KBC Zagreb, Kišpatićeva 12,10 000 Zagreb
Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik: prof. dr. sc. Damir Babić, dr. med., specijalist patolog
Glavna inženjerka: Božica Karaula, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.zpa@kbc-zagreb.hr

U Kliničkom zavodu za patologiju i citologiju rade se histološke, histokemijske i imunohistokemijske analize, elektronsko-mikroskopske analize, kvantitativne morfometrijske analize (image analyzer), metode molekularne patologije (npr. PCR tehnike, protočna citometrija…) i druge pretrage iz područja citologije i patologije. Zavod djeluje na četiri odvojena radilišta: Rebro, Petrova, Šalata i Jordanovac, a godišnje patohistološki obradi uzorke više od 30000 pacijenata, obavi više od 25000 imunohistokemijskih analiza, više od 500 elektronsko-mikroskopskih analiza, te više od 2000 analiza u sklopu Zavoda za molekularnu patologiju i imunohistokemiju. Citološka djelatnost pokriva područja hematološke citologije, citologiju dojke, urološku citologiju, otorinolaringološku citologiju, citologiju štitnjače, ginekološku citologiju, pulmološku citologiju, a godišnje se obradi preko 60000 uzoraka.
Klinički zavod za patologiju i citologiju KBC Zagreb djelatnošću laboratorija za molekularnu patologiju prati aktualne dijagnostičke smjernice u patologiji. U njemu se analizira tkivo iz parafinskih blokova, svježe tkivo, periferna krv, koštana srž ili citološki uzorci (punktat, bris), a metode koje se koriste su RT- PCR, NGS i FISH i protočna citometrija. Laboratorij nudi mogućnost dijagnostike translokacija karakterističnih za niz sarkoma (npr. Ewingov sarkom, sinovijalni sarkom, fibromiksoidni sarkom niskog stupnja malignosti ili miksoidni liposarkom…) zatim detekcije genotipa HPV-a 16 i 18, dijagnostiku za kalpainsku pojasnu mišićnu distrofiju, detekciju karakterističnih amplifikacija i lomova gena, te prediktivne mutacije onkogena RAS (NRAS, KRAS), EGFR, BRAF te BRCA 1 i BRCA 2.
Osim kliničkog rada u Zavodu se obavlja znanstvena i obrazovna djelatnost: dodiplomska i poslijediplomska nastava, kao i edukacija specijalizanata iz područja patologije i citologije te specijalizanata iz drugih područja medicine.

Odjel za neuropatologiju i patologiju oka, orl patologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Kamelija Žarković, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Branka Franković, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc Kamelija Žarković, dr. med., specijalist patolog
dr. sc. Antonia Jakovčević, dr. med., specijalist patolog

Odjel za hematološku patologiju, kožnu, dječju i patologiju mekih tkiva

Voditelj: doc. dr. sc. Ivana Ilić, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Katarina Ražnjević, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Ivana Ilić, dr. med., specijalist patolog
doc. dr. sc. Danijela Kolenc, dr. med., specijalist patolog
mr. sc. Zdenka Hutinec, dr. med., specijalist patolog

Odjel za ginekološku i perinatalnu patologiju

Voditelj: prof. dr. sc. Damir Babić, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Nataša Subošić, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Damir Babić
doc. dr. sc. Marija Milković Periša, dr. med., specijalist patolog
Davor Petrović, dr. med., specijalist patolog

Odjel za hematološku citologiju, citologiju dojke, urološku citologiju, orl citologiju, citologiju štitnjače

Voditelj: dr. sc. Koraljka Gjadrov Kuveždić, dr. med., specijalist klinički citolog
Glavni inženjer: Ana – Marija Tušek, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: dr. sc. Koraljka Gjadrov Kuveždić, dr. med., specijalist klinički citolog
dr. sc. Sunčica Ries, dr. med., specijalist klinički citolog
Jasenka Antulov, dr. med., specijalist klinički citolog
Romina Kanić, dr. med., specijalist klinički citolog
Lucija Beljan, dr.med., specijalist klinički citolog

Odjel za pulmološku citologiju

Voditelj: doc. dr. sc. Silvana Smojver-Ježek, dr. med., specijalist klinički citolog
Glavni inženjer: Suzana Harabajsa, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Silvana Smojver-Ježek, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. dr. sc. Božica Vrabec- Branica, dr. med., specijalist klinički citolog

Odjel za patologiju probavnog sustava i dojke

V.d. voditelja: dr. sc. Zlatko Marušić, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer odjela: Ozrenka Poljak, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Ljiljana Hlupić, dr. med., specijalist patolog
dr.sc. Zlatko Marušić, dr. med., specijalist patolog

Odjel za urološku patologiju, patologiju muškog spolnog sustava, srca, patologije jetre

Voditelj: prof. dr. sc. Marijana Ćorić, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Anita Breški, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Marijana Ćorić, dr. med., specijalist patolog
Dražen Jelašić, dr. med., specijalist patolog
doc. dr. sc. Stela Bulimbašić, dr. med., specijalist patolog

Odjel za patologiju kosti, patologiju pluća

Voditelj: prof. dr. sc. Sven Seiwert, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Ivana Baričević, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Sven Seiwert, dr. med., specijalist patolog
doc.dr. sc. Lovorka Batelja-Vuletić, dr. med., specijalist patolog

Odjel za ginekološku citologiju

V.d. voditelja: prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
Glavni inženjer: Silvio Cuvaj, prvostupnik medicinsko laboratorijske dijagnostike

Liječnici specijalisti: prim. dr. sc. Vesna Mahovlić, dr. med., specijalist klinički citolog
mr. sc. Ivana Šamija-Projić, dr. med., specijalist klinički citolog
dr. sc. Iris Fabijanić, dr. med., specijalist klinički citolog
prim. Ana Barišić, dr. med., specijalist klinički citolog
Danijela Jurić, dr. med., specijalist klinički citolog
Sanda Rajhvajn, dr. med., specijalist klinički citolog
Lada Škopljanac-Mačina, dr. med., specijalist klinički citolog

Odjel za molekularnu patologiju i citogenetiku, za elektronsku mikroskopiju i imunohistokemiju, za obdukcije

V. d. voditelja: doc.dr. sc. Snježana Dotlić, dr. med., specijalist patolog
Glavni inženjer: Andreja Tarle, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike
Molekularni biolog: dr. sc. Sania Kuzmac, diplomirani inženjer molekularne biologije

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacija:

 • Citologija – Zavod za patologiju i citologiju, zelena zgrada, hodnik lijevo, prizemlje

Fax:

01 2388 060

Informacije na telefon:

01 2388 365
Patologija

01 2388 283 (radnim danom od 13 do 15 sati)
Citologija

Hematološka citologija, citologija dojke, urološka citologija, orl citologija, citologija štitnjače


 

Vrste pretraga:

Citološka punkcija

Citološka punkcija je aspiracijska metoda uzimanja uzorka tankom iglom iz organa ili patoloških promjena na organima. Prilikom izvođenja ove pretrage pacijent zauzima određeni položaj tijela, ovisno o mjestu punkcije. Nakon toga se predviđeno mjesto očisti dezinfekcijskim sredstvom i punkcija može početi. Uzimanje uzorka može potrajati do….., a po završetku ubodna rana se zaštiti sterilnom gazom ili ……
Citološke punkcije površinski smještenih organa (dojka, limfni čvor, štitnjača, žlijezde slinovnice, koža) i određenih patoloških promjena mogu se izvoditi i uz kontrolu ultrazvuka, ako za to postoji klinička indikacija.

Punkcija koštane srži

Punkcije koštane srži uključuje primjenu lokalnog anestetika i igle promjera dovoljno velikog da dospije do šupljine unutar kosti gdje je smještena koštana srž. Kod odraslih osoba koštana srž se punktira u plosnatim kostima kao što su prsna i zdjelična kost.

Skarifikat

Skarifikat je skidanje površinskog sloja epitela sterilnom iglom i  otisak dobivenog uzorka.

Punkcija duboko smještenih organa

Punkcija duboko smještenih organa (bubreg, slezena, jetra, plućevina) ili uzoraka dobivenih iz tjelesnih šupljina (iz prsišta, trbušne šupljine i osrčja) zbog složenosti postupka obavlja se samo kod hospitaliziranih bolesnika u specijaliziranim bolničkim ambulantama pripremljenim za pojavu težih komplikacija. Zahvat uključuje primjenu lokalnog anestetika i igle dovoljne duljine da može doseći promatrani organ i izvodi ga odjelni specijalist kliničar.

Eksfolijativni uzorak

Eksfolijativni uzorak dobiven je spontanim ljuštenjem stanica u tjelesne tekućine (urin, slina, suze…). Ovakvi uzorci priređuju se punkcijom tjelesnih šupljina i uzimanjem brisa kože ili sluznice.

Eksfolijativne uzorke urina pacijent uzima sam prema dobivenim uputama, dok obrisak kože ili sluznice uzima bolničko osoblje sterilnim vatenim štapićem sa vidljive promjene.

Punkcija kao dijagnostički zahvat izaziva lagani osjet nelagode na mjestu uboda i minimalno oštećenje okolnog tkiva. Smatra se jednim od najsigurnijih medicinskih zahvata jer se komplikacije pojavljuju samo u 0.03% slučajeva.

Unatoč izrazito niskom riziku pojave komplikacija prilikom punkcije, svaki pacijent mora prije pretrage potpisati suglasnost za medicinsku intervenciju.

Kao najčešće komplikacije pojavljuju se manja bol, crvenilo, otok i manji podljev na mjestu uboda.
Ako se pojeve sistemski simptomi, povišena tjelesna temperatura, tresavica ili jača ponovna krvarenja na mjestu uboda, potrebno je  javiti se nadležnom liječniku.
U slučaju kliničke indikacije primjenjuje se lokalna anestezija (najčešće lidokain), što može izazvati alergijsku reakciju lokalnog tipa (crvenilo i svrbež kože); u rijetkim slučajevima javlja se sistemna alergijska reakcija i vrlo rijetko anafilaktički šok .Teške komplikacije (unutarnje krvarenje, zračna embolija, pneumotoraks) događaju se izuzetno rijetko.

Pacijent je dužan obavijestiti liječnika koji obavlja zahvat o postojećim alergijskim reakcijama i bolestima, iskustvima sa prethodnim citološkim punkcijama i lijekovima koje uzima.

Uzorak dobiven citološkim tehnikama nanosi se na predmetno staklo, boji standardnim bojenjem (May-Gruenwald-Giemsa bojenjem ili prema Papanicolaou) i analizira svjetlosnim mikroskopom. Da bi se postavila pravilna citološka dijagnoza ponekad je potrebno uzorak dodatno obraditi.

Primjenom citokemijskih metoda dokazuju se kemijske komponente unutar stanica koje upotpunjuju osnovni citomorfološki nalaz. Kod nas se primjenjuju se reakcije dokazivanja: mijeloperoksidaze, lipida (Sudan black, Oil red O), ugljikohidrata (Periodic Acid Schiff), nespecifične esteraze, klor-acetat esteraze , alkalne fosfataze, kisela fosfataze, tartarat rezistentne kisele fosfataze, toluidina, ne-hemoglobinskog željeza (sidreoblasti i siderociti) i druge citokemijske analize.
Imunocitokemijskim metodama dokazujemo biljege na staničnoj membrani, u citoplazmi ili jezgri stanica, kombinacija analiziranih biljega pokazuje nam zrelost ili porijeklo stanica u uzorku, dio ih ima prognostičko značenje. U našoj kliničkoj jedinici moguće je analizirati većinu danas poznatih dostupnih biljega.

Informacije vezane uz citološke pretrage mogu se dobiti svakim radnim danom na broj telefona 01 2388 283, od 13 do 15 sati.

Gdje se obavljaju citološke pretrage i kako se naručiti?

U  Odjelu za hematološku citologiju, citologiju dojke, urološku, orl citologiju, citologiju štitnjače djeluju:

 • ambulante za bolničke pacijente (citološke analize uzoraka bolničkih pacijenata)
 • ambulante za vanjske pacijente (uz tzv. Crvenu uputnicu”)

Za vanjske pacijente

• Opća ambulanta za vanjske pacijente

 • nalazi se u Zelenoj zgradi, na 3. katu (soba 437) u sklopu hematološke dnevne bolnice
 • pacijenti se primaju svaki radni dan od 8 do 9 sati
 •  za punkciju koštane srži potrebno se predbilježiti (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.citologija.kzpc@kbc-zagreb.hr, fax:01 2388 060, telefon za informacije 01 2388 283/ radnim danom od 13 do 15 sati)
 • predbilježba nije potrebna za pretrage punkcije površinski smještenih organa koje nije potrebno punktirati pod kontrolom UZV-a, otiske, briseve, skarifikate, iscjedak dojke

• Ambulanta za citološku analizu urina

 • nalazi se u zgradi Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju
 • za citološku analizu urina potrebno se predbilježiti (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.citologija.kzpc@kbc-zagreb.hr, fax:01 2388 060, telefon za informacije 01 2388 283/ radnim danom od 13 do 15 sati)
 • predbilježeni pacijenti primaju se od ponedjeljaka do srijede, od 7 do 9 sati

Pacijenti sami prikupljaju uzorak urina za analizu i donose ga u Klinički zavod za patologiju i citologiju, prizemlje lijevo.

• Ambulanta za bolesti dojke (interdisciplinarna ambulanta za citologiju i onkologiju)

 • za sve pretrage u ovoj ambulanti potrebna je predbilježba (osobno: svakim radnim danom od 8 do 16 sati, e-mail: predbiljezbe.bolesti.dojke.onk@kbc-zagreb.hr, fax:01 2367 109, telefon za informacije 01 2367 101)
 • predbilježbe se obavljaju u poliklinici Klinike za onkologiju (Bijela zgrada, -1 razina)
 • predbilježeni pacijenti primaju se utorkom i srijedom od 13 do 14 sati

• Ambulanti za punkcije pod kontrolom UZV-a (interdisciplinarna ambulanta za citologiju i radiologiju)

 • za sve pretrage u ovoj ambulanti potrebna je predbilježba
 • predbilježbe se primaju na šalteru centralnog naručivanja, Glavna zgrada, prizemlje (osobno: svakim radnim danom od 8 do 12 sati, e-mail: bojcen@kbc-zagreb.hr, fax: 01 4920 216, telefon za informacije: 01 2367 720)
 • predbilježeni pacijenti primaju se četvrtkom od 12 do 13 sati u ambulanti koja se nalazi u Glavnoj zgradi (Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju, 1. kat)

 

Vanjski pacijenti moraju imati uredno ispunjenu uputnicu, naslovljenu na Kliničku citologiju KBC-a Zagreb (šifra: dijagnostička pretraga C 2530000) uz uredno popunjene rubrike s uputnom dijagnozom i vrstom pretrage koja se traži, a za pojedine citološke pretrage potrebno se prethodno predbilježiti.

Radno vrijeme Ureda za prijem rodbine pokojnika je od 8 do 16 sati, od ponedjeljka do petka.

Informacije možete dobiti svaki radni dan na broj telefona  01 2388 088.

Ulaz u Ured je sa stražnje strane Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju.