Zagreb/Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Glavni inženjer: Stjepan Radić, diplomirani inženjer sanitarnog inženjerstva, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.znm@kbc-zagreb.hr

Klinički zavod za nuklearnu medicinu i zaštitu od zračenja po svojoj opremljenosti, raspoloživom prostoru i osoblju predstavlja najveću nuklearno-medicinsku ustanovu kod nas.
Ovdje se obavlja sva dijagnostička i terapijska djelatnost iz područja nuklearne medicine. Rade se dijagnostički postupci in vivo i in vitro te primjenjuju svi dostupni radiofarmaci. Dijagnostika Zavoda obuhvaća postupke iz područja nefrologije, kardiologije, neurologije gastroenterologije i drugih područja medicine, a osim opsežne dijagnostičke djelatnosti Zavod ima i stacionarni odjel za hospitalizaciju uglavnom tireoidnih bolesnika, prvenstveno onih s karcinomom štitnjače.
U Zavodu se provodi dodiplomska i poslijediplomska nastava za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i specijalističko usavršavanje liječnika iz područja nuklearne medicine.

Odjel za terapiju radionuklidima

Voditelj: doc. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Telefon: 01 2388 560

Odjel za scintigrafiju

Voditelj: doc. dr. sc. Stanko Težak, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Telefon: 01 2388 718

Radno vrijeme
Ujutro: 7.30 do 14 sati
Popodne: 13.00 do 20 sati

Odjel za PET i PET/CT

Voditelj: prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Telefon: 01 2376 555

Odjel za biofiziku i pripremu radiofarmaka

Voditelj: dr. sc. Darko Grošev, diplomirani inženjer fizike
Telefon: 01 2388 050

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Dražen Huić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
doc. dr. sc. Stanko Težak, dr. med., specijalist nuklearne medicine
prim. dr. sc. Sanja Kusačić Kuna, dr. med., specijalist nuklearne medicine
prim. dr. sc. Gordana Horvatić-Herceg, dr. med., specijalist nuklearne medicine
mr. sc. Irena Bračić , dr. med., specijalist nuklearne medicine
mr. sc. Željko Jurašinović, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Martina Ciglar Hlašć, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Marija Despot, dr. med., specijalist interne medicine, subspecijalist endokrinologije i dijabetologije
Margareta Dobrenić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Andrea Mutvar, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Ratimir Petrović, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Mateja Rubić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Tatjana Samardžić, dr. med., specijalist nuklearne medicine
Ana Šporčić Rak, dr. med., specijalist nuklearne medicine

Voditelj: prim. dr. sc. Gordana Horvatić-Herceg , dr. med., specijalist nuklearne medicine
Telefon: 01 2388 384

Ambulanta za bolesti štitnjače
Ambulanta za osteoporozu
Ambulanta za ultrazvuk štitnjače
Ambulanta za bolesti paratireoidnih žljezda
Ambulanta za ultrazvuk paratireodnih žljezda i tumorskih tvorbi
Ambulanta za denzitometriju
Ambulanta za radionuklidnu dijagnostiku bolesti štitnjače

 

Radno vrijeme:

Ambulanta za bolesti štitnjače
Radno vrijeme je svakim radnim danom od 8 do 14 sati

Ambulanta za ultrazvuk
Radno vrijeme
Ujutro: od 8 do 14 sati
Popodne: 14 do 20 sati

Informacije o radnom vremenu ostalih ambulanti pacijenti će dobiti prilikom naručivanja.

 

Sve potrebne informacije o lokaciji navedenih ambulanti i terminu potrebnih pregleda/pretraga pacijenti će dobiti prilikom naručivanja (pismeno na izdanoj narudžbenici, a ako postoji potreba i usmeno na upisnim šalterima i putem telefona za informacije). Kako i gdje se naručiti pogledajte u rubrici “Naručivanje pacijenata”

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacija:

 • Glavna zgrada, prizemlje, šalter Zavoda (zadnji ulaz u glavnu zgradu, nasuprot bolničke ljekarne)

Mole se pacijenti koji se dolaze naručiti osobno da pripreme kopiju povijesti bolesti.

Fax:

01 4920 219

Informacije na telefon:

01 2388 563

Odjel za terapiju radionuklidima

Radiojodna terapija hipertireoze i tumora štitnjače

Odjel za scintigrafiju

scintigrafija skeleta
scintigrafija miokarda u mirovanju i opterećenju
radiokardiografija
scintigrafija mozga
scintigrafija bubrega
scintigrafija abdomena s obilježenim eritrocitima i leukocitima
scintigrafija pluća
limfoscintigrafija
scintigrafija paratireoidnih žlijezda
scintigrafija neuroendokrinih tumora

Odjel za PET i PET/CT

PET/CT F-18-FDG
PET/CT-F-18-CHOLIN
PET/CT-F-18-DOPA

Poliklinika

T4
TSH
FT4
FT3
Anti TPO
MsAt
Tg
TgAt
kalcitonin
PTH
prvi i kontrolni pregledi specijalista
scintigrafija štitnjače s tehencijem
denzitometrija
ultrazvuk štitnjače
ultrazvuk vrata
ultrazvuk paratireoidnih žljezda
punkcija čvorova pod kontrolom ultrazvuka

Ambulanta za ultrazvuk i Ambulanta za bolesti štitnjače

 • ako se pacijent odluči naručiti osobno na šalteru Zavoda, može to učiniti svakim radnim danom od 11 do 13 sati
 • za predbilježbu potrebno priložiti povijest bolesti i uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu

Odjel za scintigrafiju

 • ako se pacijent odluči naručiti osobno na šalteru Zavoda, može to učiniti svakim radnim danom od 11 do 13 sati
 • za predbilježbu potrebno priložiti povijest bolesti i uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu bolničku uputnicu

Za narudžbu na scintigrafiju miokarda potrebno je priložiti:

 • nalaz UZV srca (ne stariji od 6 mjeseci)
 • nalaz ergometrije (ne stariji od 6 mjeseci)
 • nalaz specijalista koji upućuje na pretragu
 • uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu

Za narudžbu na PET/CT pretrage potrebno je priložiti:

 • obrazac za narudžbu na PET/CT
 • nalaz specijalista koji upućuje na pretragu
 • radiološki nalaz (CT, MR, UZV ili raniji PET/CT)
 • uputnicu liječnika obiteljske medicine ili internu uputnicu