KBC Zagreb, Kišpatićeva 12
10 000 Zagreb

Predstojnica: doc. dr. sc. Branka Golubić Ćepulić, dr. med., specijalist transfuziolog
Glavna inženjerka: Ivana Leskovar, prvostupnica medicinsko laboratorijske dijagnostike

Ured predstojnice
E-adresa: predstojnik.tst@kbc-zagreb.hr

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju obavlja širok spektar dijagnostičkih i terapijskih usluga, što između ostaloga uključuje aferezu, fotoferezu, transplantaciju matičnih stanica itd. Uz to pruža usluge prijetransfuzijske dijagnostike svim klinikama i zavodima KBC-a Zagreb i opsrkrbljuje ih krvlju za transfuziju, djeluje kao nastavna baza za usavršavanje stručnjaka na području transfuzijske medicine te sudjeluje u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi za potrebe Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu.
Klinički zavod sustavno uvodi suvremene spoznaje medicinskih znanosti čime je postao vodeća bolnička transfuzijska služba u Hrvatskoj, a u skladu s tim i njegovi djelatnici aktivno sudjeluju u osposobljavanjima i usavršavanjima kako bi se osiguralo pružanje usluga prema najnovijim saznanjima i standardima.
U sklopu Kliničkog zavoda od 2007. djeluje javna Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina. Istodobno je otvorena i Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe. Od 2011. u Kliničkom zavodu obrađuje se i pohranjuje kardiovaskularno tkivo. Aktivnosti na području tkivnog bankarstva proširile su se tako da danas u okviru Kliničkog zavoda djeluje Banka tkiva koja uz kardiovaskularno pohranjuje očno i koštano-mišićno tkivo. Na temelju ovih aktivnosti ustrojena je Hrvatska banka tkiva i stanica.
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim programima kontrole kvalitete.

Pohrana tkiva i stanica

Radne jedinice:

 • Odjel za aferezu
 • Banka stanica
 • Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina
 • Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe
 • Banka očnog tkiva
 • Banka kardiovaskularnog tkiva
 • Banka sjemenika
 • Banka kosti

Liječnici specijalisti: 

dr.sc. Ines Bojanić, dr. med. specijalist transfuziolog, voditeljica Odjela za aferezu
dr. sc. Sanja Mazić, dr. med. specijalist transfuziolog, voditeljica Banke krvi iz pupkovine Ana Rukavina
prof. dr.sc. Davor Ježek, dr. med., specijalist laboratorijske medicine, Banka sjemenika
Iva Lucija Burnać, dr. med., specijalist transfuziolog, Odjel za aferezu
Jurjana Novoselac, dr. med., specijalist transfuziolog, Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina
Ivana Vidović, dr. med., specijalist transfuziolog, Banka tkiva

Molekularni biolozi:
dr.sc. Mirna Golemović, dipl. biolog – molekularni biolog, Banka krvi iz pupkovine za osobne potrebe
Marijana Škifić, dipl. biolog – molekularni biolog, Banka krvi iz pupkovine Anan Rukavina
Marina Rončević, dipl. biolog – molekularni biolog, Banka tkiva

Odjel za aferezu

Voditeljica: dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., specijalist transfuziolog
Glavna medicinska sestra: Marijana Baričević Lukač, magistra sestrinstva

Telefon: 01 2388 742

Odjel za tipizaciju tkiva

Voditeljica: doc. dr. sc. Renata Žunec, diplomirani biolog
Glavna inženjerka: Sanja Salamunović, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Telefon: 01 2367 277

Molekularni bolozi: dr. sc. Marija Burek Kamenarić, diplomirani biolog
prof. dr. sc. Zorana Grubić, diplomirani biolog
dr. sc. Ines Humar, dipllomirani biolog
mr. sc. Natalija Martinez, diplomirani biolog
Marija Maskalan, diplomirani biolog
dr. sc. Biserka Palfi , diplomirani biolog
dr. sc. Katarina Štingl Janković, diplomirani biolog

Odjel za transfuzijsku medicinu

Voditeljica: dr. sc. Mirela Raos, dr. med., specijalist transfuziolog
Glavna inženjerka: Štefica Ritner, medicinsko-laboratorijski inženjer

Telefon: 01 2388 715, 01 2388 715

Liječnici specijalisti:
mr. sc. Marija Lukić, dr. med., specijalist transfuziolog
mr. sc. Fini Plenković, dr. med., specijalist transfuziolog
Gordana Tomac, dr. med., specijalist transfuziolog

Specijalisti medicinske biokemije
Koraljka Gojčeta, specijalist medicinske biokemije
Vladimira Rimac, specijalist medicinske biokemije

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-mailom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Za uzimanje uzoraka krvi nije potrebna prethodna predbilježba!

Odjel za transfuzijsku medicinu

UZIMANJE UZORAKA KRVI 8 do 10 sati

 • krvna grupa
 • imunohematologija (antieritrocitna, antileukocitna, antitrombocitna protutijela) 

Odjel za aferezu

PRIJEM BOLESNIKA 9 do15 sati

 • uzimanje krvi za proizvodnju kapi za oči iz autolognog seruma
 • terapijske venepunkcije
 • terapijske eritrocitafereze

Sve ostale pretrage krvi obavlja se u drugim klinikama i zavodima!

Fax:

01 2388 699

Informacije na tel:

01 2388 707 (od 8 do 10 sati)

01 2367 277 (od 8 do 10 sati) – tipizacija tkiva (HLA)

Savjetovalište za banku tkiva i stanica

Voditeljica: Mirjana Biškup, socijalni pedagog
Telefon: 01 2388 708

U Savjetovalištu građani mogu saznati detaljne informacije o procedurama kod uzimanja, pohrane i čuvanja tkiva i stanica ako se odluče za darovanje ili pak pohranu radi vlastitih potreba liječenja.

 

Zahtjev za slanje nalaza  (obrazac za pacijente i suradne ustanove)

Direktni antiglobulinski test

Skraćeni naziv DAT; DC
Drugi naziv

 

Direktni Coombsov test; direktni antiglobulinski test
Opis Dokazivanje vezanih globulina na površini eritrocita in vivo.
Indikacije Istraživanje autoimune hemolitičke anemije (AIHA), hemolitičke bolesti fetusa i novorođenčeta (HBFN) i hemolitičke transfuzijske reakcije (HTR).
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
minimalni uzorak (novorođenčad): 0,5 mL
Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzorka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni bolesnici: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka

 

do 24 sata
 Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin.
U slučaju pozitivnog testa napravit će se testiranje s monospecifičnim antihumanim globulinima i ako je potrebno eluciju protutijela.
Analitičko vrijeme

 

redovito: isti dan
hitno: 15 minuta
Tumačenje      Negativan – nema vezanih molekula IgG-a i komplementa (C3d) na površini eritrocita. Pozitivan – na površini eritrocita vezane su molekule IgG i/ili komplementa; jačina reakcije izražava se od slabo pozitivan(w) do jako pozitivan (4+)Upozorenje: oko 10% AIHA može imati negativan DAT; zdrave osobe bez znakova hemolize mogu imati pozitivan DAT.
Učestalost ponavljanja

 

U slučaju kliničkih i/ili laboratorijskih znakova hemolize.
Kod KBC Zagreb TS013

Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela

Skraćeni naziv IAT; SC
Drugi naziv

 

Indirektni Coombsov test; „screening“ protutijela; indirektni antiglobulinski test
Opis Probirni test otkrivanja antieritrocitnih protutijela u krvi ispitanika.
Indikacije Obvezan test kod određivanje krvne grupe; prijetransfuzijskog ispitivanja; antenatalnog imunohematološkog ispitivanja trudnica.
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
minimalni uzorak (novorođenčad): 2 mL
Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka

 

do 24 sata
Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; dvostanični panel test eritrocita.
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.
Analitičko vrijeme
redovito: isti dan
hitno: 45 minuta
maksimalno: 2 dana
Tumačenje   Negativan – u krvi ispitanika nisu prisutna antieritrocitna protutijela
Pozitivan – u krvi ispitanika nalaze se antieritrocitna protutijela; potrebno je učiniti identifikaciju.Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne moraju biti otkrivena
Učestalost ponavljanja

 

U slučajevima transfuzijskog liječenja eritrocitnim pripravcima, a kada postoji imunizacijski događaj (transfuzija, trudnoća, transplantacija organa i stanica) svaka 72 sata.
Kod KBC Zagreb

 

TS014

Određivanje krvne grupe (ispitanik star > 4 mjeseca)

Skraćeni naziv KG
Drugi naziv /
Opis Obuhvaća određivanje ABO i RhD antigena i test otkrivanja antieritrocitnih protutijela.
Indikacije

 

Obvezan test u slučaju mogućeg liječenja pripravcima eritrocita, trombocita i plazme te moguće primjene RhD profilakse kada nema originalnog nalaza prethodno određene KG.
Uzorak

 

1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzorka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka  do 24 sata
Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; dvostanični panel test eritrocita.
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.
Analitičko vrijeme

 

redovito: 4 sata
hitno: 45 minuta
Tumačenje ABO krvna grupa: A; B; AB; O
RhD: pozitivan; negativan
Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela: vidi opis IAT-a
Upozorenje: RhD antigen u 1% RhD osoba može biti slabije izražen: slabi D (liječenje RhD negativnim pripravcima; RhD profilaksa nije potrebna); parcijalni D (liječenje RhD negativnim pripravcima; potrebna RhD profilaksa)
Učestalost ponavljanja

 

Kod ponovne hospitalizacije.
Kod KBC Zagreb

 

TS001, TS002

Određivanje krvne grupe novorođenčeta (ispitanik star < 4 mjeseca)

Skraćeni naziv KG
Drugi naziv /
Opis Obuhvaća određivanje ABO i RhD antigena i direktni antiglobulinski test; ako majčin uzorak nije raspoloživ, potrebno je učiniti i test otkrivanja antieritrocitnih protutijela.
Indikacije

 

Obvezan test u slučaju mogućeg liječenja pripravcima eritrocita, trombocita i plazme te moguće primjene RhD profilakse kod RhD negativne majke.
Uzorak Novorođenče: 1×0,5 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) odnosno 1×2 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) ako majčin uzorak nije raspoloživ

Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin uzorak
Majka: 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzorka

 

24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka

 

do 24 sata
Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; (dvostanični panel test eritrocita)
U slučaju pozitivnog rezultata provest će se dodatnu imunohematološku obradu.
Analitičko vrijeme

 

redovito: isti dan
hitno: 15 minuta
Tumačenje ABO krvna grupa: A ; B; AB; O
RhD: pozitivan; negativan
DAT: vidi opis DAT-a
Test otkrivanja antieritrocitnih protutijela: vidi opis IAT-a
Upozorenje: RhD antigen u 1% RhD osoba može biti slabije izražen: slabi D (liječenje RhD negativnim pripravcima; RhD profilaksa nije potrebna); parcijalni D (liječenje RhD negativnim pripravcima; potrebna RhD profilaksa)
Učestalost ponavljanja

 

Kod ponovne hospitalizacije.
Kod KBC Zagreb

 

TS003, TS004

Određivanje specifičnosti antieritrocitnih protutijela

Skračeni naziv /
Drugi naziv Identifikacija antieritrocitnih protutijela
Opis Test određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela
Indikacije

 

Ispitivanje pozitivnog testa otkrivanja antieritrocitnih protutijela, sumnje na hemolitičku transfuzijsku reakciju (HTR), hemolitičku bolest fetusa i novorođenčeta (HBFN) i autoimunu hemolitičku anemiju (AIHA)
Uzorak 1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×0,5 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) odnosno 1×2 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep) ako majčin uzorak nije raspoloživ
Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin uzorak
Majka: 1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep), 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja

 

KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka

 

poliklinički: ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
bolnički: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka

 

do 24 sata
Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin; (jedanaest stanični panel test eritrocita), tehnika u enzimu
Dodatni testovi: identifikacija na većem broju test stanica, u različitim tehnikama i temperaturama, određivanje eritrocitnih antigena i adsorpcija/elucija protutijela
Analitičko vrijeme
redovito: 1 dan; složeni slučajevi do 3 dana
hitno (samo u slučaju transfuzijskog liječenja): 2 sata; složeni slučajevi do 3 dana
Tumačenje Ovisno o specifičnosti antieritrocitnog protutijela dat će se mišljenje o budućem transfuzijskom liječenju ili riziku za razvoj HBFN.

Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti

Učestalost ponavljanja

 

U slučajevima transfuzijskog liječenja eritrocitnim pripravcima, a kada postoji imunizacijski događaj (transfuzija, trudnoća, transplantacija organa i stanica) svakih 72 sata.
Kod KBC Zagreb

 

TS015, TS016, TS017, TS029

Obrada autoimune hemolitičke anemije

Skraćeni naziv AIHA
Drugi naziv /
Opis Dokazivanje vezanih autoprotutijela na eritrocite in vivo i slobodnih auto antieritrocitnih protutijela u krvi ispitanika.
Indikacije

 

Istraživanje imune hemolize eritrocita
Uzorak 2×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 ml mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto
testiranja
KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel.01/2388-707
Zaprimanje uzoraka

 

ponedjeljak – petak od 8 do 12 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport optimalna temperatura 37°C; ako nije moguće, osigurati brzi transport na sobnoj temperaturi
Starost uzorka

 

do 6 sati
Metoda Aglutinacija u stupcu; polispecifični antihumani globulin
Testiranje s monospecifičnim antihumanim globulinima i ako je primjereno elucija protutijela
Dodatni testovi: identifikacija na većem broju test stanica, različitim tehnikama i temperaturama; dokazivanje aloprotutijela; određivanje eritrocitnih antigena i adsorpcija/elucija protutijela
Analitičko
vrijeme
jedan dan; složeni slučajevi do 3 dana
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom
Tumačenje Ako se na eritrocitima dokaže vezane globuline i/ili komplement, moguće je da je riječ o imunološkoj hemolizi.
Ovisno o nalazu protutijela u plazmi bolesnika (auto i/ili alo) dat će se mišljenje o eventualnom budućem transfuzijskom liječenju.
Ako se dokaže protutijela u plazmi i alo antieritrocitna protutijela.
Upozorenje: oko 10% AIHA može imati negativan DAT; zdrave osobe bez znakova hemolize mogu imati pozitivan DAT
Učestalost ponavlanja

 

Prema kliničkim okolnostima; preporuka: u slučaju ponovnog javljanja ili pogoršanja kliničkih i/ili laboratorijskih znakova hemolize.
Kod KBC Zagreb

 

TS013

Određivanje titra protutijela u trudnoći

Skraćeni naziv /
Drugi naziv /
Opis Semikvantitativni test određivanja količine protutijela.
Indikacije

 

Procjena količine protutijela, rijetko daje klinički značajne informacije osim u trudnoći.
Uzorak 1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 4 sata
Metoda Aglutinacija u epruveti; polispecifični antihumani globulin; dvostruka razrjeđenja seruma testira se s antigen specifičnim eritrocitima u optimalnim uvjetima
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom
Tumačenje Titar: navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…); Značajan titar je ≥16;

Score: navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija

Upozorenje: za anti-D protutijelo značajan rast titra je porast za dva razrjeđenja u odnosu na prethodni nalaz; titar protutijela ne mora uvijek korelirati s kliničkim stanjem fetusa i novorođenčeta (osobito za neke specifičnosti, npr. anti-K)

Učestalost ponavljanja Ovisno o specifičnosti protutijela; za anti-D, anti-c i anti-K protutijela <27 tjednu gestacije 1xmjesečno, >28 tjedna gestacije svaka 2 tjedna, za protutijela ostalih specifičnosti određivanje titra 28-34 tjedna gestacije.
Kod KBC Zagreb TS022

Određivanje specifičnosti hladnih protutijela i titar

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Test hladnih aglutinina
Opis Određivanje specifičnosti protutijela na temperaturama < 37ºC i semikvantitativan test određivanja količine hladnih protutijela.
Indikacije

 

Dijagnostika hladne autoimune hemolitičke anemije i Raynaudove bolesti.
Uzorak 1×6 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport optimalna temperatura 37°C; ako nije moguće, osigurati brzi transport na sobnoj temperaturi
Starost uzorka do 6 sati
Metoda Aglutinacija u epruveti u fiziološkom mediju; (jedanaeststanični panel test eritrocita te vlastiti eritrociti i test eritrociti I i i fenotipa) dvostruka razrjeđenja seruma testira se s vlastitim eritrocitima i eritrocitima poznatog fenotipa na 4°C
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom
Tumačenje Navest će se otkrivanje (specifičnost) antieritrocitnih protutijela. Negativan – u krvi bolesnika nisu prisutna hladna protutijela.

Pozitivan – u krvi bolesnika prisutna su hladna protutijela
Za pozitivne slučaje odredit će se titar.

Titar: navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…). Bolesnici s klinički značajnim hladnim protutijelima obično imaju vrijednosti titra >1:512, a rijetko 1:64.

Score: navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija.

Upozorenje: test nije izravna mjera kliničkog značaja hladnih protutijela i mora ga se ocijeniti u sklopu kliničke slike; u plazmi zdravih osoba obično se nalaze hladna protutijela u niskom titru.

Učestalost ponavljanja Kod pogoršanja kliničke slike.
Kod KBC Zagreb TS017, TS019

Određivanje titra izohemaglutinina

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Titar izohemaglutinina, Titar ABO protutijela ABO
Opis Semikvantitativni test određivanja količine protutijela anti-A i/ili anti-B specifičnosti.
Indikacije

 

Sumnja na hipogamaglobulinemiju i agamaglobulinemiju; ABO nepodudarna transplantacija koštane srži i solidnih organa.
Uzorak 1×6 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda Aglutinacija u epruveti u fiziološkom mediju, polispecifični humani antiglobulin

Dvostruka razrjeđenja seruma testira se s eritrocitima krvne grupe A odnosno B u optimalnim uvjetima. Rezultat titra recipročna je vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (±). Za standardizaciju postupka usporedno se izvodi titar s kontrolnim serumom.

Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno (samo u slučaju ABO nepodudarne transplantacije nakon plazmafereze): 4 sata
Tumačenje Titar: navedeni je broj recipročna vrijednost najvećeg razrjeđenja u kojem se makroskopski opaža aglutinaciju (1, 2, 4, 8, 16, 32…). Rezultat testiranja u fiziološkoj otopini je titar IgM protutijela.
Rezultat testiranja u antiglobulinskoj fazi je titar IgG protutijela. Score: navedeni je broj mjera aviditeta protutijela; odgovara zbroju jačine svih pozitivnih reakcija. Upozorenje: nizak titar izohemaglutinina mogu imati zdrave osobe starije životne dobi i djeca <12 mjeseci starosti; visok titar izohemaglutinina može biti posljedica ponavljajućih infekcija, test nije primjeren kod ispitanika krvne grupe A ili AB
Učestalost ponavljanja Zbog praćenja učinka plazmafereze u slučaju ABO nepodudarne transplantacije iza svakog postupka.
Kod KBC Zagreb TS021, TS027

Određivanje eritrocitnih antigena

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Tipiranje eritrocitnih antigena
Opis Određivanje fenotipa specifičnih eritrocitnih antigena: C, E, c, e, K, k, M, N, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Lea, Leb, S, s, Cw, P1, Lua, Lub, Kpa, Kpb, Xga, U, Jsa, Jsb, Wra, Dia.
Indikacije Potvrdni test kod određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela, dodatni test u složenim slučajevima određivanja specifičnosti antieritrocitnih protutijela, antenatalno imunohematološko ispitivanje trudnica i obrade HBFN, profilaktičko transfuzijsko liječenje antigen podudarnim eritrocitima (npr. AIHA, žene u generativnoj dobi; već imunizirani bolesnici;) i darivatelji krvotvornih matičnih stanica i solidnih organa.
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
hitno: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda Različita, ovisno o izvoru i specifičnosti reagensa/seruma.
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: samo uz konzultaciju s transfuziologom
Tumačenje Pozitivan – antigen je prisutan na eritrocitu

Negativan – antigen nije prisutan na eritrocitu

Upozorenje: eritrocitne antigene ne može se odrediti neposredno nakon transfuzije eritrocitnih pripravaka, transplantacije krvotvornih matičnih stanica, u slučaju nekih bolesti koje oslabljuju izražaj eritrocitnih antigena, u slučaju pozitivnog direktnog antiglobulinskog testa

Učestalost ponavljanja /
Kod KBC Zagreb TS030-TS057

Određivanje genotipa krvnih grupa

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Genotip krvnih grupa
Opis Određivanje gena sustava krvnih grupa: 0101, 0102, 01B, 01A, 01A2, 0202, 02B, 02A, 02A2, BB, AB, A2B, AA, AA2, A2A2.
Indikacije

 

U slučaju poteškoća određivanja ABO krvne grupe, Rh (D) antigena ili ostalih antigena zbog smanjenog ili nepotpunog izražaja antigena, nakon transfuzije krvnih pripravaka, nakon transplantacije krvotvornih matičnih stanica, u slučaju pozitivnog direktnog antiglobulinskog testa.
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metodologija PCR-SSP
Analitičko vrijeme redovito: 1 tjedan
hitno: /
Tumačenje Navest će se genotip
Upozorenje: /
Učestalost ponavljanja /
Kod KBC Zagreb TS121-TS125

Test otkrivanja antitrombocitnih protutijela

Skraćeni naziv /
Drugi naziv /
Opis Dokazivanje vezanih i slobodnih antitrombocitnih protutijela.
Indikacije Sumnja na autoimunu trombocitopeniju (ITP), neonatalne aloimune trombocitopenije (NAIT), refrakternosti na transfuzije trombocita.
Uzorak 2×6 ml na EDTA (ljubičasti čep)
1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje
uzoraka
ponedjeljak-petak od 8 do 16 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda Protočna citometrija – trombociti bolesnika i zdravih davatelja O krvne grupe testira se sa serumom bolesnika
U slučaju pozitivnog rezultata napravit će se identifikaciju protutijela.
Analitičko
vrijeme
redovito: 1 dan
hitno: /
Tumačenje Negativan – u serumu ispitanika nisu prisutna antitrombocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Pozitivan – u serumu ispitanika prisutna su antitrombocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti

Učestalost ponavljanja Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.
Kod KBC Zagreb TS104-107

Određivanje specifičnosti antitrombocitnih protutijela

Skraćeni naziv /
Drugi naziv /
Opis Određivanje specifičnosti klinički značajnih antitrombocitnih protutijela.
Indikacije Ispitivanje pozitivnog testa pretraživanja antitrombocitnih protutijela u neonatalne aloimune trombocitopenije i refrakternosti na transfuzije trombocita.
Uzorak 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda Enzim imuno esej (ELISA) – testiranje se temelji na reakciji seruma s trombocitnim antigenima kojima je obložena mikrotitarska pločica
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: /
Tumačenje Navest će se specifičnost antitrombocitnih protutijela.

Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa

Učestalost ponavljanja Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.
Kod KBC Zagreb TS112

Ispitivanje heparinom uzrokovane trombocitopenije

Skraćeni naziv HIT
Drugi naziv /
Opis Serološki test otkrivanja HIT-II protutijela
Indikacije

 

Sumnja na imunološki posredovanu trombocitopeniju.
Uzorak 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinca za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
hitni: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metodologija ELISA testiranje temelji se na reakciji seruma s PF4 antigenom kojim je obložena mikrotitarska pločica
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: /
Tumačenje Negativan (OD < 0.40) – u serumu ispitanika nisu prisutna antiheparinska protutijela; negativan rezultat testa s velikom sigurnošću isključuje HIT

Pozitivan (OD > 0.40) – u serumu ispitanika prisutna su antiheparinska protutijela; što je OD viši to je veća vjerojatnost da je riječ o klinički značajnom protutijelu

Upozorenje: Uz uputnicu obvezno dostaviti i kliničku procjenu HIT-a (Obrazac T4 score). Nisu sva protutijela klinički značajna pa pozitivan rezultat testa ne potvrđuje klinički HIT. Ovakva protutijela mogu se javiti u bolesnika sa sistemskim eritematoznim lupusom i/ili antifosfolipidnim protutijelima bez kliničkih simptoma HIT-a

Učestalost ponavljanja Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.
Kod KBC Zagreb TS113

Određivanje genotipa trombocitnih antigena

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Genotipizacija humanih trombocitnih antigena (HPA)
Opis Određivanje  gena HLA: HPA1a, HPA1b,HPA2a, HPA2b, HPA3a, HPA3b, HPA5a, HPA5b, HPA4a, HPA4b, HPA15a, HPA15b.
Indikacije Potvrdni test kod određivanja specifičnosti antitrombocitnih protutijela, antenatalnog imunohematološkog ispitivanja trudnica i obrade neonatalne aloimune trombocitopenije.
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×3 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×3 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka Poliklinički: ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Bolnički: 24 sata/7 dana (u tjednu)
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda PCR-SSP
Analitičko vrijeme redovito: 1 tjedan
hitno: /
Tumačenje Navest će se prisutan genotip.
Upozorenje: /
Učestalost ponavljanja /
Kod KBC Zagreb TS120

Test otkrivanja antileukocitnih protutijela

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Test otkrivanja antigranulocitnih protutijela
Opis Dokazivanje vezanih i slobodnih antileukocitnih protutijela.
Indikacije Sumnja na autoimunu leukopeniju, TRALI, neonatalnu aloimunu leukopeniju.
Uzorak 2×6 ml na EDTA (ljubičasti čep)
1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Novorođenče: 1×3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×6 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×6 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka utorak – petak 8 do 12 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 6 sati
Metoda Protočna citometrija – leukocite bolesnika i zdravih davatelja O krvne grupe testira se sa serumom bolesnika
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: /
Tumačenje Negativan – u serumu ispitanika nisu prisutna antileukocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Pozitivan – u serumu ispitanika prisutna su antileukocitna autoprotutijela ili aloprotutijela

Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa; protutijela na antigene niske učestalosti ne mora se nužno otkriti.

Učestalost ponavljanja Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.
Kod KBC Zagreb TS108-TS111

Određivanje genotipa leukocitnih antigena

Skraćeni naziv /
Drugi naziv Genotipizacija humanih neutrofilnih antigena (HNA)
Opis Određivanje gena HNA: HNA-1a, HNA-1b, HNA-1c, HNA-3a, HNA-3b, HNA-4a, HNA-5a, HNA-4B, HNA-5b.
Indikacije Obrada neonatalne aloimune leukopenije.
Uzorak 1×3 mL s EDTA antikoagulansom (ljubičasti čep)

Napomena: uz novorođenčetov uzorak obvezno je dostaviti majčin i očev uzorak: 1×3 ml na EDTA (ljubičasti čep) i 1×3 ml bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)

Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinica za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metod PCR-SSP
Analitičko vrijeme redovito: 1 tjedan
hitno: /
Tumačenje Navest će se prisutan genotip.
Upozorenje: /
Učestalost ponavljanja /
Kod KBC Zagreb TS120

Test otkrivanja anti-HLA protutijela

Skraćeni naziv /
Drugi naziv  „Screening“ HLA protutijela
Opis Probirni test otkrivanja anti-HLA protutijela razreda I i II u krvi ispitanika.
Indikacije Sumnja na HLA imunizaciju: imune trombocitopenije, refrakternosti na transfuzije trombocita, imune neutropenije, TRALI, febrilne nehemolitičke transfuzijske reakcije.
Uzorak 3 mL bez antikoagulansa (crveni ili žuti čep)
Mjesto testiranja KBC Zagreb, Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju, Klinička jedinca za transfuzijsku medicinu; Kišpatićeva 12, tel. 01/2388-707
Zaprimanje uzoraka ponedjeljak – petak od 8 do 16 sati
Transport sobna temperatura
Starost uzorka do 24 sata
Metoda ELISA testiranje temelji se na reakciji seruma s HLA antigenima razreda I i II kojima je obložena mikrotitarska pločica.
Analitičko vrijeme redovito: 1 dan
hitno: /
Tumačenje Negativan – u krvi ispitanika nisu prisutna anti-HLA protutijela

Pozitivan – u krvi ispitanika nalaze se anti-HLA protutijela; transfuzijsko liječenje s krvnim pripravcima sa smanjenim brojem leukocita

Upozorenje: protutijela mogu biti ispod praga osjetljivosti testa

Učestalost ponavljanja Prema kliničkoj slici i laboratorijskim nalazima.
Kod KBC Zagreb TS114, TS115

Kontakti:

Liječnička soba
Telefon: 01 2388 707, 01 2388 650
dr. sc. Ines Bojanić, dr. med., specijalist transfuziolog
Iva Lucija Burnać, dr. med., specijalist transfuziolog
mr. sc. Marija Lukić, dr. med., specijalist transfuziolog
dr. sc. Sanja Mazić, dr. med., specijalist transfuziolog
Jurjana Novoselac, dr. med., specijalist transfuziolog
mr. sc. Fini Plenković, dr. med., specijalist transfuziolog
dr. sc. Mirela Raos, dr. med., specijalist transfuziolog
Gordana Tomac, dr. med., specijalist transfuziolog

Imunohematologija eritrocita
Telefon: 01 2388 711
Štefica Ritner, inženjerka medicinsko laboratorijske dijagnostike
Martina Hrvačić, magistra medicinsko laboratorijske dijagnostike

Imunohematologija trombocita i leukocita
Telefon: 01 2388 743
Koraljka Gojčeta, specijalist medicinske biokemije
Vladimira Rimac, specijalist medicinske biokemije