KBC Zagreb, Božidarevićeva 11, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 2367 900

Predstojnik: prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Nada Ivrlač, prvostupnica sestrinstva
V.d. glavnog fizioterapeuta: Vedran Ružić, prvostupnik fizioterapije

Ured predstojnika
E-adresa: predstojnik.rop@kbc-zagreb.hr

Uz protetičku rehabilitaciju i fizikalnu terapiju osoba s amputiranim udovima, u Zavodu se provode i različiti oblici edukacije za sadašnje i buduće stručnjake na ovom području medicine.

Djelatnici Zavoda sudjeluju u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (MEF), nastavi za fizioterapeute, radne terapeute i medicinske sestre Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, a po potrebi surađuje u nastavi za studente Kineziološkog fakulteta i Fakulteta edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, te Tehničkim veleučilištem u Zagrebu.

U Zavodu se provodi i kontinuirana izobrazba specijalizanata iz ortopedije, traumatologije i fizikalne medicine i rehabilitacije te obvezni pripravnički staž prvostupnika fizioterapije, radne terapije i sestrinstva.
U edukaciji protetičara i ortotičara Zavod surađuje s ISPO-Croatia (International Society for Prosthetics and Orthotics) i Human Study e.v., te s Tehničkim veleučilištem u Zagrebu.

Zavod za protetičku rehabilitaciju

Pročelnik: prim. dr. Ognjen Živković, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Danijela Golub, prvostupnica sestrinstva

Telefon: 01 2367 900

Zavod čine:

  • Odjel primarne protetičke rehabilitacije
  • Odjel sekundarne protetičke rehabilitacije

Rehabilitacija pacijenata s amputacijom provodi se prema rehabilitacijskom modelu sukladnom europskim standardima, poštuje se načelo timskog i interdisciplinarnog rada. U rehabilitacijskom timu zajedno rade liječnici – ortopedi i fizijatri, fizioterapeuti i radni terapeuti, medicinske sestre, inženjeri protetike i ortotike, ortopedski tehničari i drugi stručnjaci ako za tim postoji potreba.
Kod prijema pacijenta u Zavod održava se indikacijski timski sastanak na kojem sudjeluje i pacijent. Tom se prilikom procjenjuje njegovo opće medicinsko stanje i lokalno stanje noge s bataljkom. Na temelju te procjene odabire se vrsta proteze i njezini pojedini dijelovi te planira rehabilitacijski program za tog pacijenta. Protezu izrađuju vanjski suradnici Zavoda.

Pacijenti se nakon što dobiju protezu odmah uključuju u protetičku rehabilitaciju čiji je dio i zahtjevni trening tzv. „škola hoda s protezom“ koja u prosjeku traje 30 do 45 dana.
U slučaju amputacije ruke, u rehabilitacijskom programu se nakon izrade proteze savladava hvatanje različitih predmeta s protezom kao i osnovnih aktivnosti svakodnevnog života i osobnog zbrinjavanja uz primjenu proteze.

Osim ovih specifičnih vježbi, pacijenti uz fizioterapeute prolaze programe vježbanja za održavanje kondicije i ostale postupke fizioterapije kojima se poboljšava njihovo opće funkcionalno stanje.

Inženjeri ortopedske tehnike i ortopedski tehničari, svakodnevno, u suradnji s članovima tima, provode statodinamičke korekcije na protezi do njezine optimalne prilagodbe pacijentu, kako bi mu se omogućio siguran i stabilan hod s protezom.
Uspješnom rehabilitacijom smatra se sposobnost pacijenta da samostalno hoda s protezom, a to mu donosi mogućnost samozbrinjavanja i najvišu moguću razinu samostalnosti u svakodnevnom življenju.

Odjel za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju

Voditelj: dr. sc. Neven Ištvanović, dr. med., specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
Glavni fizioterapeut: Lidija Navračić, prvostupnik fizioterapije

Telefon: 01 2367 900

Ovaj odjel je opremljen suvremenim uređajima za provođenje elektroterapije, magnetoterapije, ultrazvučne terapije, terapije udarnim valom, biofeedback i termoterapije. U bazenu se provodi hidrokineziterapija, a u velikoj dvorani Zavoda svi oblici kinezioterapije i škola hodanja s protezom.

Kroz integralni oblike fizioterapije i radne terapije ovdje se provodi rehabilitacija osoba s bolestima i ozljedama lokomotornog i neuromuskularnog sustava odnosno neuroloških i traumatskih bolesnika te bolesnika s degenerativnim i upalnim bolestima zglobova i kralježnice.

Liječnici specijalisti Kliničkog zavoda za rehabilitaciju i ortopedska pomagala:

prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med. specijalist ortoped
prim. dr. Ognjen Živković, dr. med. specijalist ortoped
Marina Abramović, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
dr. sc. Neven Ištvanović, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Branko Livaković, dr. med., specijalist ortoped
dr. sc.Vedrana Mužić Radović, dr. med.FEBPRM, specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
dr. sc. Tamara Vukić, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije
Zoran Vuletić, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Dubravka Šalić Herjavec, dr. med., specijalist iz fizikalne medicine i rehabilitacije

Pročelnik: prim. mr. sc. Neven Kauzlarić, dr. med., specijalist ortoped
Glavna medicinska sestra: Dijana Gvozden, prvostupnica sestrinstva
Telefon: 01 2367 905; 3267 906

U Poliklinici radi više ambulanti koje se u programima međusobno dopunjavaju.

Ambulanta za ortopediju

Dijagnostika i neoperativno liječenje ortopedskih bolesnika te propisivanje i primjena ortopedskih pomagala. Posebno zastupljena područja su neoperativna liječenja skolioza i kifoza, te rješavanje brojne problematike stopala.

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Dijagnostika i liječenje pacijenata s bolestima i ozljedama koštanozglobnog sustava, indiciranje fizikalne terapije i potrebnih rehabilitacijskih postupaka.

Ambulanta za elektromiografiju

Pregledi, elektromioneurografske analize i testiranja za primjenu mioelektroničkih proteza.

Ambulanta za ultrazvučnu dijagnostiku

Pregledi bolesnika i dijagnostika bolesti i ozljeda koštanozglobnog sustava.

Ambulanta za protetičku rehabilitaciju

Zbrinjavanje bolesnika s amputacijom udova dijagnostičkim, protetičkim i rehabilitacijskim postupcima.

Ambulanta za neurološku rehabilitaciju

Indiciranje i praćenje rehabilitacije neuroloških bolesnika. U okviru te rehabilitacije provodi se analiza ravnoteže na stabilometrijskoj platformi i biofeedback terapija. Također se ovdje primjenjuje i metoda funkcionalne električne stimulacije (FES) nakon kraniocerebralnih i spinalnih bolesti i ozljeda.
Kroz programe suvremene rehabilitacije pacijenata s neuromišićnim bolestima, uz uobičajenu kinezioterapiju, po načelima EAMDA-e (Europian Alliance of Muscular Dystrophia Associations) provodi se i postoperacijska rehabilitacija s primjenom ortoza (ortopedska pomagala) radi rješavanja kontraktura i omogućavanja kretanja.

Radno vrijeme polikliničkih ambulanti je radnim danom od 8 do 16 sati (prijem pacijenata od 8.30 do 15.30 sati), a zbog radno aktivnog stanovništva osigurane su i dvije popodnevne ambulante (osim u mjesecu srpnju i kolovozu).

Ponedjeljak: 11 do 19 – ortopedska ambulanta
Srijeda: 11 do 19 – fizijatrijska ambulanta

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Fax:

01 2367 925

Informacije na telefon:

01 2367 905 (radnim danom od 10 do 12 sati)
Ortopedska poliklinika

 

01 2367 906 (radnim danom od 10 do 12 sati)
Fizijatrijska poliklinika