pretraga duodenalnog soka mikroskopski pregled
perianalni (celofanski) otisak mikroskopski pregled
dokazivanje Coccidia spp.u stolici (Cryptosporidium sp.,Isospora sp., Cyclospora sp.) mikroskopski pregled

Virološke pretrage uzoraka iz probavnog sustava

 PRETRAGE  METODE
pretraga stolice na rotavirus i adenovirus imunokromatografski test

Bakteriološke pretrage uzoraka iz spolno-mokraćnog sustava

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga urina kultura, broj CFU/mL, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga brisa cerviksa, brisa vagine kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
bakteriološka pretraga brisa uretre, ejakulata i eksprimata prostate mikroskopski preparat, kultura,  identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove
pretraga brisa uretre, brisa cerviksa, urina i ejakulata a po potrebi i ostalih uzoraka na Ureaplasma urealyticum iMycoplasma hominis kultura i identifikacija

Parazitološka pretraga uzoraka iz spolno-mokraćnog sustava

 PRETRAGE  METODE
pretraga ejakulata, brisa uretre i brisa cerviksa na Trichomonas vaginalis kultura i identifikacija

Bakteriološke pretrage uzoraka kože i tkiva

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga intraoperativnih uzoraka, bioptata tkiva i kože, briseva kožne promjene, briseva i aspirata akutnih i kroničnih rana, drenova te sadržaja i brisa drena  mikroskopski preparat, kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove

Bakteriološka pretraga uzoraka s ciljem nadzora bolničkih infekcija

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga vode za hemodijalizu, dijalizata, dezinficijensa i drugih tekućina, uzoraka zraka, briseva nežive okoline, otisaka ruku, briseva nosa, ždrijela, nazofarinksa, pazuha, pupka, prepone, perineuma i rektuma kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove po potrebi
bakteriološka provjera endoskopa (gastroskopa, bronhoskopa) kultura, identifikacija i ispitivanje osjetljivosti na antimikrobne lijekove po potrebi
biološka kontrola sterilizacije (spore) kultura i identifikacija

Bakteriološka pretraga uzoraka na Mycobacterium tuberculosis i netuberkulozne mikobakterije

 PRETRAGE  METODE
bakteriološka pretraga iskašljaja, bronhoskopskih uzoraka, pleuralnih punktata, punktata i bioptata limfnih čvorova, intraoperativnih uzoraka, urina, bioptata i briseva kože i po potrebi ostalih uzoraka •mikroskopski pregled kliničkih uzoraka na acidorezistentne bacile
•kultivacija na krutim i tekućim hranjivim
podlogama
•identifikacija Mycobacterium tuberculosisi
netuberkuloznih mikobakterija
•ispitivanje osjetljivosti Mycobacterium   
tuberculosis na antituberkulotike prvog reda

Mikološke pretrage uzoraka na kvasce i plijesni

 PRETRAGE  METODE
mikološka pretraga primarno sterilnih uzoraka (hemokultura, cerebrospinalni likvor,  ascites, CAPD, perikardijalni punktat, pleuralni punktat) direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi
mikološka provjera sterilnosti transfuzijskih pripravaka, uzoraka za koštanu, očnu, kardiovaskularnu i banku
krvotvornih matičnih stanicamikološka pretraga intravaskularnih katetera i drenova (bris, vrh i ispirak intravaskularnih katetera, bris i sadržaj drena, dren)
direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi
mikološka pretraga rana i kožnih promjena (sadržaj apscesa, bioptat, bris rane, intraoperativni uzorak, punktat, bris kožne promjene, bris pazuha, bris prepone, bris pupka)

 

direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi
mikološka pretraga uzoraka iz gornjeg i  donjeg dišnog sustava (bris nosa, bris nazofarinksa, bris usne šupljine, bris ždrijela, bris kanile, bris spojnice oka, bris uha, sekret sinusa, aspirat traheje, BAL bronhoskopski kateter aspirat, iskašljaj, ispirak radnog kanala, minilavat)

 

direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi
mikološka pretraga uzoraka iz spolno-mokraćnog sustava (bris cerviksa, bris uretre, bris vagine, ejakulat, urinokultura)

 

direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi
mikološka pretraga uzoraka iz probavnog sustava (bris perianalni, bris rektuma,stolica, želučani sok, žuč) direktni mikroskopski preparat (intraoperativni uzorak, sadržaj drena i uzorci iz donjeg dišnog sustava), kultivacija, identifikacija i ispitivanje in vitro osjetljivosti kvasaca i oportunističkih plijesni na antifungike po potrebi

Mikološke pretrage uzoraka s ciljem nadzora bolničkih infekcija

 PRETRAGE  METODE
mikološka pretraga uzoraka zraka, uzoraka nežive okoline i dezinficijensa kultura i identifikacija

Serološke pretrage

 PRETRAGE  METODE
citomegalovirus (CMV) IgM / IgG / avidnost IgG – ELFA
Epstein-Barr virus (EBV) VCA IgM / VCA IgG / EBNA IgG – ELFA
virus rubeole IgM / IgG – ELFA
Toxoplasma sp.  IgM / IgG – ELFA
virus Varicella-zoster (VZV) IgG  – ELFA
markeri hepatitisa B i C HbsAg, anti-HBs IgG (titar), anti-HBc ukupni (IgM/IgG), anti-HBc IgM, HbeAg, anti-Hbe – ELFAanti-HCV – ELFA
HIV tip 1/2 anti-HIV (Ag-Ab HIV 1/2) – ELFA
otkrivanje latentne tuberkuloze detekcijom
ɣ-interferona
ELISA (Quantiferon)

Molekularne pretrage

 PRETRAGE  METODE
detekcija i kvantifikacija  citomegalovirus (CMV) DNA u uzorcima plazme, urina, aspirata traheje i BAL-a PCR u realnom vremenu
detekcija i kvantifikacija Epstein-Barr virus (EBV)  DNA u uzorcima pune krvi PCR u realnom vremenu
detekcija i kvantifikacija BK virus DNA u uzorcima pune krvi, seruma, likvora i urina PCR u realnom vremenu
detekcija i kvantifikacija  JC virus DNA u uzorcima pune krvi, seruma, likvora i urina PCR u realnom vremenu
detekcija i kvantifikacija  Mycobacterium spp./Mycobacterium tuberculosis DNA u uzorcima iskašljaja, bronhoskopskih uzoraka, pleuralnih punktata, punktata i bioptata limfnih čvorova, intraoperativnih uzoraka, urina, bioptata i briseva kože i po potrebi ostalih uzoraka  PCR u realnom vremenu
detekcija Chlamydia trachomatis DNA u uzorcima brisa cerviksa i uretre, ejakulatu, urinu, brisu spojnice oka i po potrebi ostalim uzorcima  PCR
detekcija genotipova visokog rizika ljudskog papiloma virusa (HPV) u uzorcima brisa cerviksa i uretre, ejakulatu i bioptatima hibridizacija nukleinskih kiselina

Molekularno testiranje gena rezistencije

 PRETRAGE  METODE
betalaktamaze SHV, TEM, CTX-M, PER ampC  konvencionalni PCR
karbapenemaze KPC, VIM, IMP, GIM, SPM, NDM, Oxa, SME (samo kodSerratia spp.) i NMC (samo kodEnterobacter spp.)  konvencionalni PCR

 

Dodatne pretrage

Dodatne pretrage izvode se na poseban zahtjev liječnika specijalista. Rezultati se dostavljaju prema dogovoru između liječnika specijalista koji je poslao zahtjev za pretragu i kliničkog mikrobiologa.

Serološke pretrage

 PRETRAGE  METODE
adenovirusi IgM / IgG – ELISA
herpes simpleks virus (HSV) 1 i 2 IgM / IgG – ELISA
Mycoplasma pneumoniae IgM / IgG – ELISA
parvovirus B19 IgM / IgG – ELISA
virus Varicella-zoster (VZV) IgM / IgG – ELISA
markeri hepatitisa A anti-HAV IgM – ELFA
detekcija galaktomanana u serumu i BAL-u ELISA

Molekularno testiranje gena rezistencije i čimbenika patogenosti te genotipizacija

 PRETRAGE  METODE
mecA kod meticilin rezistentnogStaphylococcus aureus (MRSA) konvencionalni PCR
mecC kod meticilin rezistentnogStaphylococcus aureus (MRSA) konvencionalni PCR
PVL toksin kod Staphylococcus aureus konvencionalni PCR
toksin TSST-1 kod Staphylococcus aureus konvencionalni PCR
genotipizacija Spa tipizacija za Staphylococcus aureus
MLST za stafilokoke, enterobakterije i nonfermentore
PFGE

Ostale pretrage

 PRETRAGE  METODE
detekcija legionela antigena i pneumokoknog antigena u urinu imunokrom

Prijem bolesnika (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 7 do 10 sati

Izdavanje nalaza (zelena zgrada, suteren, soba 8)
ponedjeljak – petak: 12 do 15 sati

Informacije o uzorcima i pretragama na telefon 01 2376 293
ponedjeljak – petak: 12 do 14 sati

Za pretrage nije potrebno prethodno naručivanje.


 

Uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage – upute za pacijente

Urin za bakteriološku pretragu (urinokultura)

Urin za bakteriološku pretragu uzima se u sterilnu plastičnu posudicu s poklopcem na navoj koja se može dobiti u mikrobiološkom laboratoriju ili se može kupiti u ljekarni. Za bakteriološku pretragu urina potrebno je uzeti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina. Prije uzimanja urina potrebno je napraviti toaletu odnosno oprati vanjsko spolovilo toplom vodom i sapunom te ne brisati. Prvi mlaz ispustiti u toalet, a srednji mlaz u posudicu koju treba napuniti do pola. Posudicu treba dobro zatvoriti i dostaviti u mikrobiološki laboratorij unutar 2 sata, a ako to nije moguće staviti u hladnjak na +4°C i uzorak dostaviti u laboratorij što prije.

Bris uretre

Prije uzimanja brisa uretre ne smije se mokriti 3 do 4 sata.
Bris uretre uzima specijalist mikrobiolog u mikrobiološkom laboratoriju.

Ejakulat

Ejakulat se uzima kod kuće u sterilnu plastičnu posudicu s poklopcem na navoj koja se može dobiti u mikrobiološkom laboratoriju ili se može kupiti u ljekarni (posuda je ista kao i za bakteriološku pretragu urina).
Prije uzimanja uzorka potrebno je oprati ruke i spolovilo sa toplom vodom i sapunom. Dovoljna količina uzorka je oko 1 ml. Uzorak se mora dostaviti u mikrobiološki laboratorij unutar 2 sata na sobnoj temperaturi, a ako to nije moguće staviti u hladnjak na +4°C i uzorak dostaviti u laboratorij što prije.

Stolica za bakteriološku i parazitološku pretragu

U mikrobiološki laboratorij potrebno je donjeti 2-3 ml uzorka tekuće stolice ili 1-2 g uzorka čvrste stolice (veličine lješnjaka) u sterilnoj posudici sa žličicom.
Uzorak dostaviti u laboratorij najkasnije 2 sata od uzimanja, a ukoliko to nije moguće staviti u hladnjak na +4°C i uzorak dostaviti u laboratorij što prije.

Perianalni otisak

Za uzimanje perianalnog otiska potrebno je predmetno stakalce na koje je nalijepljena prozirna ljepljiva traka (prozirni selotejp), može se dobiti u mikrobiološkom laboratoriju.
Perianalni otisak treba uzeti odmah nakon ustajanja, a prije pranja ili kupanja.
Ljepljivu traku odlijepiti od stakalca i pritisnuti na perianalno područje. Traku zatim skinuti i nalijepiti na stakalce što preciznije. Predmetno stakalce zamotati u čisti papir i dostaviti u mikrobiološki laboratorij.

Iskašljaj

Za uzimanje sputuma potrebna je sterilna plastična posudica s poklopcem na navoj koja se može dobiti u mikrobiološkom laboratoriju ili se može kupiti u ljekarni.
Potrebno je uzeti jutarnji sputum, usta treba isprati običnom vodom, te ne se koristiti pastu za zube niti vodicu za usta.
Bolesnik se treba duboko nakašljati i izbaciti iskašljaj (5-10 ml) u sterilnu posudu. Ispljuvak i slina nisu dobar uzorak.
Uzorak se mora se dostaviti u Mikrobiološki laboratorija unutar 2 sata na sobnoj temperaturi, a ako to nije moguće staviti u hladnjak na +4°C i uzorak dostaviti u laboratorij što prije.