KBC Zagreb

Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb

Telefon (centrala): 01 2388 888

Predstojnik
prof. dr. sc. Slobodan Mihaljević,
dr. med., specijalist iz anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja

Glavna medicinska sestra
Irena Vugrek, diplomirana medicinska sestra

Ured predstojnika
predstojnik.kai@kbc-zagreb.hr

Svakodnevni stručni rad u ovoj Klinici obuhvaća sve postupke opće i regionalne anestezije uključujući medicinu srca, jetre i bubrega, terapijske postupke u neuroradiologiji, neurokirurgiji, kardiokirurgiji, posebno dječjoj kardiokirurgiji te transplantaciji jetre kod djece koja se u Hrvatskoj izvodi samo u našoj bolnici. Sve navedeno moguće je zahvaljujući pravilnoj edukaciji te visokoj stručnosti djelatnika Klinike.

Ovdje se odvija dodiplomska i poslijediplomska nastava za studente Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i nastava za studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu. Provode se specijalizacije doktora medicine iz područja anesteziologije reanimatologije i intenzivne medicine, a stalno zaposleni djelatnici klinike kontinuirano prolaze tečajeve trajnog usavršavanja u svojoj struci.

Zavod za anesteziologiju i intenzivnu medicinu

Pročelnik: doc. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavni medicinski tehničar: Adriano Friganović, diplomirani medicinski tehničar

 

Unutar Zavoda djeluju tri odjela:

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje neurokirurških, otorinolaringoloških i okulističkih bolesnika

Voditelj: prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavna medicinska sestra: Mirjana Meštrović, magistra sestrinstva

Telefon: 01 2367 746; 2367 748

Godišnje se na ovom odjelu napravi oko 7000 anestezioloških postupaka i intenzivno liječi oko 750 pacijenata.
Anesteziološki postupci i intenzivno perioperacijsko liječenje omogućuju potpuno zbrinjavanje neurokirurških pacijenata s tumorima mozga i cerebralnom aneurizmom te kirurgiju epilepsije, neurovaskularnu kirurgiju, spinalnu kirurgiju, mikrokirurgiju kralježnice, pedijatrijsku neurokirurgiju, budne kraniotomije, postupke intervencijske radiologije, složene zahvate rekonstruktivne kirurgije tumora glave i vrata kao i zahvate u oftalmologiji kod odraslih i djece.

Odjel je osposobljen za različite vrste anestezije (TCI, Low flow…) i opremljen najsuvremenijom opremom za održavanje suvremenih standarda anesteziološke struke (oprema za zbrinjavanje otežanog dišnog puta – video laringoskop, fiberoptička intubacija, intraoperacijski monitoring, transezofagealni ultrazvuk -TEE, uređaj za evocirane potencijale i oprema za održavanje normotermije).

U liječenju pacijenata posebna se pažnja posvećuje cjelovitom razumijevanju fiziologije i farmakologije mozga specifičnim metodama monitoringa (intrakranijski tlak, tkivna oksigenacija mozga, oksigenacija venske krvi u bulbusu vene jugularis, transkranijski dopler -TCD, evocirani potencijali) i liječenja (hipotermija i hemodinamska, metabolička i oksigenacijska optimalizacija). Odjel zbrinjava pacijente s neurotraumama te je osposobljen za održavanje donora i transplantacijsko liječenje.

Djelatnici Odjela posebnu pažnju posvećuju optimalizaciji hemodinamike, oksigenacije, oporavku svijesti, rehabilitaciji bolesnika te liječenje boli koje se obavlja i kroz polikliničku službu.
Odjel kao sastavnica Klinike provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te organizira edukacije i tečajeve trajnog usavršavanja za liječnike i medicinske sestre iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Na odjelu radi 18 liječnika specijalista (5 doktora znanosti) te 50 medicinskih sestara (2 magistre sestrinstva, 18 prvostupnica sestrinstva i 30 medicinskih sestara). Odjel aktivno sudjeluje u znanstveno stručnom radu organiziranjem i sudjelovanjem na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.

Liječnici specijalisti: prof. dr. sc. Dinko Tonković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Ante Sekulić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. Nataša Kovač, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Tamara Murselović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Renata Curić Radivojević, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Vasilije Stambolija, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
mr. dr. Dijana Kukin, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Igor Balenović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Carmen Ezgeta, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Zvonka Gužvinec, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Tomislav Kukin, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marin Lozić, dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marijana Matas, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Anastazija Peterković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivana Vukušić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Petar Martinović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Yvonne Lončarić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dubravka Bartolek Hamp, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Matija Majić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Igor Virag, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Dunja Hatić Vujasić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kirurških i uroloških bolesnika

Voditelj: doc. dr. sc. Mirjana Mirić, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Glavna medicinska sestra: Vesna Bratić, magistra sestrinstva

Telefon: 01 2367 050; 2367 858

Godišnje se na ovom odjelu napravi oko 12000 anestezioloških postupaka, a intenzivno liječi oko 1550 pacijenata.
Odjel je opremljen najsuvremenijom opremom koja omogućuje sveukupan hemodinamski nadzor (invazivan i neinvazivan), ventilaciju (invazivna i neinvazivna ventilacija) , dijalizu, hemofiltraciju, ekstramembranska oksigenacija (ECMO), videofiberbronhoskopiju, uzv, prehranu (parenteralnu i enteralnu), monitoring koagulacije (ROTEM) , RTG dijagnostiku, fizioterapiju, mikrobiološki I farmakološki monitoring, akutno liječenje boli (perioperacijski i postoperacijski), monitoring dubine anestezije, monitoring cerebralne i somatske oksimetrije. Na Odjelu se radi i terapija purifikatorima.

Anestezija odraslih i djece ( neonatusi, prematurusi, mala djeca, školska djeca)

 • opća endotrahealna anestezija (TIVA, TCI, inhalacijska, kombinirana, low flow anestezija)
 • regionalna anestezija uz potporu UZV

Naši anesteziolozi educirani su u visoko rangiranim bolnicama Europe i SAD-a za specifične operacijske zahvate iz područja abdominalne i dječje kirurgije ( HIPEC – inovativna hipertermična intraperitonealna kemoterapija s perotonektomijom i transplantacija jetre u odraslih i djece, kao i tranplantacija jetre sa živog donora.)

Postoperativna skrb

 • Pacijent koji nakon operacije zahtijevaju nastavak liječenja u jedinici intenzivnog liječenja (JIL), odmah po kraju operacije budu tamo i premješteni.
 • Pacijenti čije stanje ne zahtijeva nastavak liječenja u JIL-u, nakon operativnog zahvata budu premješteni u Sobu za buđenje.

Reanimacijski tim

Naši anesteziolozi dio su reanimacijskog tima koji 24 sata dnevno, 365 dana u godini zbrinjava pacijente koji dožive kardiopulmonalni arest u bolnici ili u krugu bolnice.

Odjel kao sastavnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i ntenzivno liječenje provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, te organizira edukacije i tečajeve trajnog usavršavanja za liječnike i medicinske sestre iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Na odjelu radi 21 liječnik specijalist (8 doktorata znanosti) i 56 medicinskih sestara (3 magistre sestrinstva, 1 diplomirani medicinski tehničar, 19 prvostupnica sestrinstva i 32 medicinske sestre).

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Mirjana Mirić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prof. dr. sc. Mladen Perić, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Daniela Bandić Pavlović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
doc. dr. sc. Eleonora Goluža, dr. med., specijačist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. sc. Robert Baronica, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. Marija Topalović Grković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
prim. dr. sc. Željko Drvar, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Marijana Žura, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Tajana Zah Bogović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Jana Kogler, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Iva Bačak Kocman, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
dr. sc. Vilena Vrbanović Mijatović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Anđela Babić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Andrea Peršin Beraković, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Loredana Patricija Divjak, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Tina Tomić Mahečić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Bojana Đurović Mržljak, dr. med., specijalist iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Milana Jelisavac, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Karolina Režek Tomašić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivana Božić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Martina Ćalušić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Sandra Nenadić Šprajc, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Katarina Pleština Piteša, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivana Pušenjak, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Marek Mitrović, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Magdalena Palijan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ljubica Radovan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Ivona Hanžek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Nataša Margaretić Piljek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Alka Makovšek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Odjel za anesteziologiju i intenzivno liječenje kardiokirurških i vaskularnih bolesnika

Voditelj: doc. dr. sc. Višnja Ivančan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Glavna medicinska sestra: Margita Poturić, magistra sestrinstva

Telefon: 01 2367 066; 2367 077

Godišnje se na ovom odjelu napravi oko 1000 anestezioloških postupaka, a intenzivno liječi oko 1000 bolesnika.
Odjel je opremljen najsuvremenijom opremom koja obuhvaća hemodinamski monitoring (invazivan i neinvazivan), ventilaciju (invazivna i neinvazivna ventilacija), perfuzorske i infuzijske pumpe, uređaje za procjenu dubine anestezije, uređaje za mjerenje somatske i cerebralne oksimetrije te sustave za primjenu kisika, aspiraciju i drenažu prsišta. Na Odjelu se radi i terapija purifikatorima.
Za mjerenje hemodinamike primjenjuje se metoda termodilucije te transezofagijski ultrazvuk intraoperacijski i postoperacijski.

Anesteziološki postupci i intenzivno liječenje omogućuju potpuno zbrinjavanje bolesnika s aortokoronarnim premoštenjem, zamjenama srčanih zalistaka, rekonstrukcijom aorte, transplantacijom srca, odstranjivanjem tumora srca, te operacije kod djece s urođenim srčanim manama. Na Odjelu se već dugi niz godina zbrinjavaju i pacijenti s urađajima za mehaničku potporu rada srca (IABP, LVAD, RVAD, BIVAD, Heart Mate, Heart Ware) te pacijenti sa implantiranom izvantjelesnom membranskom oksigenacijom (ECMO).

Na našem odjelu intenzivno je liječen pacijent s prvim umjetnim srcem ugrađenim u Hrvatskoj (TAH -Total artificial hearth).
Odjel kao sastavnica Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju I intenzivno liječenje provodi nastavu za studente Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, studente Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučišta u Bjelovaru te organizira edukacije i tečajeve trajnog usavršavanja za liječnike i medicinske sestre iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine.

Na odjelu radi 8 liječnika specijalista (6 doktora znanosti) te 38 medicinskih sestara (4 magistre sestrinstva, 19 prvostupnica sestrinstva i 15 medicinskih sestara).

Reanimacijski tim

Naše medicinske sestre/tehničari dio su reanimacijskog tima koji 24 sata dnevno, 365 dana u godini zbrinjava pacijente koji dožive kardiopulmonalni arest u bolnici ili u krugu bolnice.

Liječnici specijalisti: doc. dr. sc. Višnja Ivančan, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
prim. dr. sc. Željko Čolak, dr. med., specijalist anesteziologije reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
prim. dr. sc. Mirabel Mažar, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
prim. dr. sc. Gordana Rajsman, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
prim. dr. sc. Sanja Konosić, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
dr. sc. Sandra Uzun, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Rajka Gabelica, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, subspecijalist intenzivne medicine
Mario Pavlek, dr. med., specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

U sklopu klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje djeluju dvije ambulante:

Ambulanta za prijeoperacijski anesteziološki pregled

Kako bi se utvrdio optimalni oblik i vrsta anestezije za dijagnostički ili intervencijski operativni zahvat, svaki pacijent mora obaviti prijeoperacijski anesteziološki pregled u anesteziološkoj ambulanti ( bijela zgrada – poliklinika, 1. kat). Zbog postavljanja endotrahealnog tubusa, tj. cijevi u dušnik (radi kontrole disanja tijekom operativnog zahvata) anesteziolog u operacijskoj dvorani prije pretrage ili zahvata mora znati je li pacijent prethodno operirao čeljust ili grlo, otvara li otežano usta, te zna li za probleme pri postavljanju cijevi za disanje u ranijim operacijama (tzv. otežana intubacija). Također je vrlo važno da pacijent na prijeoperacijskom pregledu obavijesti anesteziologa o svim vrstama proteza koje ima u tijelu (zubna, očna i sl.).

Kako izgleda prijeoperacijski pregled?

U prijeoperacijskom pregledu anesteziolog pregledava kompletnu medicinsku dokumentaciju, povijest bolesti te nalaze dijagnostičkih pretraga koje je pacijent prethodno obavio. Uz pregled raspoložive dokumentacije zanimat će ga da li pacijent puši, konzumira alkoholna pića, uzima kakve lijekove ( ako uzima radi li to stalno ili povremeno), koristi biljne preparate ili vitaminske dodatke. Na osnovu informacija koje dobije dat će preporuku koje lijekove uzeti večer i jutro prije same operacije.
Važno je upozoriti anesteziologa na probleme kod prethodnih anestezija, ako ih je bilo. To podrazumijeva neuobičajene reakcije pri anesteziji kao što su visoka temperatura, dugotrajno buđenje, mučnina ili povraćanje. Svakako je bitno upozoriti anesteziologa na postojeće alergije.

Prijeoperacijski anesteziološki pregled u poliklinici je dokumentiran, a taj će nalaz prije operacije pročitati anesteziolog koji odlučuje o konačnom pristupu anesteziji za vrijeme operacije.

Molimo pacijente da prilikom posjeta ambulanti za prijeoperacijski anesteziološki pregled vode računa o specifičnom radnom vremenu (8 do 14.30 sati), te da ponesu svu raspoloživu medicinsku dokumentaciju potrebnu za anesteziološki pregled.

Ambulanta za liječenje boli

Liječenje  kronične boli

 

U ambulanti se primjenjuje originalno razvijen multimodalni postupak liječenja neinvazivnim i minimalno invazivnim metodama. Postupci podrazumijevaju djelovanje protiv uzroka boli i suzbijanje simptomatologije boli.

Multimodalno liječenje predstavlja sinkroniziranu primjenu farmakoloških i nefarmakoloških postupaka uz intenzivno i svjesno integriranje pacijenta u proces liječenja čime se postiže značajna sinergija, a time uspješnost i trajnost učinka postupaka.

 

U ambulanti za liječenje boli liječe se:

 • kronični bolni sindromi raznih uzroka
 • muskuloskeletna degenerativna problemetika
 • kronični lumbosakralni i cervikobrahijalni sindromi
 • tenzijske glavobolje
 • migrene
 • poliartralgije
 • neuralgije različitih uzroka

ALGORITAM LIJEČENJA:

 1. Razgovor s pacijentom (uzimanje anamneze) i zajednička analiza medicinske dokumentacije
 2. Klinički pregled bolesnika
 3. Edukacija pacijenta o mogućim uzrocima bolnih tegoba te poduka glede samostalnih postupaka liječenja u kućnim i radnim uvjetima
 4. Odabir ciljanih terapijskih procedura koja će se primjenjivati ambulantno ako je pacijent dobar kandidat za naše liječenje
 5. Procjena učinka: prilikom svakog dolaska na terapijsku intervenciju provjerava se tijek i učinak liječenja te se na temelju dobivenih informacija sukladno mijenjaju i terapijski postupci. Pacijenta se na svaki način pokušava angažirati u proces liječenja.

6.Trajanje liječenja – po pravilu pacijent dolazi deset puta u ambulantu (dva puta tjedno), a ovisno o postignutom učinku liječenja postavlja se i indikacija za moguće produljenje i/ili ponovni dolazak.

Najčešće primjenjivanje metode:

 • farmakoterapija
 • klasična akupunktura te “dry needling”
 • interaktivna neurostimulacija (PBK, InterX)
 • terapija magnetnim poljem
 • ultrazvuk
 • laser
 • personalizirana kineziterapija
 • manipulacije
 • nutricionistričke izmjene
 • pozitivne promjene u životnom stilu
 • stvaranje pozitivnih rutina (disanje, relaksacija, tjelesni stav)

Ambulanta se nalazi na 1. katu zelene polikliničke zgrade.

Akutni servis za liječenje boli kod hospitaliziranih pacijenata

Akutni servis za liječenje boli predstavlja organizacijsku jedinicu koja je tradicionalno bila usmjerena na liječenje isključivo akutne boli, no danas su njime obuhvaćene svi bolesnici, a posebice oni s kompleksnim bolnim sindromima, kroničnom boli ili opioid-ovisni bolesnici. Akutni servis ima važnu ulogu u preoperativnoj optimizaciji bolesnika s ciljem identificiranja onih s povišenim rizikom razvoja kronične boli. Akutni servis čini multidisciplinarni tim na čelu sa anesteziologom te educiranim medicinskim sestrama i tehničarima.

Akutni servis osigurava multidisciplinarni pristup bolesnicima, optimalno planiranje tehnika analgezije i farmakoterapije, a uz kontinuiranu edukaciju pojedinih članova tima, osigurava i edukaciju samih bolesnika.

U akutnom servisu za liječenje boli na Klinici za anesteziologiju i intenzivno liječenje KBCa Zagreb primijenjujemo smjernice za liječenje boli Hrvatskog društva za liječenje boli koje sadrže sva relevantna poglavlja liječenja akutne boli kod odraslih, djece, bolesnika starije životne dobi te specijalnih skupina bolesnika.

Dnevna bolnica - liječenje boli

Dnevna bolnica za liječenje boli

U sklopu naše dnevne bolnice dostupne su brojne metode invazivnog i neinvazivnog liječenja boli, u skladu s vodećim svjetskim centrima, uz prikladnu opremljenost i edukaciju.

DOSTUPNE METODE:

Krioneuroliza u terapiji boli
Krioneuroliza je metoda liječenja akutne i kronične boli, gdje se direktnom primjenom niske temperature (CO2 ili N2O) reverzibilno prekida provođenje osjetnih živaca , što trenutno prekida osjet boli. Jedan postupak krioneurolize traje 8 minuta. Učinak ove metode je 6 -24 mjeseci nakon provedenog postupka. Kliničke indikacije za primjenu su mnogobrojne: različita bolna stanja na području glave, prsnog koša, abdomena i zdjelice, kralježnice, gornjih i donjih ekstremiteta (blokada perifernih živaca gornjih i donjih ekstremiteta, fasetnih zglobova vratne, torakalne i lumbalne kralježnice i ganglija dorzalnih rogova vratne, torakalne i lumbalne kralježnice, blokada kranijskih živaca).

       

Krioanalgezija/kriostimulacija
Krioanalgezija je neinvazivna metoda liječenja akutne i kronične boli, kod koje se primjenjuje niska temperatura (CO2 ili N2O) na bolne točke preko kože uz pomoć puhalice u trajanju od 3 minute po jednoj bolnoj točki. Učinak ove metode očituje se u smanjenju bolnosti i spastičnosti mišića, kao i smanjenju otekline. Indikacije za primjenu su upalne i degenerativne bolesti zglobova gornjih i donjih ekstremiteta, bolni sindromi kralježnice, kao i sportske ozljede.

   

Epiduroliza
Epiduroliza je postupak, koji se koristi za rješavanje ili smanjenje ožiljnog tkiva oko zahvaćenih živaca u epiduralnom prostoru cijele kralježnice. Ožiljno tkivo oko živaca obično nastaje nakon operativnih zahvata na kralježnici ili zbog degenerativnih promjena same kralježnice (ekstruzija intervertebralnog diska). Postupak se izvodi u operacijskoj sali pod kontrolom RTG uređaja i traje oko 30 minuta. Učinak postupka traje obično 3 -12 mjeseci, a može se ponoviti svakih 6 mjeseci.

Epiduralna steroidna injekcija (ESI)
ESI je minimalno invazivna procedura, koja pomaže kod smanjenja boli u području cervikalne i lumbalne kralježnice, gornjih i donjih ekstremiteta, uzrokovane upaljenim spinalnim živcima kao posljedica suženja spinalnog kanala ili hernije diska. Izvodi se u operacijskoj sali pod kontrolom RTG uređaja.

Intraartikularne injekcije/proloterapija
Aplikacija kortikosteroida i lokalnog anestetika u sam degenerativno promijenjen zglob s ciljem smanjenja bolnosti zgloba (rame, lakat, koljeno, kuk).

Analgetski blokovi pod kontrolom UZV-a
Aplikacija lokalnog anestetika pod ultrazvučnom kontrolom u svrhu smanjenja boli i dijagnostike za druge minimalno invazivno metode liječenja boli. Lokalni anestetik aplicira se na senzorne grane živaca brahijalnog (n. suprascapularis, n. radialis superficialis, ramus palmaris n. mediani) i lumbosakralnog pleksusa (n. glutealis superior, n. obturatorius, ramus infrapatellaris n. sapheni, n. peroneus superficialis, n. calcanei), medijalne grane dorzalnih korijenova spinalnih živaca duž cijele kralježnice, interkostalne živce, senzorne pleksuse trupa (n. ilioinguinalis, n. iliohypogastricus, n. genitofemoralis, n. pudendus, n. clunealis), senzorne grane kranijalnih živaca (n. trigeminus, n. occipitalis, n. auriculotemporalis, n. glossopharyngeus).

Naručiti se može:
osobno (uz predočenje uputnice i povijesti bolesti)
e-poštom (uz skeniranu uputnicu i povijest bolesti)
telefaksom (faksirati uputnicu, povijest bolesti i kontakt podatke)
e-naručivanje od liječnika obiteljske medicine

Telefonom se mogu dobiti samo informacije.

Lokacije:

 • Ambulanta za liječenje boli
  zelena zgrada, 1. kat
 • Anesteziološka ambulanta
  bijela zgrada, soba 23, 1. kat

E-adresa:

predbiljezbe.anestezioloska.kai@kbc-zagreb.hr
Anesteziološka ambulanta

predbiljezbe.bol.kai@kbc-zagreb.hr
Ambulanta za liječenje boli

Informacije na telefon:

01 2376 305
Ambulanta za liječenje boli

01 2367 187 (13 do 14 sati)
Anesteziološka ambulanta

Što trebate znati o anesteziji?
(Najčešća pitanja pacijenata)

Što je to anestezija?
 • Anestezija je stanje neosjetljivosti čitavog tijela ili dijela tijela na podražaje iz okoline pa tako i na bol. S obzirom na vrstu anestezije, ona može uključivati i određeni stupanj promjene stanja svijesti.
 • Anesteziju izvode specijalist anesteziolog i anesteziološki tehničar. Tijekom anestezije pratimo Vaše životne funkcije (krvni tlak i puls, srčani ritam, disanje, zasićenje krvi kisikom, temperaturu…) te brinemo o Vama.
Koje vrste anestezije postoje?
 • Opća anestezija – stanje slično snu u kojem pacijent svjesno ne doživljava bilo kakve podražaje iz okoline.
 • Regionalna anestezija – obuhvaća niz postupaka kojima se sprječava prijenos bolnih podražaja iz određenog dijela tijela u središnji živčani sustav (mozak), a nije vezana uz promjenu stanja svijesti pacijenta. Ovisno o vrsti, regionalna anestezija može dovesti do neosjetljivosti (utrnulosti) čitavog donjeg dijela tijela (područje ispod pupka), pojedinih udova (ruka, noga) ili njihovih dijelova (podlaktica, šaka, stopalo).
 • Lokalna anestezija – sastoji se od davanja lijeka (anestetik) u istom području gdje će se napraviti zahvat što dovodi do neosjetljivosti na bol samo tog malog, ograničenog područja kože i potkožnog tkiva
Zašto je obavezan prijeoperacijski anesteziološki pregled?
 • Terapijski zahvat (operacija) ili dijagnostički zahvat kojem se podvrgavate, kao i uz njega vezani anesteziološki postupak ne utječu samo na pojedini dio Vašeg tijela koji je bolestan, već izazivaju promjene u čitavom organizmu. Te promjene mogu opteretiti Vaš kardiovaskularni, respiratorni sustav, kao i druge tjelesne sustave pa je stoga izuzetno važno da se anesteziolog u izravnom razgovoru s Vama upozna s Vašim općim zdravstvenim stanjem prije predviđenog zahvata. Na osnovi tako dobivenih podataka i vrste predviđenog zahvata anesteziolog će načiniti plan anestezije i predvidjeti nužni stupanj skrbi prije, za vrijeme i nakon operacije što će rizike za Vaše zdravlje smanjiti na najmanju moguću mjeru. Stoga je važno da anesteziolog zna što više o Vašem zdravlju.

Važno je da iskreno odgovorite na pitanja o prijašnjim i sadašnjim bolestima, uzimanju lijekova, alergijama, štetnim navikama (pušenje, uzimanje alkohola, stimulativnih i opojnih sredstava).

 • Prilikom ovog susreta anesteziolog će Vam objasniti mogućnost izbora anestezija, prednosti i rizike pojedinog načina anestezije, te odlučiti jesu li potrebne dodatne laboratorijske pretrage, specijalističke konzultacije i promjene u terapiji koju uzimate zbog Vaših kroničnih bolesti. Cilj ove pripreme je da operaciji pristupite u što je moguće boljem stanju zdravlja, kako bi se maksimalno smanjio rizik operacije i anestezije.
Što je potrebno ponijeti na prijeoperacijski anesteziološki pregled?
 • sve lijekove koje koristite, uključujući inhalatore i kapljice, te sve pripravke koji su kupljeni bez recepta kao što su vitamini, biljni pripravci i razni dodaci prehrani
 • nalaz kompletne krvne slike, trombocita, elektrolita (K, Na), urea, kreatinin, GUK, PV, APTV, fibrinogena (nalaz ne smije biti stariji od mjesec dana)
 • EKG (nalaz ne smije biti stariji od 3 mjeseca )
 • Rtg srca i pluća (u mlađih od 35 god. koji nisu pušači i nisu imali značajnije bolesti pluća RTG nije potreban) – nalaz ne smije biti stariji od 6 mjeseci
 • Nalaz krvne grupe i Rh faktora
 • Pretrage mokraće i mokraćnoga sedimenta (nalaz ne smije biti stariji od mjesec dana)
 • Ako se kontrolirate kod specijalista druge specijalnosti zbog kroničnih bolesti (bolesti srca, pluća, bubrega, jetre, štitnjače, šećerna bolest i sl.) OBAVEZNO ponesite zadnji specijalistički nalaz i odgovarajuće laboratorijske nalaze. Nalazi ne smiju biti stariji od godinu dana
 • Ako koristite pacemaker, ICD, CRT uređaj molimo učinite preoperativni pregled kod kardiologa

IZNIMKE:

 • Za djecu mlađu od 18 godina koja idu na opći kirurški zahvat potreban je nalaz KKS-a te ako dijete boluje od neke kronične bolesti zadnji nalaz dotičnog specijalista.
 • Za KOLONOSKOPIJU, GASTROSKOPIJU i EUS potrebni su: KKS, trombociti, K, Na, urea, kreatinin, GUK, PV, EKG, te zadnji nalaz specijalista ako se kontrolirate zbog neke kronične bolesti
Koja anestezija je najbolja za mene?
  • Svaka anestezija ima svoje dobre i loše strane.
  • Anesteziolog će Vam predložiti vrstu anestezije koja je najprimjerenija vrsti terapijskog ili dijagnostičkog zahvata kojem se podvrgavate kao i Vašem općem zdravstvenom stanju.
  • Svaki medicinski zahvat je rizičan. Pojedine komplikacije mogu nastupiti tijekom zahvata, a neke poslije njega. Vrlo su rijetke komplikacije opasne po život, kao što je primjerice akutni srčani zastoj.
  • Ponekad se može dogoditi da komplikacije nastupe tek nekoliko dana poslije operacije. Kao primjere možemo navesti oštećenje jetre ili pojavu različitih alergija.
   Pripremni i prateći postupci također nisu uvijek bez rizika (infuzije, transfuzije, anestetici, liječenje u jedinici intenzivnog liječenja, itd.).

Neredovito ili nekontrolirano uzimanje lijekova prije operacije može prouzročiti značajne teškoće tijekom operacije i u razdoblju nakon operacije.

 • U području anesteziologije posljednjih je desetljeća postignut golem napredak. Današnji lijekovi – anestetici, strojevi za disanje i monitori za nadzor životnih funkcija omogućuju dobro upravljanje anestezijom, uspješan nadzor i podupiranje osnovnih životnih funkcija tijekom cijeloga zahvata (rad srca, disanje i stanje svijesti) te rano uočavanje mogućih komplikacija anestezioloških i kirurških postupaka, kao i njihovo pravovremeno sprječavanje i otklanjanje.
 • Za detaljnije pojašnjenje mogućih komplikacija molimo Vas pročitajte Objašnjenje i pisani pristanak za anesteziju i intenzivno liječenje .
Kako to izgleda u praksi?
 • Iza ponoći ništa ne jedite i ne pijte.
 • Ujutro s gutljajem vode popijte lijekove koje Vam je anesteziolog propisao. Nakon određenog vremena dobit ćete propisanu premedikaciju u vidu tablete ili injekcije čime i započinje Vaša anestezija. U venu na ruci postavi se plastična igla (intravenska kanila), obično priključena na infuzijski uređaj. Neposredno prije operacije primit ćete intravenski anestetik koji je redovito dostatan za kratkotrajne zahvate. Takva se anestezija naziva kratkotrajna intravenska anestezija.
  Ako operacija traje duže, anestezija se može produljiti uštrcavanjem anestetika u venu (intravenska anestezija). Anestezija se može nastaviti i primjenom anestetika koji je u plinovitom stanju pomoću maske ili intubacijom. Ako se anestezija obavlja  pomoću maske, kisik i anestetik  dovode se  kroz masku koja se postavlja na usta ili na nos.
 • Poslije primjene anestetika u venu zaspat ćete. Potom Vam se kroz usta u dušnik uvodi plastična cijev (tubus) kroz koju se u pluća dovode kisik i anestetik. Intubacija u visokom stupnju sprječava udisanje stranih sadržaja koji mogu ugroziti Vaše zdravstveno stanje. Tijekom operacije umjesto Vas diše stroj čiji rad programira i nadzire specijalist anesteziolog. Za vrijeme operacije često se primjenjuju i sredstva za opuštanje mišića što liječniku poboljšava uvjete operiranja, a istodobno smanjuje količinu potrebnih lijekova.
 • Kod regionalne anestezije, tzv. bloka spleta živaca, anestezijsko se sredstvo iglom uštrcava u određeno mjesto blizu živaca “odgovornih” za osjet boli u dotičnom dijelu tijela. Ubod je bezbolan jer se mjesto uboda najprije anestezira lokalnom anestezijom.
Molimo, poštujte sljedeće naputke:
 • ništa ne jedite i ne pijte iza ponoći uoči zahvata jer ćete tako izbjeći povraćanje i udisanje povraćene masa
 • prestanite pušiti, ne konzumirajte alkohol uoči operacijskog zahvata
 • na dan operacijskog zahvata ujutro popijte lijekove za koje Vam je anesteziolog napisao da ih smijete uzeti s gutljajem vode
 • izvadite pokretne dijelove zubala (zubne proteze) i kontaktne leće
 • skinite sav nakit
 • skinite lak s noktiju
 • obavite temeljitu higijenu cijeloga tijela

Ako za vrijeme čekanja i pripreme za operaciju osjećate izraziti strah, nemir ili se znojite uz drhtanje, obavijestite o tome medicinske sestre ili liječnika.

Upozorenje za ambulantne zahvate !!!

 • Upozorite liječnika ako ste šest sati prije zahvata nešto pojeli ili popili.
 • Nakon završetka anestezijskog postupka iz bolnice smijete otići samo s pratnjom.
 • Najmanje 24 sata poslije anestezije ne smijete aktivno sudjelovati u prometu, raditi s motornim strojevima ili piti alkohol.

Molimo Vas preuzmite, pročitajte te ako ste suglasni obavezno potpišite Objašnjenje i pisani pristanak za anesteziju i intenzivno liječenje i prije ambulantnog  anesteziološkog pregleda.

Zašto se moram obavezno potpisati?

Liječnici pa tako i anesteziolozi imaju zakonsku obavezu pribaviti suglasnost bolesnika za bilo koji medicinski postupak i to u pisanom obliku. Za maloljetne osobe i osobe koje ne mogu samostalno odlučivati dopuštenje daje član uže obitelji, roditelj ili skrbnik. Traženje te suglasnosti obavezno je osim u slučaju neodgodive medicinske intervencije i u slučaju ako bi zbog vremena njenog pribavljanja život bolesnika bio ugrožen, a on u tom trenutku nije sposoban za odlučivanje.

Na kraju anesteziološkog pregleda trebate potpisati pristanak za anesteziju, koji možete skinuti ovdje

 • Molimo Vas da pitate anesteziologa o svemu što Vas zanima u vezi s anestezijom!
  Nitko drugi (kirurg, poznanik, susjed…) ne može Vam dati stručnu informaciju o postupcima koji su u djelokrugu rada anesteziologa!